ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

macao

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -macao-, *macao*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Macao(n) มาเก๊า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
macao(มะเคา') n. มาเก๊าเป็นอาณานิคมหนึ่งของโปรตุเกสในภาคใต้ของจีน., Syn. Macau

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาเก๊า[Mākao] (n, prop) EN: Macau  FR: Macao

CMU English Pronouncing Dictionary
MACAO M AH0 K AW1

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
澳门[Ào mén, ㄠˋ ㄇㄣˊ, / ] Macao; Aomen; Macau, #4,623 [Add to Longdo]
马草夼[Mǎ cǎo kuǎng, ㄇㄚˇ ㄘㄠˇ ㄎㄨㄤˇ, / ] Macaokuang village in Tengjia township 滕家鎮|滕家镇, Rongcheng county 榮成|荣成, Weihai 威海, Shandong [Add to Longdo]
马草夼村[Mǎ cǎo kuǎng cūn, ㄇㄚˇ ㄘㄠˇ ㄎㄨㄤˇ ㄘㄨㄣ, / ] Macaokuang village in Tengjia township 滕家鎮|滕家镇, Rongcheng county 榮成|荣成, Weihai 威海, Shandong [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿媽港[あまこう, amakou] (n) Macau (Macao) [Add to Longdo]
澳門[まかお;マカウ;マカオ, makao ; makau ; makao] (n) (uk) Macau; Macao [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Macao
   n 1: a former Portuguese province on the south coast of China
      and two islands in the South China Sea; reverted to China
      in 1999 [syn: {Macao}, {Macau}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top