ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

macaque

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -macaque-, *macaque*
English-Thai: Nontri Dictionary
macaque(n) ค่าง,ลิงกัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Macaquesลิงแสม [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัง[kang] (n) EN: pig-tailed monkey  FR: macaque [m]
ลิงอ้ายเงี้ยะ[ling āi-ngīa] (n, exp) EN: Assamese Macaque
ลิงกัง[ling kang] (n) EN: Pig-tailed Macaque
ลิงแสม[ling samaē] (n) EN: Long-tailed Macaque
ลิงเสน[ling sēn] (n) EN: Stump-tailed Macaque
ลิงวอก[ling wøk] (n) EN: Rhesus Macaque  FR: rhésus [m]
เสน[sēn] (n) EN: stump-tailed macaque  FR: macaque [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MACAQUES M AH0 K AA1 K S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猕猴[mí hóu, ㄇㄧˊ ㄏㄡˊ, / ] macaque, #35,236 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] macaque; to spy; to lie in ambush, #38,204 [Add to Longdo]
[mí, ㄇㄧˊ, / ] macaque, #143,365 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リーサス[ri-sasu] (n) (obsc) rhesus (monkey, macaque) [Add to Longdo]
[さる(P);まし(ok);ましら(ok), saru (P); mashi (ok); mashira (ok)] (n) (1) monkey (esp. the Japanese macaque, Macaca fuscata); (2) (さる only) (derog) sly person; (3) (さる only) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) (さる only) (See 自在鉤) clasp used to control the height of a pot-hook; (5) (さる only) (arch) (See 湯女) bathhouse prostitute; (P) [Add to Longdo]
屋久猿[やくざる;ヤクザル, yakuzaru ; yakuzaru] (n) (uk) Yakushima macaque (Macaca fuscata yakui) [Add to Longdo]
蟹食猿[かにくいざる, kanikuizaru] (n) crab-eating macaque [Add to Longdo]
真猿[まさる, masaru] (n) (arch) monkey (esp. the Japanese macaque, Macaca fuscata) [Add to Longdo]
赤毛猿[あかげざる;アカゲザル, akagezaru ; akagezaru] (n) (uk) rhesus monkey (Macaca mulatta); rhesus macaque [Add to Longdo]
日本猿[にほんざる, nihonzaru] (n) Japanese monkey; Japanese macaque [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  macaque
      n 1: short-tailed monkey of rocky regions of Asia and Africa

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top