ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

low-key

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -low-key-, *low-key*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
low-key(adj) เข้มข้นน้อย, See also: น้อยไป, น้อย, Syn. low-keyed
low-keyed(adj) เข้มข้นน้อย, See also: น้อยไป, น้อย, Syn. low-key

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
low-keyThe performance was low-keyed.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
low-keyed (j) lˈou-kˈiːd (l ou1 - k ii1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ローキー[ro-ki-] (n) low-key [Add to Longdo]
控えめ;控え目;控目[ひかえめ, hikaeme] (adj-na,n,adj-no) moderate; reserved; conservative; humble; mild-mannered; self-effacing; unassuming; well-behaved; low-key; temperate; in small quantities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 low-key
   adj 1: restrained in style or quality; "a little masterpiece of
       low-keyed eloquence" [syn: {low-key}, {low-keyed},
       {subdued}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top