ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

luxuriant

L AH0 G ZH ER1 IY0 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luxuriant-, *luxuriant*
English-Thai: Nontri Dictionary
luxuriant(adj) อุดมสมบูรณ์,งอกงาม,ฟุ้งเฟ้อ,หรูหรา,โอ่อ่า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
luxuriantGrass is luxuriant in summer.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาษดา[dātsadā] (adj) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread  FR: abondant ; luxuriant
ไสว[sawai] (adj) EN: prosperous ; flourishing ; thriving ; luxuriant ; plentiful  FR: florissant ; prospère

CMU English Pronouncing Dictionary
LUXURIANT L AH0 G ZH ER1 IY0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
luxuriant (j) lˈʌgʒˈuəʳrɪəʳnt (l uh1 g zh u@1 r i@ n t)
luxuriantly (a) lˈʌgʒˈuəʳrɪəʳntliː (l uh1 g zh u@1 r i@ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mào, ㄇㄠˋ, ] luxuriant, #10,175 [Add to Longdo]
欣欣向荣[xīn xīn xiàng róng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] luxuriant growth (成语 saw); flourishing; thriving, #29,974 [Add to Longdo]
[pì, ㄆㄧˋ, ] luxuriant (of water plants), #53,011 [Add to Longdo]
[péng, ㄆㄥˊ, ] luxuriant growth, #63,490 [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] luxuriant growth, #73,814 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] luxuriant, #79,618 [Add to Longdo]
[rǎn, ㄖㄢˇ, ] luxuriant growth; passing (of time), #86,828 [Add to Longdo]
萋萋[qī qī, ㄑㄧ ㄑㄧ, ] luxuriant; lavish; abundant, #107,719 [Add to Longdo]
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, ] luxuriant growth, #139,757 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] luxuriant growth, #143,979 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
üppig {adj} | üppiger | am üppigstenluxuriant | more luxuriant | most luxuriant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんもり;こんもりと[konmori ; konmorito] (adv,vs) (on-mim) thickly; densely; luxuriantly [Add to Longdo]
ふっくら[fukkura] (adv-to) (on-mim) (See ふっくり) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full [Add to Longdo]
ふっくり[fukkuri] (adv-to) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full; corpulent [Add to Longdo]
欝蒼;鬱蒼[うっそう, ussou] (adj-t,adv-to) thick; dense; luxuriant [Add to Longdo]
繁茂[はんも, hanmo] (n,vs) luxuriant growth; rankness (of weeds); (P) [Add to Longdo]
茂林[もりん, morin] (n) luxuriant (dense) forest [Add to Longdo]
爛漫;爛熳[らんまん, ranman] (adj-t,adv-to) glorious; luxuriant; splendid; in full bloom; in full glory [Add to Longdo]
藹々;藹藹[あいあい, aiai] (adj-t,adv-to) (1) (See 和気藹々) harmonious; peaceful; congenial; (2) luxuriant (vegetation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 luxuriant
   adj 1: marked by complexity and richness of detail; "an
       elaborate lace pattern" [syn: {elaborate}, {luxuriant}]
   2: displaying luxury and furnishing gratification to the senses;
     "an epicurean banquet"; "enjoyed a luxurious suite with a
     crystal chandelier and thick oriental rugs"; "Lucullus spent
     the remainder of his days in voluptuous magnificence"; "a
     chinchilla robe of sybaritic lavishness" [syn: {epicurean},
     {luxurious}, {luxuriant}, {sybaritic}, {voluptuary},
     {voluptuous}]
   3: produced or growing in extreme abundance; "their riotous
     blooming" [syn: {exuberant}, {lush}, {luxuriant}, {profuse},
     {riotous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top