ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mac

M AE1 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mac-, *mac*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
macrocytic anemia[แมค'ระไซทฺ อะนี' เมีย)] (n) โลหิตจาง ประเภท เซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่ เนื่องจากเซลล์เม็ดเลือดพัฒนาไม่สมบูรณ์

English-Thai: Longdo Dictionary
mace(n) สเปรย์พริก เช่น Our web site offers statistics and tips for personal safety and information about personal safety devices that contain pepper spray and mace., See also: pepper spray

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mac(n) เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช
mace(n) คทา, Syn. baton, scepter, wand
mace(n) ดอกจันทน์เทศ (เครื่องเทศชนิดหนึ่ง)
Mach(n) หน่วยวัดความเร็วของเครื่องบิน
mack(n) เครื่องคอมพิวเตอร์แม็กอินทอช (คำไม่เป็นทางการ)
Macao(n) มาเก๊า
macaw(n) นกแก้วหางยาวสีสันสวยงาม
macho(n) คนที่มีความเป็นลูกผู้ชาย
macro(n) คำสั่งที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง (ทางคอมพิวเตอร์)
macro(prf) ขนาดใหญ่, See also: มหัพภาค, Ant. micro-

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
macแมคหมายถึง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แมคอินทอชของตระกูลแอปเปิล
macabre(มะคา'บระ,-คาบ',-คา'เบอะ) adj. น่ากลัว,น่าขยะแขยง,น่าขนลุก,เกี่ยวกับความตาย
macadam(มะแคด'เดิม) n. ถนนที่โรยด้วยหินเป็นชั้น ๆ ,หินหักที่ใช้โรยถนนดังกล่าว
macao(มะเคา') n. มาเก๊าเป็นอาณานิคมหนึ่งของโปรตุเกสในภาคใต้ของจีน., Syn. Macau
macaroni(แมคคะโร'นี) n. มะกะโรนีเป็นหลอดกลวงสั้น ๆ ของอิตาลีมักรับประทานกับน้ำซอสมะเขือ, Syn. maccaroni
mace(เมสฺ) n. ดอกจันทน์เทศ,คทา
macer(เม'เซอะ) n. คนถือคฑาในพิธี,ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งศาล
macerate(แมส'เซอเรท) vt. แช่ยุ่ย,ทำให้ยุ่ย,ทำให้บาง., See also: macerater n. macerator n. macerative adj. maceration n.
machete(มะชีท) n. มีดขนาดใหญ่
machinate(แมค'คะเนท) v. วางแผน,คิดเล่ห์เพทุบาย.

English-Thai: Nontri Dictionary
macadam(n) ถนนโรยกรวด
macadamize(vt) ทำถนนโรยกรวด
macaque(n) ค่าง,ลิงกัง
macaroni(n) เส้นมักกะโรนี
mace(n) กระบอง,ไม้อาชญาสิทธิ์,คทา
macerate(vt) ทำให้ยุ่ย,ทำให้เปื่อยยุ่ย
machination(n) การคบคิดกัน,การวางแผน,เล่ห์กระเท่ห์,เพทุบาย
machine(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์
MACHINE machine gun(n) ปืนกล
machinery(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์กลไก,เครื่องมือ,อุปกรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maceคทา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maceralมาเซอรัล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
maceration๑. การแช่ยุ่ย๒. การยุ่ยของทารกในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
macerationการแช่ยุ่ย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Machiavelตัวละครทุศีล, ตัวละครแบบมาเคียเวลลี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
machineตัวจักร, เครื่องจักร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
machine๑. เครื่องกล๒. เครื่องจักร๓. -กล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
machine address; absolute addressเลขที่อยู่สัมบูรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine codeรหัสเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ computer code และ machine instruction code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine cycleรอบของเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mac Callum Patchแผ่นแมคแคลลัม [การแพทย์]
Mac OSแมค โอเอส [TU Subject Heading]
Macaca Fascicularisลิงแสม [การแพทย์]
Macaca Rhesusลิงรีซัส [การแพทย์]
Macadamia nutมะคาเดเมีย [TU Subject Heading]
Macaquesลิงแสม [การแพทย์]
Macerationเปื่อยยุ่ย, การสกัดสมุนไพรด้วยวิธีหมัก, การหมัก, เปื่อยยุ่ย, การสลายเนื้อเยื่ออ่อนด้วยความชื้น, ผิวหนังเปื่อยยุ่ยหลุดง่าย, การแช่ยุ่ย [การแพทย์]
MacEwen Signsการเคาะกะโหลกศีรษะ [การแพทย์]
Machiavellianism (Psychology)คตินิยมแบบแมคเคียเวลลี (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Machineเครื่อง [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
machete(n) มีดสปาร์ตา
macheteมีดพร้า
Macrovascularโรคของหลอดเลือดขนาดใหญ่เช่นที่พบในหัวใจ ไขมันและเลือดอุดตันสร้างขึ้นในหลอดเลือดขนาดใหญ่และอาจทำให้เกิดหลอดเลือด, โรคหัวใจ, หลอดเลือดสมอง, และโรคหลอดเลือดต่อมา
macula lutea(n) พื้นที่สีค่อนข้างเหลืองรูปกรวยใจกลางเยื่อชั้นในของลูกตา, See also: retina
macular degeneration(n) การเสื่อมสภาพของเซลล์เยื่อชั้นในของลูกตา, See also: A. -, macula lutea, retina, Syn. -

