ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

macadamize

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -macadamize-, *macadamize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
macadamize(vt) ราดหรือปูถนนด้วยหินเป็นชั้นๆ, Syn. tarmac, pave

English-Thai: Nontri Dictionary
macadamize(vt) ทำถนนโรยกรวด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถนนลาดยาง(n) macadamized road, See also: paved road, pavement, Example: ให้เต็มถนนไปจันทบุรีเป็นถนนลาดยางไปถึงบางแสน ต่อจากนั้นก็เป็นถนนดินลูกรังหรือถนนหิน, Count Unit: สาย, เส้น, Thai Definition: ถนนที่ปูผิวจราจรด้วยยางมะตอยผสมกับหินหรือทรายเป็นต้น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
macadamize (v) mˈəkˈædəmaɪz (m @1 k a1 d @ m ai z)
macadamized (v) mˈəkˈædəmaɪzd (m @1 k a1 d @ m ai z d)
macadamizes (v) mˈəkˈædəmaɪzɪz (m @1 k a1 d @ m ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  macadamize
      v 1: surface with macadam; "macadam the road" [syn:
           {macadamize}, {macadamise}, {tarmac}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top