ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lovingly

L AH1 V IH0 NG L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lovingly-, *lovingly*, loving
English-Thai: Nontri Dictionary
lovingly(adv) ด้วยความรัก,อย่างรักใคร่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lovinglyFather embraced Mother lovingly.
lovinglyShe caressed her baby lovingly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จู๋จี๋(adv) amorously, See also: lovingly, passionately, Example: เมื่อวานนี้ฉันเห็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งนั่งจู๋จี๋กันอยู่ในสวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู๋จี๋[jūjī] (adv) EN: amorously ; lovingly ; passionately  FR: passionnément

CMU English Pronouncing Dictionary
LOVINGLY L AH1 V IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lovingly (a) lˈʌvɪŋliː (l uh1 v i ng l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  lovingly
      adv 1: with fondness; with love; "she spoke to her children
             fondly" [syn: {fondly}, {lovingly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top