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
macAccording to Mike, Mac bought a new car.
macA computer is a complex machine.
macA family should not spend all of its money to keep someone alive on a machine.
macAlthough it's "Mac OS X" that doesn't mean that the Mac OS code itself has been upgraded to a new version.
macAn office machine is cranking out a stream of documents.
macA pair of leather gloves is a must when you work with these machines.
macA short lunch at MacD's, a coffee at 'bucks, then drank together while having shabu-shabu - that's the way it went.
macAs the tens and twenties came out of the machine, I handed them to Red.
macAt Wimbledon there are now special electronic machines to judge the serves.
macAutomatic vending machine is over there.
macBoth Bill and Mac are crazy about computers.
macBy whom was this machine invented?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องจักร(n) machine, See also: machinery, engine
เศรษฐศาสตร์มหภาค(n) macroeconomics, Thai Definition: สาขาเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาถึงเรื่องระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม
ภาษาเครื่อง(n) machine language, Example: ข้อเสียของภาษาเครื่องคือ ภาษาของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้แล้วแต่การออกแบบระบบเครื่องว่าจะเป็นแบบใด, Thai Definition: ภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านและขึ้นบนจอภาพได้โดยตรง
ลิงแสม(n) crab-eating macaque, See also: Macaca irus, Example: ป่าแสมลดลงไปมาก ทำให้ลิงแสมลดจำนวนลงเพราะไม่มีที่อยู่อาศัย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ลิงหางยาว อาศัยอยู่ตามป่าแสม
มะกะโรนี(n) macaroni, Example: ผมชอบทานอาหารเส้นๆ จำพวกสปาเกตตี้ มะกะโรนี อุด้ง โซบะ, Thai Definition: อาหารชนิดหนึ่งทำจากแป้งสาลีเป็นเส้นกลวงยาว เวลาจะนำมาปรุงต้องต้มให้สุก, Notes: (อังกฤษ)
กุ้งก้ามกราม(n) giant freshwater prawn, See also: Macrobrachium rosenbergii, Syn. กุ้งหลวง, Example: การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้ประสบผลสำเร็จนั้นต้องอาศัยความรู้ ความเอาใจใส่ พร้อมทั้งได้พันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ดีและแข็งแรง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: กุ้งตัวโต ก้ามสีฟ้ามีหนาม ในวงศ์ Palaemonidae อยู่ในน้ำจืด แต่เวลาจะวางไข่ต้องไปวางในน้ำกร่อย เพื่ออาศัยความเค็มของน้ำช่วยให้ไข่เป็นตัวเร็วขึ้น
คำสั่งมาโคร(n) macro instruction
ควายเหล็ก(n) tractor, See also: machine for lowing field, Example: ปัจจุบันมีการใช้ควายเหล็กในการไถนาเป็นส่วนใหญ่, Thai Definition: ยานยนต์ขับเคลื่อนที่มีกำลังมาก ใช้ลากไถแทนกำลังของสัตว์
เครื่องแปลภาษา(n) machine translation system
เครื่องยนต์กลไก(n) machinery, See also: machine, engine, motor, Example: มนุษย์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปผลิตเครื่องยนต์กลไกที่จะให้ความสะดวกสบายกับตัวเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้ายนั่น[āi nan] (n, exp) FR: ce machin [m] ; ce truc [m]
