ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lumbar

L AH1 M B AA2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lumbar-, *lumbar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lumbar(adj) เกี่ยวกับเอว, See also: เกี่ยวกับท่อนกลางของร่างกายคนหรือสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lumbar(ลัม'เบอะ,-บารฺ) adj. เกี่ยวกับเอว,เกี่ยวกับท่อนกลางของร่างกายคนหรือสัตว์. n. กระดูกสันหลังบริเวณเอว,เส้นโลหิต หรือหลอดน้ำเหลืองบริเวณเอว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lumbar-เอว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lumbar puncture; puncture, spinal; rachicentesis; rachiocentesisการเจาะน้ำไขสันหลัง, การเจาะหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lumbar regionบริเวณเอวด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lumbar vertebraกระดูกสันหลังส่วนเอว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lumbarกระดูกหลัง, กระดูกเอว, กระดูกสันหลังส่วนเอว, บริเวณสีข้างในระดับกระดูกสันหลังส่วนเอว, บริเวณเอว, เอว, ส่วนเอว [การแพทย์]
Lumbar Arteriesหลอดเลือดแดงลัมบาร์ [การแพทย์]
Lumbar Curveแนวโค้งกระดูกสันหลังระดับเอว [การแพทย์]
Lumbar Disc, Herniatedหมอนกระดูกยื่น [การแพทย์]
Lumbar Disc, Rupturedหมอนกระดูกแตก [การแพทย์]
Lumbar Levelระดับเอว [การแพทย์]
Lumbar Nerve Root Compression Syndromesกลุ่มอาการที่รากประสาทบริเวณเอวถูกกด [การแพทย์]
Lumbar Painปวดเอว [การแพทย์]
Lumbar Plexusข่ายประสาทส่วนเอว [การแพทย์]
Lumbar Punctureช่องสันหลัง, การเจาะ; การเจาะหลัง; เจาะหลัง; การเจาะน้ำไขสันหลัง; การเจาะน้ำไขสันหลังออกมาตรวจ; เจาะเอาน้ำหล่อไขสันหลัง [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเบนเหน็บ(n) lumbar portion of the spine, See also: small of the back, Example: เธอเจ็บตรงบริเวณกระเบนเหน็บ, Thai Definition: ส่วนของร่างกายด้านหลังระดับบั้นเอว ตรงที่เหน็บชายกระเบน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเบนเหน็บ[krabēnnep] (n, exp) EN: sacral vertebra ; lumbar portion of the spine
กระดูกสันหลังส่วนเอว[kradūk sanlang sūan ēo] (n, exp) EN: lumbar vertebrae (pl.)  FR: vertèbre lombaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LUMBAR L AH1 M B AA2 R
LUMBARD L AH1 M B ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lumbar (j) lˈʌmbər (l uh1 m b @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腰椎[yāo zhuī, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ, ] lumbar vertebra (lower backbone), #17,311 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lendengegend {f}lumbar region [Add to Longdo]
Lendenwirbel {m}lumbar vertebra [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ランバーサポート[ranba-sapo-to] (n) lumbar support [Add to Longdo]
[こし(P);コシ, koshi (P); koshi] (n) (1) back; lower back; waist; hips; lumbar region; (2) (usu. コシ) body (of hair, noodle, paper, etc.); resilience; spring; (P) [Add to Longdo]
腰椎[ようつい, youtsui] (n,adj-no) lumbar vertebrae [Add to Longdo]
小長元坊[こちょうげんぼう;コチョウゲンボウ, kochougenbou ; kochougenbou] (n) (uk) merlin (species of falcon, Falco columbarius); pigeon hawk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  lumbar
      adj 1: of or relating to or near the part of the back between
             the ribs and the hipbones; "lumbar vertebrae"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top