ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lug

L AH1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lug-, *lug*
English-Thai: Longdo Dictionary
wall plug(n) พุก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lug(n) การลาก, See also: การดึง
lug(vt) ลาก, See also: ดึง, ฉุด, ดึงลาก, Syn. carry, drag
lug(sl) คนโง่ (ผู้ชาย)
lugger(n) เรือใบขนาดเล็กที่มี 2-3 กระโดง
luggage(n) กระเป๋าเดินทาง, See also: หีบห่อเดินทาง, Syn. baggage, suitcase
lugubrious(adj) โศกเศร้า, See also: สลดใจ, Syn. mournful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lug(ลัก) {lugged,lugging,lugs} vt.,vi. ลาก,ดึง,ฉุดคร่า,ดึงดัน,ดึงลาก. n. การลาก,การฉุดคร่า,หู,ใบหู,ส่วนที่โผล่ออกมา,ห่วงหนังของเครื่องบังเหียนม้า,คนงุ่มง่าม,คนทั่วไป
luggage(ลัก'กิจฺ) n. กระเป๋าเดินทาง., Syn. baggage, bags
deluge(เดล'ลิวจฺ) n. อุทกภัย,น้ำท่วม,ฝนที่ห่าลงมาพักใหญ่,การไหลทะลัก -Phr. (the Deluge n. น้ำท่วมโลกสมัยNoahvt. ท่วม), Syn. flood
earplugn. ที่อุดหูกันน้ำหรือเสียง
fireplugก๊อกน้ำประปาข้างถนนสำหรับฉีดน้ำดับเพลิง
plug(พลัค) n. จุก,เครื่องอุด,เครื่องเสียง,หัวเสียบ,ไม้ก๊อก,สลัก,หัวเทียนเครื่องยนต์,ก้อนยาสูบที่อุดแน่นหรือใช้ปากเคียว,ม้าชั้นเลว,ม้าแก่,การชกต่อย,การยิง,การโฆษณา,หมุดรังวัด,ชักโครกส้วม,เหยื่อปลาเทียม. vt. อุด,จุก,เสียบ,โฆษณาผลิตภัณฑ์,ยิง,ชกต่อย. vi. ตรากตรำทำงาน,เสียบสายไฟ
plug and playต่อแล้วใช้หมายถึงเทคโนโลยีในการนำอุปกรณ์บางอย่างมาใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเพียงแต่เสียบต่อกัน ก็ใช้ได้เลย ไม่ต้องมีการติดตั้งให้ลำบากอย่างเครื่องพิมพ์
slug(สลัก) n. ตัวบุ้ง,ตัวทากกินใบไม้,ชายที่ขี้เกียจ,สัตว์ที่เคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้า,พาหนะที่วิ่งช้า,ลูกกระสุน,กระสุน,แท่นโลหะ ๆ ,ลูกกระสุน,กระสุน,แท่นโลหะ vi. ฆ่าตัวบุ้งหรือทาก,กระทำช้า
sluggish(สลัก'กิช) adj. ขี้เกียจ,เกียจคร้าน,เงื่องหงอย,ซบเซา,เฉื่อยชา,ผืดเคือง., See also: sluggishness n., Syn. slack
unplug(อันพลัก') vt. เอาจุกออก

English-Thai: Nontri Dictionary
lug(vt) ลาก,ฉุดคร่า,ดึง
luggage(n) หีบ,กระเป๋าเดินทาง,หีบห่อ
lugubrious(adj) เศร้าโศก,เศร้าสร้อย,โศกสลด
deluge(n) อุทกภัย,การไหลทะลัก
plug(n) ปลั๊กไฟ,หัวเสียบ,จุก,สลัก,ไม้ก๊อก,ชักโครก
plug(vt) เสียบปลั๊ก,อุด,จุก,ยิง,ต่อย,เผยแพร่,โฆษณา
sluggard(n) คนเฉื่อยชา,คนเกียจคร้าน
sluggish(adj) เฉื่อย,เกียจคร้าน,เอื่อยเฉื่อย
sluggishness(n) ความเฉื่อย,ความเกียจคร้าน,ความเนือย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
luggingการสะท้านของเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lugaeมีรอยจีบย่นเป็นร่องๆ [การแพทย์]
lugeonlugeon, ลูยอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Luggageเครื่องเดินทาง [TU Subject Heading]
Luggage industryอุตสาหกรรมเครื่องเดินทาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know. I can't get this big lug to buy a new suit.ฉันรู้ว่า ฉันไม่สามารถรับดึงใหญ่ที่จะซื้อชุดใหม่ The Birdcage (1996)
You got more talent in one lug nut than a lot of cars has got in their whole body.คุณมีความสามารถมากขึ้น ในการดึงถั่วหนึ่ง กว่ามากของรถยนต์ได้มี ในร่างกายของพวกเขา Cars (2006)
I'd give my left two lug nuts for somethin' like that.ฉันต้องการให้ซ้ายของฉันสองถั่ว ดึงสำหรับ บางสิ่ง 'เช่นนั้น Cars (2006)
You know,you don't want to lug it around.คุณคงไม่อยากแบกมัน,ไปไหนมาไหนด้วย Otis (2006)
Where's the lug nuts? Come on, Cromer, just forget about it.แกเห็นแล้วสิ ทำไมฉันถึงเกลียดโคลตัน เกรแฮม Harold (2008)
The lug nut came off my front wheel.ฉันเอาเรื่องมิตรภาพของเรามาขู่แก Harold (2008)
So, take a lug nut from the back wheel and put it on the front.วาเนสซ่าหกล้ม แล้วฉันก็ไปช่วยเธอ Harold (2008)
Good, you brought the keg. Lug that thing over.ดีเลย แกเอาถังมาด้วย หิ้วมันมาเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The big lug and I are gonna go try that new restaurant over by UNM tonight.พ่อบ้านใหญ่และฉันจะไปลอง ทานอาหารร้านเปิดใหม่ ข้างนอกกันคืนนี้ Seven Thirty-Seven (2009)