อาจาด[ājāt] (n) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles  FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อัน[an] (n) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item  FR: machin [m] ; truc [m]
อวตาร[awatān] (x) EN: incarnation of Vishnu ; Vishnu ; Rama ; Ramachandra
บริสุทธิ์[børisut] (adj) EN: pure ; clean ; immaculate  FR: pur ; sain ; immaculé
บดอาหาร[bot āhān] (v, exp) FR: mâcher ; mastiquer
แช่[chaē] (v) EN: steep ; soak ; immerse ; dip  FR: macérer ; tremper ; immerger
ช่างก่ออิฐ[chang kø it] (n) EN: bricklayer ; mason  FR: maçon [m]
ช่างปูน[chang pūn] (n) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer  FR: maçon [m]
ช่างยนต์[chang yon] (n) EN: mechanic ; machinist ; mechanical engineer  FR: mécanicien [m] ; mécano [m] (fam.) ; machiniste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAC M AE1 K
MACS M AE1 K S
MACK M AE1 K
MACH M AA1 K
MACY M EY1 S IY0
MACE M EY1 S
MACHA M AE1 CH AH0
MAC'S M AE1 K S
MACAW M AH0 K AO1
MACAO M AH0 K AW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mac (n) mˈæk (m a1 k)
Mach (n) mˈaːk (m aa1 k)
mace (n) mˈɛɪs (m ei1 s)
macs (n) mˈæks (m a1 k s)
macho (n) mˈætʃou (m a1 ch ou)
macaw (n) mˈəkˈɔː (m @1 k oo1)
maces (n) mˈɛɪsɪz (m ei1 s i z)
macaws (n) mˈəkˈɔːz (m @1 k oo1 z)
Maclean (n) məkliːn (m @ k l ii n)
MacLeod (n) məklˈaud (m @ k l au1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, / ] machine; opportunity; secret, #192 [Add to Longdo]
机制[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, / ] machine processed; machine made; mechanism, #1,023 [Add to Longdo]
机械[jī xiè, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, / ] machine; machinery; mechanical, #2,684 [Add to Longdo]
机器[jī qì, ㄐㄧ ㄑㄧˋ, / ] machine, #3,651 [Add to Longdo]
宏观[hóng guān, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄨㄢ, / ] macro-; macroscopic; holistic, #4,412 [Add to Longdo]
澳门[Ào mén, ㄠˋ ㄇㄣˊ, / ] Macao; Aomen; Macau, #4,623 [Add to Longdo]
宏观调控[hóng guān diào kòng, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄠˋ ㄎㄨㄥˋ, / 調] macro-control, #4,702 [Add to Longdo]
麦当劳[Mài dāng láo, ㄇㄞˋ ㄉㄤ ㄌㄠˊ, / ] MacDonald or McDonald (name); McDonald’s (fast food company), #8,326 [Add to Longdo]
机电[jī diàn, ㄐㄧ ㄉㄧㄢˋ, ] machinery and power-generating equipment, #9,409 [Add to Longdo]
[nán, ㄋㄢˊ, ] Machilus nanmu, #9,626 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
間違える[まちがえる, machigaeru] TH: ทำผิด  EN: to err
間違える[まちがえる, machigaeru] TH: ดูผิด  EN: to make a mistake
[まち, machi] TH: ย่าน  EN: street
[まち, machi] TH: เมือง  EN: town

