ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magic

M AE1 JH IH0 K   
116 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magic-, *magic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magic[N] มายากล, See also: กล, ศิลปะการเล่นกล, Syn. magic trick, conjuring trick, trick
magic[N] เวทมนตร์, See also: อิทธิฤทธิ์, อำนาจวิเศษ, Syn. sorcery
magic[N] การใช้มนตร์วิเศษ
magic[ADJ] วิเศษ, See also: น่าพิศวง, Syn. charming, miraculous, wonderful
magical[ADJ] วิเศษ, See also: มหัศจรรย์, ซึ่งมีเวทมนตร์, Syn. charming, magic, Ant. natural
magical[ADJ] สนุกสนานอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. magic
magician[N] นักเล่นกล, See also: นักมายากล, นักแสดงกล, Syn. prestidigitator, illusionist, conjurer, conjuror
magician[N] ผู้มีเวทมนตร์, See also: พ่อมด, ผู้มีคาถาอาคม, Syn. sourcerer, wizard
magician[N] ผู้มีความสามารถพิเศษ, Syn. conjuror
magically[ADV] อย่างมีเวทมนตร์, See also: อย่างน่ามหัศจรรย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magic(แมก'จิค) n. เวทมนตร์คาถา,อาถรรพ์,ของวิเศษ,อำนาจวิเศษ,การเล่นกล. adj. น่าอัศจรรย์,สวยงามจนน่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา, See also: magically adv. magical adj.
magician(มะจิช'เชิน) n. นักเล่นกล,ผู้วิเศษ,นักเล่นคาถาอาคม,นักปลุกผี, Syn. sorcerer
black magicn. เวทมนตร์,คาถา

English-Thai: Nontri Dictionary
magic(adj) เกี่ยวกับเวทมนตร์,อาถรรพณ์,วิเศษ,น่าอัศจรรย์
magic(n) เวทมนตร์คาถา,มนตร์ดำ,อาถรรพณ์,อำนาจลึกลับ
magical(adj) ขลัง,วิเศษ,น่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์
magician(n) ผู้ใช้เวทมนตร์,ผู้วิเศษ,หมอผี,นักมายากล
BLACK black magic(n) คาถา,เวทมนตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
magic realismสัจนิยมแนวมายา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magic squareจัตุรัสกล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magicไสยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Magic realism (Literature)สัจนิยมแนวมายา (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]
Magic squaresตารางอัศจรรย์ [TU Subject Heading]
Magic tricksวิทยากล [TU Subject Heading]
Magic, Ancientไสยศาสตร์สมัยโบราณ [TU Subject Heading]
Magic, Anglo-Saxonไสยศาสตร์แองโกล-แซกซอน [TU Subject Heading]
Magic, Assyro-Babylonianไสยศาสตร์แอสซีเรียบาบิโลเนีย [TU Subject Heading]
Magic, Buddhistไสยศาสตร์พุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Magic, Celticไสยศาสตร์เซลทิค [TU Subject Heading]
Magic, Copticไสยศาสตร์อียิปต์โบราณ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not magic.ดีอะไรกัน Virtual Systems Analysis (2012)
Slave in the Magic Mirror, come from the farthest space.ทาสในกระจกวิเศษ, มาจากพื้นที่ที่ไกลที่สุด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Magic Mirror on the wall, who is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ผู้ที่เป็นสังขารหนึ่งทั้งหมด หรือไม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She's full of black magic.เธอเป็นคนที่เต็มไปด้วยมนต์ดำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Magic Mirror on the wall, who now is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ซึ่งตอนนี้เป็นสังขารหนึ่ง ทั้งหมดหรือไม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, begin thy magic spell.ตอนนี้ เริ่มต้นเวทมนตร์ของเจ้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It's a magic wishing apple.มันเป็นความมหัศจรรย์ที่ ต้องการแอปเปิ้ล Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
As a matter of fact, I once saw a magician make an elephant disappear. Good.ที่จริงผมเคยเห็นนักมายากล ทำให้ช้างหายตัวไปครั้งนึง Oh, God! (1977)
I'm convinced that the current spread of belief in magic and the occult...ผมเชื่อว่าปัจจุบัน ความเชื่อเรื่อง เวทมนตร์และไสยศาสตร์... Suspiria (1977)
He wrote a book called paranoia or magic, and believe me,เขาเขียนหนังสือ เรื่อง เวทมนตร์ เชื่อผมเถอะ, Suspiria (1977)
A real mistress of magic.นางคือจอมขมังเวท ตัวจริง. Suspiria (1977)
A woman becomes queen of her magic is a hundred times more powerful...หญิงที่กลายเป็นราชินีจอมเวทมนตร์ จะมีพลังอำนาจมากกว่าร้อยเท่า... Suspiria (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
magicCan S. Jobs bring back the magic to Disney?
