ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

machination

M AE2 K AH0 N EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -machination-, *machination*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
machination(n) การวางแผนการ, Syn. scheme, plot, maneuver, plot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
machination(แมคชะเน'เชิน) n. การวางแผน,การวางเล่ห์เพทุบาย,แผน,เล่ห์เพทุบาย

English-Thai: Nontri Dictionary
machination(n) การคบคิดกัน,การวางแผน,เล่ห์กระเท่ห์,เพทุบาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคบคิด[kān khopkhit] (n) EN: conspiracy  FR: complot [m] ; conspiration [f] ; conjuration [f] ; machination [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MACHINATION M AE2 K AH0 N EY1 SH AH0 N
MACHINATION M AE2 SH AH0 N EY1 SH AH0 N
MACHINATIONS M AE2 K AH0 N EY1 SH AH0 N Z
MACHINATIONS M AE2 SH AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
machination (n) mˌækɪnˈɛɪʃən (m a2 k i n ei1 sh @ n)
machinations (n) mˌækɪnˈɛɪʃənz (m a2 k i n ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intrige {f} | Intrigen {pl}machination | machinations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胸に一物[むねにいちもつ, muneniichimotsu] (exp) machination; secret plan; plot; trick up one's sleeve [Add to Longdo]
策動[さくどう, sakudou] (n,vs) maneuverings; manoeuverings; machinations [Add to Longdo]
政治工作[せいじこうさく, seijikousaku] (n) political maneuvering; politicking; political machinations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  machination
      n 1: a crafty and involved plot to achieve your (usually
           sinister) ends [syn: {intrigue}, {machination}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top