ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mademoiselle

M AE2 D AH0 M AH0 Z EH1 L   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mademoiselle-, *mademoiselle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mademoiselle[N] คำเรียกผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานอย่างสุภาพ (คำย่อคือ Mlle, Mdlle), Syn. Miss

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Mademoiselle will have lunch with me.คุณผู้หญิงจะมาทานมื้อเที่ยงกับผม Rebecca (1940)
I'll just have some scrambled eggs. Oui, mademoiselle.- ได้ครับ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
Mr. De Winter just ordered breakfast in his room, mademoiselle.- ท่านเพิ่งจะสั่งอาหารเช้าให้ไปส่งที่ห้องครับ Rebecca (1940)
You could see that Pierre did truly love the mademoiselleคุณจะได้เห็นว่าปิแอร์ไม่อย่างแท้จริงรักดมัวแซล Pulp Fiction (1994)
You could see that Pierre did truly love the mademoiselleคุณจะได้เห็นว่าปิแอร์ไม่อย่างแท้จริงรักดมัวแซล Pulp Fiction (1994)
Non. Ecoutez, Mademoiselle, vous voulez accrocher quelque chose?"ไม่ เธออยากแขวนอะไรนักใช่มั้ย" Around the World in 80 Days (2004)
Voila. Champagne with your first-class seats, Mademoiselle La Roche.แชมเปญสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งครับ Around the World in 80 Days (2004)
Is it yours, mademoiselle?คุณรู้เลขบัญชีใช่ไหม มาดมัวแซล The Da Vinci Code (2006)
You too, mademoiselle.คุณด้วย มาดมัวแซล The Da Vinci Code (2006)
So late, mademoiselle, it's almost early.ใช่ ครับคุณผู้หญิง ใกล้รุ่งเต็มที The Da Vinci Code (2006)
Now, mademoiselle, where is Jesus sitting?เอาล่ะ มาดมัวแซล องค์เยซูนั่งอยู่ตรงไหน? The Da Vinci Code (2006)
And what belief is that, Mademoiselle Tatou?ความเชื่ออะไรกัน มาดมัวแซลตาตู Ratatouille (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mademoiselleThis way, please, mademoiselle.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นางสาว [n.] (nāngsāo) EN: miss ; Ms.   FR: mademoiselle ; Mlle
น้อง[n.] (nøng) FR: mademoiselle [f] ; jeune fille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MADEMOISELLE    M AE2 D AH0 M AH0 Z EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mademoiselle    (n) mˌædmwəzˈɛl (m a2 d m w @ z e1 l)
Mademoiselles    (n) mˌædmwəzˈɛlz (m a2 d m w @ z e1 l z)

French-Thai: Longdo Dictionary
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame

Japanese-English: EDICT Dictionary
マドモアゼル[, madomoazeru] (n) mademoiselle (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mademoiselle
   n 1: small silvery drumfish often mistaken for white perch;
      found along coasts of United States from New York to Mexico
      [syn: {silver perch}, {mademoiselle}, {Bairdiella
      chrysoura}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top