magicHe amused the children by showing them some magic.
magicHe is something of a magician.
magicHe knows many amusing magic tricks.
magicHe produced a rabbit out of his hat by magic.
magicHowever interesting magic show may be, I am not very fond of them.
magicI am an eager student of magic.
magicI'd like to hear about black magic. I was only told the highlights in the academy, and it interests me.
magicI have a friend whose father is a magician.
magicI like to perform magic tricks for kids, but they sometimes fall flat.
magicI'm very serious about wanting to be a good magician.
magicIn her right hand was gripped a suspicious looking rod that practically radiated "I'm a magical girl item".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสก[ADJ] magical, Example: หมอผีกำข้าวสารเสกซัดไปบริเวณหลุมฝังศพ, Thai definition: ที่มีการร่ายมนตร์หรือท่องคาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
วิชาอาคม[N] magic, See also: incantation, magic formula, Syn. เวทมนตร์, Example: ชนกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าหากเปิดเผยวันเดือนปีเกิดให้มีผู้ล่วงรู้ อาจถูกผู้มีวิชาอาคมกระทำ
เวทย์มนตร์[N] magic, See also: black art, witchcraft, necromancy, wizardry, sorcery, incantation, spell, charm, Syn. อาคม, คาถา, คาถาอาคม, Example: เขาเกิดความกลัวขึ้นจึงได้ท่องเวทมนตร์ที่เคยร่ำเรียนมาเพื่อป้องกันตัว, Thai definition: คำศักดิ์สิทธิ์ที่บริกรรมแล้วให้สำเร็จความประสงค์
คาถาอาคม[N] incantation, See also: magic spell, Syn. คาถา, มนต์, คำเสก, คำสาป, Example: อถรรพเวทกล่าวถึงบทสวดที่ว่าด้วยคาถาอาคมที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์มนตร์ หรือเคล็ดลับที่ทำให้เกิดความเจริญหรือเสื่อม, Thai definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
ปาหี่[N] acrobatics, See also: magic or gymnastic performance showing in various places, Example: ปาหี่ คือการแสดงพลกรรมเพื่ออวดสรรพคุณของกอเอี๊ยะ ขี้ผึ้งวิเศษบำบัดฟกช้ำ, Thai definition: การแสดงกลหรือกายกรรมของนักแสดงเร่ร่อน
พิทยาคม[N] spell, See also: magic, Syn. เวทมนตร์, อาคม
พิทยาพล[N] magical power, Thai definition: กำลังหรืออำนาจกายสิทธิ์
ฤทธา[N] supernatural power, See also: magical power, Syn. ฤทธิ์, ฤทธี, Thai definition: อำนาจศักดิ์สิทธิ์
ฤทธี[N] supernatural power, See also: magical power, Syn. ฤทธิ์, ฤทธา
เลขกล[N] magic number

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
เห็ดขี้ควาย[n. exp.] (het khī khwāi) EN: Psilocybe mushroom ; psilocybe magic mushroom ; Magic mushroom ; Psilocybin mushroom   
โหงพราย[n.] (hōngphrāi) EN: ghost under the power of sorcerers ; spirit in one's power ; ghost made potent by magic   
หุ่นพยนต์[n.] (hunphayon) EN: effigy enlivened by magic   
อิทธิปาฏิหาริย์[n.] (itthipātihān) EN: miracle ; supernatural power ; magical power   FR: miracle [m] ; mystère [m] ; pouvoir magique [m] ; pouvoir surnaturel [m]
อิทธิฤทธิ์[n.] (itthirit) EN: power ; might ; efficacy ; potency ; supernatural power ; magical power   
กายสิทธิ์[adj.] (kāiyasit) EN: magic ; miraculous ; supernatural ; wonder-working   FR: magique ; miraculeux ; surnaturel
ขลัง[adj.] (khlang) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred   FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
ของขึ้น[n.] (khøngkheun) EN: black magic ; voodoo ; witchcraft   
กล[n.] (kon) EN: jugglery ; magic ; sleight of hand ; juggling   FR: tour d'adresse [m] ; tour de passe-passe ; jonglerie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGIC    M AE1 JH IH0 K
