ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magnesium

M AE0 G N IY1 Z IY0 AH0 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magnesium-, *magnesium*
English-Thai: Longdo Dictionary
magnesium(n) ธาตุแม็กนีเซียม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magnesium(n) ธาตุแม็กนีเซียม, Syn. atomic number 12
magnesium sulfate(n) สารแม็กนีเซียมซัสเฟต มีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ MgSo4, See also: ดีเกลือ ซึ่งใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม, Syn. sulfate
magnesium hydroxide(n) สารแม็กนีเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นยาลดกรดและยาระบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magnesium(แมกนี'เซียม) n. ธาตุโลหะเบาสีเงิน,Mg

English-Thai: Nontri Dictionary
magnesium(n) แร่แมกนีเซียม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magnesiumแมกนีเซียม [TU Subject Heading]
Magnesiumแม็กนีเซียม, แมกนีเซียม, แมกนีเซี่ยม, เกลือแมกเนเซียม [การแพทย์]
Magnesium alloysแมกนีเซียม อัลลอยด์ [TU Subject Heading]
Magnesium Balanceดุลย์แมกนีเซียม [การแพทย์]
Magnesium Carbonateแมกนิเซียมคาร์บอเนท, แมกนีเซ๊ยมคาร์บอเนต [การแพทย์]
Magnesium Carbonate, Lightแมกนีเซียมคาร์บอเนตชนิดเบา [การแพทย์]
Magnesium Deficiencyแมกนีเซียม; ภาวะพร่อง [การแพทย์]
Magnesium Hydroxideแมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์ [TU Subject Heading]
Magnesium Hydroxideแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์, แมกนีเซียม ฮัยดรอกไซด์ [การแพทย์]
Magnesium Metamizolแมกนีเซี่ยมเมตตาไมซอล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
magnesiumPowders of aluminium, magnesium, silicon, etc. explode.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีเกลือฝรั่ง(n) magnesium sulfate, Example: ฉันให้ลูกชายรับประทานดีเกลือฝรั่งเวลาเขาท้องผูก, Thai Definition: เกลือปกติชนิดหนึ่ง ชื่อแมกนีเซียมซัลเฟต มีสูตร MgSO4. 7H2O ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ มีสมบัติเป็นยาระบาย
แมกนีเซียม(n) magnesium, Example: แมกนีเซียมใช้ประโยชน์ในการถ่ายรูป, Thai Definition: ธาตุลำดับที่ 12 สัญลักษณ์ Mg เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเงิน หลอมละลายที่ 650 ํ ซ. เมื่อจุดให้ติดไฟในอากาศจะได้เปลวสีขาว สว่างจัด ใช้ประโยชน์ในการถ่ายรูป ทำระเบิดเพลิง นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือชนิดน้ำหนักเบา, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แมกนีเซียม = แม็กนีเซียม[maeknīsīem] (n) EN: magnesium  FR: magnésium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGNESIUM M AE0 G N IY1 Z IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magnesium (n) mˈægnˈiːzɪəʳm (m a1 g n ii1 z i@ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[měi, ㄇㄟˇ, / ] magnesium Mg, alkaline earth metal, atomic number 12, #10,784 [Add to Longdo]
镁光[měi guāng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄤ, / ] magnesium light, #78,106 [Add to Longdo]
氧化镁[yǎng huà měi, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄟˇ, / ] magnesium oxide, #78,177 [Add to Longdo]
镁砂[měi shā, ㄇㄟˇ ㄕㄚ, / ] magnesium oxide (refractory material), #113,633 [Add to Longdo]
镁砖[měi zhuān, ㄇㄟˇ ㄓㄨㄢ, / ] magnesium brick (refractory material), #188,098 [Add to Longdo]
硫酸镁[liú suān měi, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄇㄟˇ, / ] magnesium sulfate [Add to Longdo]
镁盐[měi yán, ㄇㄟˇ ㄧㄢˊ, / ] magnesium salt [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Magnesiumsilikat {n} [chem.]magnesium silicate [Add to Longdo]
Magnesium {n} [chem.]magnesium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マグネシウム[maguneshiumu] (n) magnesium (Mg); (P) [Add to Longdo]
マグネシウム合金[マグネシウムごうきん, maguneshiumu goukin] (n) magnesium alloy [Add to Longdo]
塩化マグネシウム[えんかマグネシウム, enka maguneshiumu] (n) magnesium chloride [Add to Longdo]
苦汁;滷汁;苦塩[にがり;にがしお(苦塩), nigari ; nigashio ( ku shio )] (n) bittern; concentrated solution of salts (esp. magnesium chloride) left over after the crystallization of seawater or brine [Add to Longdo]
酸化マグネシウム[さんかマグネシウム, sanka maguneshiumu] (n) (See マグネシア) magnesium oxide (MgO); magnesia [Add to Longdo]
舎利塩[しゃりえん, sharien] (n) Epsom salts; magnesium sulfate [Add to Longdo]
炭酸マグネシウム[たんさんマグネシウム, tansan maguneshiumu] (n) magnesium carbonate (MgCO3) [Add to Longdo]
硫酸マグネシウム[りゅうさんマグネシウム, ryuusan maguneshiumu] (n) magnesium sulfate (MgSO4) (sulphate) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magnesium
   n 1: a light silver-white ductile bivalent metallic element; in
      pure form it burns with brilliant white flame; occurs
      naturally only in combination (as in magnesite and dolomite
      and carnallite and spinel and olivine) [syn: {magnesium},
      {Mg}, {atomic number 12}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top