Because i didn't know i was married To such a cynical lug nut.เพราะฉันไม่รู้ว่าทำไมมาแต่งกับคนตุ่นแบบนี้ Lovely (2010)
I get caught stealing an accessory, and I have to lug around medical waste. There.ฉันถูกจับว่าขโมยของ ฉันต้องมาทำงานทิ้งขยะ The Homecoming Hangover (2010)
Let me go, you big lug head!ปล่อยฉันนะ, ไอ้สมองทึ่ม! It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lugBesides which that's only if unpacking the luggage proceeds smoothly and is finished by Sunday morning.
lugCould you keep this luggage until 3 p.m?
lugDon't forget to tip the porter for carrying your luggage.
lugHe carried her luggage to the train.
lugHe left his luggage at the station.
lugHe put the luggage down.
lugHe sent his luggage in advance.
lugI had him carry my luggage to the platform.
lugI made my way to the luggage office to collect the suitcase I had left there.
lugIt looks like your luggage is on the next flight.
lugIt took quite a while to sort out all our luggage.
lugI want this luggage carried to my room at once.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปกรณ์การเดินทาง(n) luggage, See also: baggage, Syn. เครื่องมือเดินทาง
สัมภาระ(n) luggage, See also: baggage, bags, gear, cases, impedimenta, paraphernalia, suitcases, Example: เขาต้องใช้เวลาถึง 2 วัน ในการย้ายบ้าน เพราะมีสัมภาระมากมาย, Thai Definition: สิ่งของต่างๆ ซึ่งสะสมรวบรวม หรือจัดเตรียมไว้ เพื่อภาระต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระเป๋าเดินทาง(n) baggage, See also: luggage, suitcase, traveling bag, trunk, Example: เขาสามารถออกแบบกระโปรงรถที่มีความจุมากพอที่จะจุกระเป๋าเดินทางมากใบที่สุดได้, Count Unit: ใบ, ลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปมงคล = อปมงคล[appamongkhon] (adj) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious  FR: sinistre ; lugubre
บ่าง[bāng] (n) EN: Sunda Colugo
ช้า[chā] (v) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed  FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ช้า[chā] (adj) EN: slow ; late ; tardy ; sluggish ; behind time ; behindhand  FR: lent ; en retard ; attardé
ชักช้า[chakchā] (adv) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace  FR: lentement
เฉื่อย[cheūay] (adj) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive  FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson
เฉื่อย[cheūay] (adv) EN: sluggishly ; unenergetically  FR: lentement ; apathiquement
เฉื่อยชา[cheūaychā] (v) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
เอื่อย[eūay] (adj) EN: sluggish ; indolent ; slouchy ; slow ; soft ; light  FR: indolent
อืด[eūt] (adj) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying  FR: lent

CMU English Pronouncing Dictionary
LUG L AH1 G
LUGO L UW1 G OW0
LUGE L UW1 JH
LUGI L UW1 G IY0
LUGS L AH1 G Z
LUGAR L UW1 G ER0
LUGER L UW1 G ER0
LUGKOV L UW1 G K AO0 V
LUGERS L UW1 G ER0 Z
LUGANO L UW0 G AA1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lug (v) lˈʌg (l uh1 g)
luge (n) lˈuːʒ (l uu1 zh)
lugs (v) lˈʌgz (l uh1 g z)
luges (n) lˈuːʒɪz (l uu1 zh i z)
lugged (v) lˈʌgd (l uh1 g d)
lugger (n) lˈʌgər (l uh1 g @ r)
luggage (n) lˈʌgɪʤ (l uh1 g i jh)
luggers (n) lˈʌgəz (l uh1 g @ z)
lugging (v) lˈʌgɪŋ (l uh1 g i ng)
lugsail (n) lˈʌgsɛɪl (l uh1 g s ei l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行李[xíng li, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙, ] luggage, #7,309 [Add to Longdo]
卢沟桥[Lú gōu qiáo, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ, / ] Lugou bridge or Marco Polo bridge in southwest of Beijing, the scene of the incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China, #37,785 [Add to Longdo]
芦沟桥[Lú gōu qiáo, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ, / ] Lugou bridge or Marco Polo bridge, the scene of "incident" sparking WW2 between Japan and China, #101,552 [Add to Longdo]
