ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lubber

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lubber-, *lubber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lubber(n) คนทึ่มซึ่งมีร่างใหญ่
lubberly(adv) อย่างซุ่มซ่าม, See also: อย่างเซ่อซ่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lubber(ลับ'เบอะ) n. คนอุ้ยอ้าย ร่างใหญ่ และทึ่ม,กะลาสีเรืออุ้ยอ้ายหรือไม่ชำนาญ. adj. ซุ่มซ่าม,อุ้ยอ้าย โง่., See also: lubberly adv., adj. ดูlubber lubberliness n. ดูlubber, Syn. lout, landlubber
blubber(บลับ'เบอะ) n. เปลวไขมันระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื้อของปลาวาฬ,การร้องไห้สะอึกสะอื้น vi. ร้องไห้สะอึกสะอื้น adj. บวม,โป่งออก,เป็นมัน, See also: blubberer n., Syn. weep
blubbery(บลับ'เบอรี) adj. มีไขมันมาก,มีมัมมาก
slubber(สลับ'เบอะ) vt. ทำอย่างลวก ๆ ,ทำอย่างขอไปที,ทำให้เปื้อน,ทำให้ด่างพร้อย.

English-Thai: Nontri Dictionary
lubber(n) คนอุ้ยอ้าย,คนทึ่ม,คนซื่อ,คนซุ่มซ่าม
blubber(n) การร้องไห้,การสะอึกสะอื้น,เปลวไขมันของปลาวาฬ
slubber(vt) ทำอย่างสะเพร่า,ทำให้เปื้อน,ทำเสีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไห้[hai] (v) EN: cry ; weep ; sob ; blubber ; wail  FR: pleurer ; fondre en larmes ; se lamenter
อ้อน[øn] (v) EN: cry like a baby ; weep and sniffle ; wail and wine ; blubber  FR: pleurnicher ; pleurer comme un bébé
ร้อง[røng] (v) EN: cry ; weep ; blubber ; sob ; snivel  FR: pleurer
ยม[yom] (v) EN: cry ; weep ; snivel ; blubber ; bewail ; moan ; sob

CMU English Pronouncing Dictionary
LUBBER L AH1 B ER0
LUBBERS L AH1 B ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lubber (n) lˈʌbər (l uh1 b @ r)
lubbers (n) lˈʌbəz (l uh1 b @ z)
lubberly (j) lˈʌbəliː (l uh1 b @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ころ[koro] (n) (obsc) (See ころコンベヤ,ころ軸受け) roller; runner; dried whale blubber [Add to Longdo]
泣き虫;泣虫[なきむし, nakimushi] (n) crybaby; blubberer [Add to Longdo]
鯨脂[げいし, geishi] (n) blubber [Add to Longdo]
脂肪[しぼう, shibou] (n) fat; grease; blubber; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lubber
   n 1: an awkward stupid person [syn: {lout}, {clod},
      {stumblebum}, {goon}, {oaf}, {lubber}, {lummox}, {lump},
      {gawk}]
   2: an inexperienced sailor; a sailor on the first voyage [syn:
     {landlubber}, {lubber}, {landsman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top