ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lubberly

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lubberly-, *lubberly*, lubber
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lubberly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lubberly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lubberly(adv) อย่างซุ่มซ่าม, See also: อย่างเซ่อซ่า
lubber(n) คนทึ่มซึ่งมีร่างใหญ่
blubber(vi) ร้องไห้ฟูมฟาย, Syn. sob
blubber(vt) พูดขณะร้องไห้ ทำให้คำพูดขาดเป็นช่วงๆ
blubber(n) ร่างกายที่อ้วนอย่างไม่น่าดู (คำไม่เป็นทางการ), Syn. fat
blubber(n) ชั้นไขมันที่อยู่ระหว่างชั้นกล้ามเนื้อและหนังของปลาวาฬ
landlubber(n) ผู้ที่ไม่ชำนาญการเดินเรือ
blubber out(phrv) เล่าอย่างสะอึกสะอื้น, See also: เล่าไปร้องไห้ไป

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lubberly (j) lˈʌbəliː (l uh1 b @ l ii)
lubber (n) lˈʌbər (l uh1 b @ r)
blubber (v) blˈʌbər (b l uh1 b @ r)
lubbers (n) lˈʌbəz (l uh1 b @ z)
blubbers (v) blˈʌbəz (b l uh1 b @ z)
blubbered (v) blˈʌbəd (b l uh1 b @ d)
blubbering (v) blˈʌbərɪŋ (b l uh1 b @ r i ng)
landlubber (n) lˈændlʌbər (l a1 n d l uh b @ r)
landlubbers (n) lˈændlʌbəz (l a1 n d l uh b @ z)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blubber(บลับ'เบอะ) n. เปลวไขมันระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื้อของปลาวาฬ,การร้องไห้สะอึกสะอื้น vi. ร้องไห้สะอึกสะอื้น adj. บวม,โป่งออก,เป็นมัน, See also: blubberer n., Syn. weep
blubbery(บลับ'เบอรี) adj. มีไขมันมาก,มีมัมมาก
lubber(ลับ'เบอะ) n. คนอุ้ยอ้าย ร่างใหญ่ และทึ่ม,กะลาสีเรืออุ้ยอ้ายหรือไม่ชำนาญ. adj. ซุ่มซ่าม,อุ้ยอ้าย โง่., See also: lubberly adv., adj. ดูlubber lubberliness n. ดูlubber, Syn. lout, landlubber
slubber(สลับ'เบอะ) vt. ทำอย่างลวก ๆ ,ทำอย่างขอไปที,ทำให้เปื้อน,ทำให้ด่างพร้อย.

English-Thai: Nontri Dictionary
blubber(n) การร้องไห้,การสะอึกสะอื้น,เปลวไขมันของปลาวาฬ
lubber(n) คนอุ้ยอ้าย,คนทึ่ม,คนซื่อ,คนซุ่มซ่าม
slubber(vt) ทำอย่างสะเพร่า,ทำให้เปื้อน,ทำเสีย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้อง(v) cry, See also: weep, blubber, sob, snivel, Syn. ร้องไห้, เป่าปี่, ไห้, Ant. หัวเราะ, Example: แม่ปลอบลูกให้หยุดร้อง, Thai Definition: อาการที่น้ำตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า
เป่าปี่(v) cry, See also: blubber, weep, Syn. ร้องไห้, ร่ำไห้, Example: ชมพู่เป่าปี่เพราะถูกลูกหมูรังแก, Notes: (ปาก)
เป่าปี่(v) cry, See also: blubber, Syn. ร้องไห้, ร่ำไห้, Example: ลูกคนนี้ พอแม่มารับช้าหน่อยก็เป่าปี่เสียแล้ว, Notes: (ปาก)
ยม(v) cry, See also: weep, snivel, blubber, bewail, moan, sob, Syn. ร้องไห้, Notes: (เขมร)
กระจองอแง(adv) vociferously, See also: blubber, noisy, loud, boisterous, Syn. งอแง, Example: เสียงเด็กร้องไห้กระจองอแง, Thai Definition: เสียงเด็กร้องไห้ ก่อให้เกิดความรำคาญ, ใช้เรียกลูกเล็กเด็กแดงที่ยังต้องอุ้มต้องจูงอยู่ว่า กระจองอแง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไห้[hai] (v) EN: cry ; weep ; sob ; blubber ; wail  FR: pleurer ; fondre en larmes ; se lamenter
อ้อน[øn] (v) EN: cry like a baby ; weep and sniffle ; wail and wine ; blubber  FR: pleurnicher ; pleurer comme un bébé
ร้อง[røng] (v) EN: cry ; weep ; blubber ; sob ; snivel  FR: pleurer
ยม[yom] (v) EN: cry ; weep ; snivel ; blubber ; bewail ; moan ; sob

CMU English Pronouncing Dictionary
LUBBER L AH1 B ER0
BLUBBER B L AH1 B ER0
LUBBERS L AH1 B ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nà, ㄋㄚˋ, ] see 膃肭|腽肭, fur seal or its blubber, #51,682 [Add to Longdo]
[wà, ㄨㄚˋ, / ] blubber (animal fat), #523,890 [Add to Longdo]
腽肭[wà nà, ㄨㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] fur seal or its blubber; see 膃肭獸|腽肭兽 and 膃肭臍|腽肭脐 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landratte {f} | Landratten {pl}landlubber | landlubbers [Add to Longdo]
Walfischspeck {m}; Blubber {m}blubber [Add to Longdo]
flennen; heulen | flennend; heulend | geflennt; geheult | flennt; heult | flennte; heulteto blubber; to blubber out; to have a blubber | blubbering | blubbered | blubbers | blubbered [Add to Longdo]
sprudeln; blubbern | vor Ideen sprühento bubble | to be bubbling over with ideas [Add to Longdo]
tölpelhaft; tölpisch {adj}foolish; lubberly [Add to Longdo]
tuckern; tuckernd fahren; blubbern; glucksento chuggle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ころ[koro] (n) (obsc) (See ころコンベヤ,ころ軸受け) roller; runner; dried whale blubber [Add to Longdo]
泣き虫;泣虫[なきむし, nakimushi] (n) crybaby; blubberer [Add to Longdo]
鯨脂[げいし, geishi] (n) blubber [Add to Longdo]
脂肪[しぼう, shibou] (n) fat; grease; blubber; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lubberly
   adj 1: clumsy and unskilled; "a big stupid lubberly fellow"
   2: inexperienced in seamanship; "of all landlubbers the most
     lubberly" [syn: {lubberly}, {landlubberly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top