MAGIC'S    M AE1 JH IH0 K S
MAGICAL    M AE1 JH IH0 K AH0 L
MAGICIAN    M AH0 JH IH1 SH AH0 N
MAGICALLY    M AE1 JH IH0 K AH0 L IY0
MAGICALLY    M AE1 JH IH0 K L IY0
MAGICIANS    M AH0 JH IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magic    (n) mˈæʤɪk (m a1 jh i k)
magical    (j) mˈæʤɪkl (m a1 jh i k l)
magician    (n) mˈəʤˈɪʃən (m @1 jh i1 sh @ n)
magically    (a) mˈæʤɪkliː (m a1 jh i k l ii)
magicians    (n) mˈəʤˈɪʃənz (m @1 jh i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神奇[shén qí, ㄕㄣˊ ㄑㄧˊ, ] magical; mystical; miraculous, #4,049 [Add to Longdo]
魔术[mó shù, ㄇㄛˊ ㄕㄨˋ, / ] magic, #9,516 [Add to Longdo]
魔力[mó lì, ㄇㄛˊ ㄌㄧˋ, ] magic; magic power, #11,942 [Add to Longdo]
法术[fǎ shù, ㄈㄚˇ ㄕㄨˋ, / ] magic, #17,835 [Add to Longdo]
魔术师[mó shù shī, ㄇㄛˊ ㄕㄨˋ ㄕ, / ] magician, #18,743 [Add to Longdo]
魔幻[mó huàn, ㄇㄛˊ ㄏㄨㄢˋ, ] magic fantasy, #20,052 [Add to Longdo]
法力[fǎ lì, ㄈㄚˇ ㄌㄧˋ, ] magic power, #20,468 [Add to Longdo]
戏法[xì fǎ, ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, / ] magic trick, #26,318 [Add to Longdo]
妖人[yāo rén, ㄧㄠ ㄖㄣˊ, ] magician; sorcerer, #34,559 [Add to Longdo]
魔杖[mó zhàng, ㄇㄛˊ ㄓㄤˋ, ] magic wand, #53,696 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hexeneinmaleins {n}magic formula [Add to Longdo]
Tarnkappe {f}magic hat; magic-hood [Add to Longdo]
Zauber {m} | wie durch Zaubermagic | as if by magic [Add to Longdo]
Zauberkraft {f}magic power [Add to Longdo]
Zauberkunst {f}magic art [Add to Longdo]
Zaubertrank {m}magic potion [Add to Longdo]
Zauberwort {n}magic word; spell [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
グリモワール;グリモア[, gurimowa-ru ; gurimoa] (n) grimoire; manual of black magic; book of magic and spells [Add to Longdo]
ステッキ[, sutekki] (n) (1) stick; (2) (m-sl) (magic) wand; staff; (P) [Add to Longdo]
スライハンド[, suraihando] (n) sleight of hand (magic) [Add to Longdo]
デービーマジック[, de-bi-majikku] (n) {comp} dbMAGIC [Add to Longdo]
ディスペル;デスペル[, deisuperu ; desuperu] (n) dispel (esp. magic or potion used to return one's character to normal status in an RPG, etc.) [Add to Longdo]
ブラックマジック[, burakkumajikku] (n) black magic [Add to Longdo]
ポーション[, po-shon] (n) (1) portion; (2) potion (e.g. magical) [Add to Longdo]
マジカル;マジコウ(ik)[, majikaru ; majikou (ik)] (n) magical [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
魔方陣行列[まほうじんぎょうれつ, mahoujingyouretsu] magic square (matrix) [Add to Longdo]
デービーマジック[でーびーまじっく, de-bi-majikku] dbMAGIC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magic
   adj 1: possessing or using or characteristic of or appropriate
       to supernatural powers; "charming incantations"; "magic
       signs that protect against adverse influence"; "a magical
       spell"; "'tis now the very witching time of night"-
       Shakespeare; "wizard wands"; "wizardly powers" [syn:
       {charming}, {magic}, {magical}, {sorcerous},
       {witching(a)}, {wizard(a)}, {wizardly}]
   n 1: any art that invokes supernatural powers [syn: {magic},
      {thaumaturgy}]
   2: an illusory feat; considered magical by naive observers [syn:
     {magic trick}, {conjuring trick}, {trick}, {magic},
     {legerdemain}, {conjuration}, {thaumaturgy}, {illusion},
     {deception}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top