ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lynx

L IH1 NG K S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lynx-, *lynx*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lynx(n) แมวป่าชนิดหนึ่งมีหางสั้นและหูตั้งชัน
lynx-eyed(adj) ที่มีสายตาคมกริบ, See also: ที่มีตาไว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lynx(ลิงซฺ) n.แมวป่าที่มีช่วงขายาว หางสั้น และหูมักตั้งชูขึ้น (จำพวก Lynxcanadenses) pl. lynxes,lynx
lynx-eyed(ลิงซฺ'ไอดฺ) adj. ตาคมกริบ.ตาไว

English-Thai: Nontri Dictionary
lynx(n) แมวป่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Lynxลิงซ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แมวป่าลิงช์[maēopā lings] (n) EN: lynx  FR: lynx [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LYNX L IH1 NG K S
LYNXES L IH1 NG K S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lynx (n) lˈɪŋks (l i1 ng k s)
lynxes (n) lˈɪŋksɪz (l i1 ng k s i z)
lynx-eyed (j) lˈɪŋks-aɪd (l i1 ng k s - ai d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猞猁[shē lì, ㄕㄜ ㄌㄧˋ, ] lynx, #107,336 [Add to Longdo]
天猫座[tiān māo zuò, ㄊㄧㄢ ㄇㄠ ㄗㄨㄛˋ, / ] Lynx (constellation), #857,648 [Add to Longdo]
大山猫[dà shān māo, ㄉㄚˋ ㄕㄢ ㄇㄠ, / ] Lynx rufus [Add to Longdo]
狞猫[níng māo, ㄋㄧㄥˊ ㄇㄠ, / ] Lynx caracal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luchs {m} [zool.] | Luchse {pl}lynx | lynxes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラカル[karakaru] (n) caracal (Caracal caracal); African lynx [Add to Longdo]
ボブキャット[bobukyatto] (n) bobcat (Lynx rufus) [Add to Longdo]
ヨーロッパ大山猫[ヨーロッパおおやまねこ;ヨーロッパオオヤマネコ, yo-roppa ooyamaneko ; yo-roppaooyamaneko] (n) (uk) Eurasian Lynx (Lynx lynx) [Add to Longdo]
リンクス[rinkusu] (n) (1) links; (2) lynx [Add to Longdo]
笹蜘蛛[ささぐも;ササグモ, sasagumo ; sasagumo] (n) (uk) Oxyopes sertatus (species of lynx spider) [Add to Longdo]
山猫[やまねこ, yamaneko] (n) wildcat; lynx; (P) [Add to Longdo]
山猫座[やまねこざ, yamanekoza] (n) (constellation) Lynx [Add to Longdo]
大山猫[おおやまねこ, ooyamaneko] (n) lynx [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リンクス[りんくす, rinkusu] lynx [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lynx
   n 1: a text browser
   2: short-tailed wildcats with usually tufted ears; valued for
     their fur [syn: {lynx}, {catamount}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top