German-Thai: Longdo Dictionary
Mach keinen Schieß!(phrase, slang) อย่าทำอะไรโง่ๆ น่า
Mach keinen Schieß!(phrase, slang) อย่ามายุ่งกวนใจข้าพเจ้า
machenทำ |machte, gemacht|
Machenschaft(n) |die, pl.Machenschaften| เล่ห์เพทุบาย, เล่ห์่กลโกง, การคิดกลอุบาย
machtSee also: machen
Macht(n) |die| อำนาจ, กำลัง (ทหาร)
Macht nichts.(phrase) ไม่เป็นไร, Syn. Das macht nichts.; Es macht nichts.
mächtig(adj) ที่มีพละกำลัง, ที่มีอำนาจ, See also: kraftvoll, Syn. stark
Was machen Sie denn da?คุณกำลังทำอะไรอยู่นั่น?
Wie machst du das?คุณทำอย่างนั้นได้อย่างไร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Machtlosigkeit {f}powerlessness [Add to Longdo]
Machtpolitik {f}power politics [Add to Longdo]
Machtspruch {m}dictum [Add to Longdo]
Machtmissbrauch {m}abuse of power; misuse of power [Add to Longdo]
Machenschaften {pl}machination [Add to Longdo]
Macher {m}doer [Add to Longdo]
Machete {f}machete [Add to Longdo]
Macho {m}macho [Add to Longdo]
Macht {f} | Mächte {pl}might | mights [Add to Longdo]
Macht {f}potency [Add to Longdo]
Macht {f} (über); Kraft {f} | weltliche MAchtpower (of) | temporal power [Add to Longdo]
Macht {f} im Staatsovereign [Add to Longdo]
Machtergreifung {f} | Machtergreifungen {pl}takeover | takeovers [Add to Longdo]
Machtkampf {m}power struggle [Add to Longdo]
Machtübergabe {f}handover of power [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
[はまち;ハマチ, hamachi ; hamachi] (n) (uk) (ksb [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
あきたこまち[akitakomachi] (n) Akitakomachi (variety of rice) [Add to Longdo]
おなかを壊す;お腹を壊す;お腹をこわす[おなかをこわす, onakawokowasu] (exp,v5s) to get an upset stomach; to have a stomach ache [Add to Longdo]
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
お待ち;御待[おまち, omachi] (n,n-suf) waiting; waiting time [Add to Longdo]
お待ちかね;お待ち兼ね;御待ち兼ね[おまちかね, omachikane] (n,adj-no) (pol) (See 待ちかね) long-waited-for [Add to Longdo]
お待ち遠様;御待ち遠様;お待ち遠さま[おまちどおさま, omachidoosama] (exp) I'm sorry to have kept you waiting [Add to Longdo]
お腹(P);御腹;お中;御中[おなか, onaka] (n) stomach; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine [Add to Longdo]
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] copier, copy machine [Add to Longdo]
セションプロトコル機械[せしょんぷろとこるきかい, seshonpurotokorukikai] session protocol machine, SPM [Add to Longdo]
チャネルプロトコル機械[チャネルぷろとこるきかい, chaneru purotokorukikai] channel protocol machine, CPM [Add to Longdo]
データ処理機械[データしょりきかい, de-ta shorikikai] data processing machine [Add to Longdo]
トランザクション処理プロトコル機械[とらんざくしょんしょりぷろとこるきかい, toranzakushonshoripurotokorukikai] Transaction Processing Protocol Machine, TPPM [Add to Longdo]
パタンマッチ[ぱたんまっち, patanmacchi] pattern match [Add to Longdo]
パタンマッチング[ぱたんまっちんぐ, patanmacchingu] pattern matching [Add to Longdo]
プロトコル機械[ぷろとこるきかい, purotokorukikai] Protocol Machine, PM [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
作る[もぐる, moguru] machen, anfertigen [Add to Longdo]
待ちぼうけ[まちぼうけ, machibouke] vergebliches_Warten [Add to Longdo]
待ち兼ねる[まちかねる, machikaneru] nicht_warten_koennen, nicht_erwarten_koennen [Add to Longdo]
待ち合わせる[まちあわせる, machiawaseru] aufeinander_warten [Add to Longdo]
待合室[まちあいしつ, machiaishitsu] Warteraum, Wartesaal [Add to Longdo]
抹茶[まっちゃ, maccha] gruener_Pulvertee [Add to Longdo]
[まち, machi] Stadt, Viertel [Add to Longdo]
[まち, machi] Strasse [Add to Longdo]
街角[まちかど, machikado] Strassenecke [Add to Longdo]
間違い[まちがい, machigai] Irrtum, Fehler, Unfall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mac
      n 1: a waterproof raincoat made of rubberized fabric [syn:
           {macintosh}, {mackintosh}, {mac}, {mack}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top