ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mögen

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mögen-, *mögen*
Possible hiragana form: んげん
English-Thai: Longdo Dictionary
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
homogeneous(adj) เอกพันธ์, ที่เป็นเนื้อเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mogen david(มอ'กัน เด'วิด) n. สัญลักษณ์ของลัทธิยิว
agamogenesis(แอกกะโมเจน' นิซิส) n. การสืบพันธุ์แบบไร้เพศ. -agamogenetic adj.
gamogenesisการผสมพันธุ์ทางเพศ, See also: gamogenetic, gamogenetical adj.
homogeneousadj. ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกัน,เหมือนกันเท่ากัน, มีลักษณะเหมือนกัน., Syn. alike, consistent, uniform
homogenyn. ความเหมือนกัน (เนื่องจากกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน)
primogenitor(ไพรมะเจน'นิเทอะ) n. บรรพบุรุษแรกเริ่ม,บรรพบุรุษ, Syn. forefather
zymogenic cellsทำหน้าที่สร้างและหลั่งสาร peptinogen

English-Thai: Nontri Dictionary
homogeneous(adj) เหมือนกัน,เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
primogenitor(n) ต้นตระกูล,บรรพบุรุษ,บรรพชน,โคตรเหง้า
primogeniture(n) การเป็นลูกคนโต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพบุรุษ[banphaburut] (n) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather  FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]
แก๊สน้ำตา[kaēt nāmtā] (n, exp) EN: tear gas  FR: gaz lacrymogène
ก๊าซน้ำตา[kāt nāmtā] (n, exp) EN: tear gas  FR: gaz lacrymogène [m]
คลุก[khluk] (n) EN: mix ; blend ; stir ; mingle  FR: mélanger ; homogénéiser
ระเบิดน้ำตา[raboēt nāmtā] (n, exp) FR: bombe lacrymogène [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOGENSEN M AA1 G IH0 N S AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
mögen(vt) |mochte, hat gemocht| ชอบ
Primogenitur(n) |die| การเป็นลูกคนโต, See also: das Erstgeburtsrecht
homogen(adj) เอกพันธ์, ที่เป็นเนื้อเดียวกัน, See also: A. heterogen, Syn. gleichartig

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mögen; gern haben; gefallen; lieben | mögend | gemocht | ich mag | du magst | er/sie mag | ich/er/sie mochte | er/sie hat/hatte gemocht | ich/er/sie möchteto like | liking | liked | I like | you like | he/she likes | I/he/she liked | he/she has/had liked | I/he/she would like [Add to Longdo]
Mögen Ihnen glückliche Tage beschieden sein.May your days be full of joy. [Add to Longdo]
Mögen die Leute sagen, was sie wollen.Let people say what they wish. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホモ[homo] (n,adj-no) (1) (abbr) (See ホモセクシュアル) homo; homosexual (esp. a male); homosexuality (esp. male-male); (2) (abbr) (See ホモ接合体) homozygote; (3) homogenization; (4) Homo (genus of primates inc. modern humans) (lat [Add to Longdo]
ホモゲナイズ[homogenaizu] (n) homogenize; homogenise [Add to Longdo]
ホモジナイズ[homojinaizu] (n) homogenize; homogenise [Add to Longdo]
ホモジニアスコンソリデーション[homojiniasukonsoride-shon] (n) {comp} homogeneous consolidation [Add to Longdo]
ホモ牛乳[ホモぎゅうにゅう, homo gyuunyuu] (n) homogenized milk; homogenised milk [Add to Longdo]
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na,n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P) [Add to Longdo]
均一化[きんいつか, kin'itsuka] (n,vs) homogenization; homogenisation [Add to Longdo]
均質[きんしつ, kinshitsu] (adj-na,n,adj-no) homogeneous; homogeneity; (P) [Add to Longdo]
均質性[きんしつせい, kinshitsusei] (n) homogeneity [Add to Longdo]
純一[じゅんいつ, jun'itsu] (adj-na,n) purity; homogeneity; unadorned [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
同種計算機ネットワーク[どうしゅけいさんきネットワーク, doushukeisanki nettowa-ku] homogeneous computer network [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top