ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

luscious

L AH1 SH IH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luscious-, *luscious*, lusciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luscious(adj) ยั่วยวน (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศ, Syn. voluptuous
luscious(adj) หอมหวาน, See also: หวานฉ่ำ, Syn. honeyed, sweet, pleasing, tasty, delectable, palatable, Ant. disgusting, unpalatable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
luscious(ลัส'เชิส) adj. หอมหวาน,หวานฉ่ำ,รสดี,กลิ่นดี,มีเสน่ห์,ติดอกติดใจ,หวานมากเกินไป,กลิ่นมากเกินไป., See also: lusciousness n. ดูlurk, Syn. voluptuos, delectable

English-Thai: Nontri Dictionary
luscious(adj) อร่อย,รสดี,หวานฉ่ำ,หอมหวาน,มีเสน่ห์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหวาน(n) sweetness, See also: lusciousness, Example: นมข้นหวานก็เป็นนมที่มีความหวานมากเกินไปไม่เหมาะสำหรับเด็ก, Thai Definition: มีรสเหมือนรสน้ำตาล
หวานฉ่ำ(adj) luscious, See also: sweet and juicy, succulent, Syn. หวาน, Example: ชมพู่ที่อยู่หลังบ้านทั้งดก และมีรสหวานฉ่ำ
หวานฉ่ำ(adj) luscious, See also: delectable, sweet and succulent, sweet and juicy, Syn. หวานหยาดเยิ้ม, Example: ชมพู่ที่อยู่หลังบ้านทั้งดก และมีรสหวานฉ่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อร่อยดี[arøi dī] (adj) EN: luscious  FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
ฉ่ำ[cham] (adj) EN: luscious ; juicy ; succulent  FR: juteux ; pulpeux
ความหวาน[khwām wān] (n) EN: sweetness ; lusciousness
หวาน[wān] (adj) EN: sweet ; sweet-tasting ; sugary ; luscious  FR: doux ; sucré
หวานฉ่ำ[wāncham] (adj) EN: luscious ; sweet and juicy ; succulent ; delectable  FR: succulent ; délectable
เย็นฉ่ำ[yencham] (adj) EN: ice-cold ; very cold ; icy ; frosty ; cool and luscious

CMU English Pronouncing Dictionary
LUSCIOUS L AH1 SH IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
luscious (j) lˈʌʃəs (l uh1 sh @ s)
lusciously (a) lˈʌʃəsliː (l uh1 sh @ s l ii)
lusciousness (n) lˈʌʃəsnəs (l uh1 sh @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
甘美[かんび, kanbi] (adj-na,n) sweet (e.g. fruit, melody, dream); luscious; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 luscious
   adj 1: having strong sexual appeal; "juicy barmaids"; "a red-hot
       mama"; "a voluptuous woman"; "a toothsome blonde in a
       tight dress" [syn: {juicy}, {luscious}, {red-hot},
       {toothsome}, {voluptuous}]
   2: extremely pleasing to the sense of taste [syn: {delectable},
     {delicious}, {luscious}, {pleasant-tasting}, {scrumptious},
     {toothsome}, {yummy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top