ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lymphatic

L IH2 M F AE1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lymphatic-, *lymphatic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lymphatic(adj) เกี่ยวกับต่อมน้ำเหลือง, See also: ประกอบด้วยต่อมน้ำเหลือง
lymphatic(n) ท่อน้ำเหลือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lymphatic(ลิมแฟท'ทิค) adj. เกี่ยวกับต่อมน้ำเหลือง,ประกอบด้วยต่อมน้ำเหลือง.เหี่ยวยาน.ปวกเปียก,เชื่องช้า., See also: lymphatically adv. ดูlymphatic

English-Thai: Nontri Dictionary
lymphatic(adj) เกี่ยวกับน้ำเหลือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lymphatic๑. -น้ำเหลือง๒. -หลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lymphatic system; lymphatics; system, absorbentระบบน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lymphatic vesselหลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lymphatics; system, absorbent; system, lymphaticระบบน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lymphaticท่อน้ำเหลือง, หลอดน้ำเหลือง, ไปตามน้ำเหลือง [การแพทย์]
Lymphatic Capillariesหลอดน้ำเหลืองฝอย [การแพทย์]
Lymphatic Channelsท่อทางเดินน้ำเหลือง, ท่อน้ำเหลือง [การแพทย์]
Lymphatic Circulation, Crossedกระแสน้ำเหลืองข้ามมาประเทศจีน [การแพทย์]
Lymphatic Cyst, Peripelvicถุงหลอดน้ำเหลืองรอบกรวยไต [การแพทย์]
Lymphatic Diseasesต่อมน้ำเหลือง, โรค; น้ำเหลือง, โรค [การแพทย์]
Lymphatic Drainageทางเดินของน้ำเหลือง, ระบบน้ำเหลือง [การแพทย์]
Lymphatic Infectionโรคของระบบน้ำเหลือง [การแพทย์]
Lymphatic Metastasisการแพร่กระจายทางระบบน้ำเหลือง [การแพทย์]
Lymphatic Nodules, Solitaryกลุ่มเนื้อเยื่อน้ำเหลืองแบบโซลิตารี [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
LYMPHATIC L IH2 M F AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lymphatic (j) lˈɪmfˈætɪk (l i1 m f a1 t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淋巴结[lín bā jié, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄚ ㄐㄧㄝˊ, / ] lymphatic node; lymph gland, #8,965 [Add to Longdo]
淋巴管[lín bā guǎn, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄚ ㄍㄨㄢˇ, ] lymphatic channel, #40,497 [Add to Longdo]
淋巴液[lín bā yè, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄚ ㄧㄝˋ, ] lymphatic fluid; lymph, #89,245 [Add to Longdo]
淋巴系统[lín bā xì tǒng, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄚ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] lymphatic system [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lymphgefäß {n} [anat.] | Lymphgefäße {pl}lymphatic | lymphatics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リンパ系[リンパけい, rinpa kei] (n) lymphatic system [Add to Longdo]
腺病質[せんびょうしつ, senbyoushitsu] (n) scrofulosis; being in delicate health; lymphatic temperament [Add to Longdo]
淋巴腺;リンパ腺[りんぱせん(淋巴腺);リンパせん(リンパ腺), rinpasen ( rin tomoe sen ); rinpa sen ( rinpa sen )] (n) lymph gland; lymphatic gland; lymph node [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  lymphatic
      adj 1: of or relating to or produced by lymph

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top