托运行李[tuō yùn xíng li, ㄊㄨㄛ ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙, / ] luggage that has been checked in (on flight) [Add to Longdo]
旋转行李传送带[xuán zhuǎn xíng li chuán sòng dài, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, / ] luggage conveyor belt; carousel [Add to Longdo]
行李传送带[xíng li chuán sòng dài, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, / ] luggage conveyor belt; carousel [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Lügner(n) |der, pl. Lügner| คนโกหก, คนที่พูดปดมดเท็จ
Lügnerin(n) |der, pl. Lügnerinnen| คนโกหก, คนที่พูดปดมดเท็จ
klug(adj) |klüger, klügst-| ฉลาด มีไหวพริบ, See also: gescheit, intelligent
Flugzeug(n) |das, pl. Flugzeuge| เครื่องบิน
Flughafen(n) |der, pl. Flughäfen| สนามบิน
Flug(n) |der, pl. Flüge| เที่ยวบิน, ค่าเครื่องบิน
neunmalklug(adj) (ein Kind, ein Kerl)ที่เชื่อว่าตัวเองรู้เรื่องทุกอย่างดีกว่าคนอื่นๆ, โอ้อวด, See also: angeberisch
neunmalkluges Gerede(n) |das, pl. neunmalkluge Gerede| การแสดงออกหรือคำพูดที่แสดงว่าผู้พูดรู้ในสิ่งต่างๆ ดีกว่าคนอื่นๆ, การอวดรู้, Syn. die Angeberei
Fluggesellschaft(n) |die, pl. Fluggesellschaften| สายการบิน เช่น Mit welche Fluggesellschaft fliegen Sie meistens?, Syn. Fluglinie
Flügel(n) |der, pl. Flügel| เปียโนขนาดใหญ่(ที่มีฝาหรือปีกขนาดใหญ่), See also: Klavier

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lug und Trugpack of lies [Add to Longdo]
Lugger-Segel {n} [naut.]lug sail [Add to Longdo]
Schlagriemen {m}lug strap; picker band [Add to Longdo]
Sturmsegel {n} [naut.]lug sail; storm trysail [Add to Longdo]
Stollenprofil {n}lug tread [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage [Add to Longdo]
こくん;コクン[kokun ; kokun] (adv-to) (1) (on-mim) nod deeply; (2) glugging; drinking deeply [Add to Longdo]
こくんこくん;コクンコクン[kokunkokun ; kokunkokun] (adv-to) (1) (on-mim) glugging; drinking deeply; (2) nodding deeply [Add to Longdo]
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away [Add to Longdo]
だらだら[daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
ちゃぷちゃぷ;チャプチャプ[chapuchapu ; chapuchapu] (adj-na,adj-no,adv-to,n) splish-splash; glug-glug [Add to Longdo]
ちんたら[chintara] (adv,adv-to) (on-mim) dilatorily; sluggishly [Add to Longdo]
とくとく;トクトク[tokutoku ; tokutoku] (adv-to,adv) (on-mim) glug-glug [Add to Longdo]
のぞのぞ[nozonozo] (exp) slowly; sluggishly [Add to Longdo]
のっそり[nossori] (adv,adv-to,vs) (on-mim) sluggishly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
スタティックプラグアンドプレイ[すたていっくぷらぐあんどぷれい, sutateikkupuraguandopurei] static plug and play [Add to Longdo]
プラグ[ぷらぐ, puragu] connector plug [Add to Longdo]
プラグ&プレー[プラグアンドプレー, puraguandopure-] plug and play [Add to Longdo]
プラグアンドプレイ[ぷらぐあんどぷれい, puraguandopurei] plug and play [Add to Longdo]
プラグイン[ぷらぐいん, puraguin] plug-in (software) [Add to Longdo]
プラグコンパチブル[ぷらぐこんぱちぶる, puragukonpachiburu] plug compatible [Add to Longdo]
プラグ及びジャック[ぷらぐおよびじゃっく, puraguoyobijakku] plug and jack [Add to Longdo]
プラグ互換[プラグごかん, puragu gokan] plug-compatible (a-no) [Add to Longdo]
プラコン[ぷらこん, purakon] plug compatible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Lug
   n 1: ancient Celtic god [syn: {Lug}, {Lugh}]
   2: a sail with four corners that is hoisted from a yard that is
     oblique to the mast [syn: {lugsail}, {lug}]
   3: a projecting piece that is used to lift or support or turn
     something
   4: marine worms having a row of tufted gills along each side of
     the back; often used for fishing bait [syn: {lugworm}, {lug},
     {lobworm}]
   v 1: carry with difficulty; "You'll have to lug this suitcase"
      [syn: {lug}, {tote}, {tug}]
   2: obstruct; "My nose is all stuffed"; "Her arteries are
     blocked" [syn: {stuff}, {lug}, {choke up}, {block}] [ant:
     {loosen up}, {unstuff}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top