ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lustre

L AH1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lustre-, *lustre*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lustre(vi) กลายเป็นมันเงา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lustre(ลัส'เทอะ) {lustered,lusteriing,lusters;lustred,lustring,lustres} n. ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความรุ่งโรจน์,โคมระย้า,สิ่งทอที่เป็นมัน,เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา vt. ฉาบเงา,ทำให้เป็นเงา vi. กลายเป็นเงา

English-Thai: Nontri Dictionary
lustre(n) ชื่อเสียง,ความรุ่งโรจน์,แสงเหลือบ,โคมระย้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lustreความวาว, สมบัติในการสะท้อนแสงจากผิวแร่ ความวาวมีหลายแบบ  เช่น วาวแบบโลหะแบบมุก แบบเพชร แบบน้ำมัน แบบแก้ว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันลือ[banleū] (adj) EN: widely known ; celebrated ; renowned  FR: célèbre ; illustre ; réputé
ขลับ[khlap] (adj) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek  FR: brillant ; lumineux ; lustré
นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่[nakwitthayāsāt phū yingyai] (n, exp) FR: scientifique illustre [m] ; célèbre homme de science [m]
หนังสือการ์ตูน[nangseū kātūn] (n, exp) FR: illustré [m] ; bande dessinée [f] ; bédé [f] (fam.)
พจนานุกรมรูปภาพ[photjanānukrom rūpphāp] (n, exp) EN: picture dictionary  FR: dictionnaire illustré [m]
ผู้ยิ่งใหญ่[phū yingyai] (n, exp) EN: big man ; powerful person ; person of consequence ; great man ; hero  FR: personnage illustre [m] ; célébrité [f] ; sommité [f] ; personne éminente [f]
ประกอบ[prakøp] (v) EN: illustrate (with pictures)  FR: illustrer
ตะเกียงห้อย[takīeng høi] (n, exp) FR: lustre [m] ; suspension [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LUSTRE L AH1 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lustre (n) lˈʌstər (l uh1 s t @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
艶出し加工[つやだしかこう, tsuyadashikakou] (n) adding luster; adding lustre [Add to Longdo]
光沢[こうたく, koutaku] (n) brilliance; polish; lustre; luster; glossy finish (of photographs); (P) [Add to Longdo]
黒光り[くろびかり, kurobikari] (n,vs) black lustre; black luster [Add to Longdo]
潤沢[じゅんたく, juntaku] (adj-na,n) luster; lustre; favor; favour; abundance; plenty [Add to Longdo]
照り[てり, teri] (n) sunshine; dry weather; luster; lustre [Add to Longdo]
色艶;色つや[いろつや, irotsuya] (n) colour and lustre; color and luster; complexion; colour; color [Add to Longdo]
色沢[しきたく, shikitaku] (n) (obsc) luster and color; lustre and colour [Add to Longdo]
[みず;ずい, mizu ; zui] (n,n-pref) (1) (みず only) (arch) youth; freshness; purity; luster (lustre); beauty; (n) (2) good omen [Add to Longdo]
底光り[そこびかり, sokobikari] (n,vs) inner glow or light; deep gloss or luster (lustre) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lustre
   n 1: a surface coating for ceramics or porcelain [syn: {luster},
      {lustre}]
   2: a quality that outshines the usual [syn: {luster}, {lustre},
     {brilliancy}, {splendor}, {splendour}]
   3: the visual property of something that shines with reflected
     light [syn: {shininess}, {sheen}, {luster}, {lustre}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top