Search result for

madame

M AE1 D AH0 M   
44 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -madame-, *madame*
Possible hiragana form: まだめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
madame[N] คุณนาย, See also: มาดาม
Madame Bovary[N] ตัวละครในนิยายของ Flaubert
Madame Butterfly[N] ตัวละครของ Puccini
Madame Tussaud's[N] ผู้ก่อตั้ง Madame Tussaud’s Exibition ในลอนดอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
madame(แมด'เดิม) n. คุณนาย,ชื่อหรือคำให้เกียรติที่ใช้เรียกผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
madame(n) คุณนาย,แหม่ม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Madame Ambassador.- แมรี่ : ท่านมาดามเอกอัคราชทูต The Six Thatchers (2017)
Madame Gaston, his little wife Ugh!มาดามแก๊สตอง ภรรยาแสนดี Beauty and the Beast (2017)
Madame Gaston, can't you just see itมาดามแก๊สตอง เธอลองนึกภาพสิ Beauty and the Beast (2017)
Meet Madame De Garderobe. A great singer.มาดามเดอการ์เดอโร้บ นักร้องเสียงทอง Beauty and the Beast (2017)
I'm going to be the madame in Simon's bordello.ฉันจะเป็น มาดาม ในซ่องของไซมอน T2 Trainspotting (2017)
I'll need an office if I am to be Madame Veronika.ฉันต้องมีห้องทำงาน ถ้าจะเป็น มาดาม เวโรนิกา T2 Trainspotting (2017)
You entirely okay, Madame Vatan?คุณโอเคทุกส่วนนะ มาดามวาแทน Allied (2016)
You're utterly crazy, Madame Berne.ก๋ากั่นได้ใจ มาดามเบิร์น Allied (2016)
I've told Madame Torgenot and Madame Petit all about you.ฉันชอบเล่าเรื่องคุณให้มาดามตอร์เกโน่ กับมาดามเปอตีต์ฟัง Allied (2016)
You seem to have all Vichy under your spell, Madame Berne.เหมือนคุณสะกดเหล่าวิชี่ได้หมด มาดามเบิร์น Allied (2016)
The lovely Madame Petit in apartment seven.มาดามเปอตีต์ที่อพาร์ตเมนต์เจ็ด Allied (2016)
- I'm here to see Madame Le Tellier.- ผมมาหาคุณนายเลอ เตแลร์ Frank & Lola (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
madameCould you tell me the way to Madame Tussaud's?
madameShe is another Madame Curie.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณนาย[N] madam, See also: madame, lady, Syn. คุณผู้หญิง, Ant. คุณผู้ชาย, Example: เธอถูกคุณนายหักเงินเดือนเพราะทำจานแตกไปหลายใบ, Count unit: คน, Thai definition: เป็นคำที่ใช้เรียกนายที่เป็นผู้หญิง
คุณนาย[N] madam, See also: madame, Mrs., Example: งานเลี้ยงในวันนี้พวกคุณหญิงคุณนายใส่เครื่องประดับสวยๆ ทั้งนั้น, Thai definition: คำยกย่อง ใช้เรียกภรรยาข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่ยังมิได้เป็นคุณหญิง, ในปัจจุบันใช้เรียกยกย่องสตรีทั่วๆ ไปที่ผู้เรียกนับถือ
คุณผู้หญิง[N] madam, See also: madame, lady, mistress, Ant. คุณผู้ชาย, Example: คุณผู้หญิงของบ้านหลังนี้เป็นคนที่ใจดีกับเด็กในบ้านมาก, Thai definition: สรรพนามบุรษที่ 2 -3 ที่คนรับใช้เรียกนายจ้างผู้หญิงผู้เป็นภรรยา หรือเจ้าของบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับผม[X] (khaphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
ครับผม[X] (khraphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
คุณนาย[n.] (khunnāi) EN: madam ; madame ; lady ; Mrs   FR: madame [f]
คุณผู้หญิง[pr.] (khun phūying) EN: madam   FR: madame
คุณหญิง[pr.] (khunying) EN: she ; lady   FR: elle ; madame
แหม่ม[n.] (maem) EN: ma'am ; white woman ; madam ; mrs.   FR: femme occidentale [f] ; madame
นาง [n.] (nāng) EN: Mrs ; woman ; lady   FR: madame [f] ; Mme
เรียนคุณนาย[n. exp.] (rīen khunnāi) EN: Dear Madam   FR: Chère Madame
สุภาพสตรี[n.] (suphāpsatrī) EN: lady ; gentlewoman (old)   FR: dame [m] ; madame [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MADAME    M AE1 D AH0 M
MADAME    M AH0 D AE1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Madame    (n) mˈədˈaːm (m @1 d aa1 m)
Madames    (n) mˈədˈaːmz (m @1 d aa1 m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杜莎夫人[dù suō fū ren, ㄉㄨˋ ㄙㄨㄛ ㄈㄨ ㄖㄣ˙, ] Madame Tusseaud's (waxworks) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Madames {m}madames [Add to Longdo]
Grünscheitel-Nektarvogel {m} [ornith.]Madame Verreaux's Sunbird [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. , A. monsieur,
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle

Japanese-English: EDICT Dictionary
マダム[, madamu] (n) (1) madame (fre [Add to Longdo]
女史[じょし, joshi] (n) (1) Ms (nuance of status); Miss; Madame; (adj-f) (2) highbrow (woman); cerebral; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  madame
      n 1: title used for a married Frenchwoman

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top