ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

macintosh

M AE1 K AH0 N T AO2 SH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -macintosh-, *macintosh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Macintosh(n) เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบแม็กอินทอช

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
macintosh(แมค' คินทอช) n. ชื่อคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง แมคอินทอชเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตระกูลสำคัญตระกูลหนึ่ง ออกแบบสร้างขึ้นโดยบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ นำออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี ค.ศ.1984 คอมพิวเตอร์ตระกูลนี้ประกอบด้วยตัวประมวลผลแบบจุลภาค (microprocesssor) ขนาด 32 บิต เป็นเครื่องแรก อีกทั้งได้สร้างตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) ทำให้ผู้ใช้เครื่องรู้สึก สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในวิทยาการคอมพิวเตอร์มากนัก เนื่องจากใช้ภาพเป็นสื่อทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ต่อมาเครื่องพีซีก็สร้างระบบวินโดว์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม เครื่องยี่ห้อนี้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงรองจากเครื่องของบริษัทไอบีเอ็มเท่านั้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Macintosh (Computer)แมคอินทอช (คอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Macintosh (Computer)แมคอินทอช (คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. But this is a Macintosh Classic a precious model. It's priceless.ครับ แต่นี่เป็นแมคอินทอชรุ่นคลาสสิก รุ่นนี้หายากมากประเมนราคาไม่ได้ Train Man (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
MACINTOSH M AE1 K AH0 N T AO2 SH
MACINTOSH'S M AE1 K AH0 N T AA2 SH IH0 Z
MACINTOSHES M AE1 K AH0 N T AO2 SH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Macintosh (n) mˈækɪntɒʃ (m a1 k i n t o sh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マッキントッシュ[makkintosshu] (n) (1) Macintosh; (2) mackintosh (coat); (P) [Add to Longdo]
マック版[マックはん, makku han] (n) {comp} Macintosh version [Add to Longdo]
レインコート(P);レーンコート;レインコウト;レインコト(ik)[reinko-to (P); re-nko-to ; reinkouto ; reinkoto (ik)] (n) raincoat; mackintosh; macintosh; trench coat; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マック[まっく, makku] Mac (abbr. of Macintosh), Mach [Add to Longdo]
マック版[マックはん, makku han] Macintosh version [Add to Longdo]
マッキントッシュ[まっきんとっしゅ, makkintosshu] Macintosh [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 macintosh
   n 1: a lightweight waterproof (usually rubberized) fabric [syn:
      {mackintosh}, {macintosh}]
   2: a waterproof raincoat made of rubberized fabric [syn:
     {macintosh}, {mackintosh}, {mac}, {mack}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top