ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

macadam

M AH0 K AE1 D AH0 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -macadam-, *macadam*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
macadam(n) ถนนโรยด้วยหินเป็นชั้นๆ
macadamia(n) ถั่วออสเตรเลียจำพวก Macadamia ternifolia เปลือกแข็ง
macadamize(vt) ราดหรือปูถนนด้วยหินเป็นชั้นๆ, Syn. tarmac, pave
macadamia nut(n) ถั่วออสเตรเลีย, Syn. macadamia
macadamization(n) การโรยถนนด้วยหินเป็นชั้นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
macadam(มะแคด'เดิม) n. ถนนที่โรยด้วยหินเป็นชั้น ๆ ,หินหักที่ใช้โรยถนนดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
macadam(n) ถนนโรยกรวด
macadamize(vt) ทำถนนโรยกรวด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Macadamia nutมะคาเดเมีย [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถนนลาดยาง(n) macadamized road, See also: paved road, pavement, Example: ให้เต็มถนนไปจันทบุรีเป็นถนนลาดยางไปถึงบางแสน ต่อจากนั้นก็เป็นถนนดินลูกรังหรือถนนหิน, Count Unit: สาย, เส้น, Thai Definition: ถนนที่ปูผิวจราจรด้วยยางมะตอยผสมกับหินหรือทรายเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถนนลาดยาง[thanon lātyāng] (n, exp) EN: asphalt road ; macadam road  FR: route asphaltée [f]
ถนนราดยาง[thanon rāt yāng] (n, exp) EN: asphalt road ; macadam road ; paved road

CMU English Pronouncing Dictionary
MACADAM M AH0 K AE1 D AH0 M
MACADAMIA M AE2 K AH0 D EY1 M IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
macadam (n) mˈəkˈædəm (m @1 k a1 d @ m)
macadamize (v) mˈəkˈædəmaɪz (m @1 k a1 d @ m ai z)
macadamized (v) mˈəkˈædəmaɪzd (m @1 k a1 d @ m ai z d)
macadamizes (v) mˈəkˈædəmaɪzɪz (m @1 k a1 d @ m ai z i z)
macadamizing (v) mˈəkˈædəmaɪzɪŋ (m @1 k a1 d @ m ai z i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マカダミア[makadamia] (n) macadamia [Add to Longdo]
マカダミアナッツ[makadamianattsu] (n) macadamia nuts [Add to Longdo]
マカダム[makadamu] (n) Macadam; (P) [Add to Longdo]
マカダムローラー[makadamuro-ra-] (n) macadam roller [Add to Longdo]
マカデミアナッツ[makademianattsu] (n) macadamia nut (Macadamia sp.) [Add to Longdo]
割り栗石[わりぐりいし, wariguriishi] (n) crushed rock; macadam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 macadam
   n 1: broken stone used in macadamized roadways
   2: a paved surface having compressed layers of broken rocks held
     together with tar [syn: {tarmacadam}, {tarmac}, {macadam}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top