ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loving

L AH1 V IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loving-, *loving*, lov
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loving(adj) แสดงความรัก, See also: รู้สึกรัก, ชอบ, Syn. affectionate, adoring, passionate, fond
loving cup(n) ถ้วยขนาดใหญ่มีที่ถือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loving(ลัฟ'วิง) adj. แสดงความรัก,รู้สึกรัก,ชอบ,รัก., See also: lovingness n. ดูloving, Syn. adoring, Ant. unloving

English-Thai: Nontri Dictionary
loving(adj) รักกัน,ชอบกัน,ซึ่งรักใคร่,ด้วยความรัก
lovingly(adv) ด้วยความรัก,อย่างรักใคร่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lovingChildren need loving.
lovingFather embraced Mother lovingly.
lovingI cannot help loving her in spite of her many faults.
lovingI can't help loving her.
lovingI can't help loving my country.
lovingI'm filled with loving' you.
lovingIt is pleasant to watch a loving old couple.
lovingJust because it's a "safe day" I'm not going to make out like monkeys without protection. Isn't it the duty of loving sex to take proper care of contraception?
lovingShe caressed her baby lovingly.
lovingThe old woman extended a loving hand to the children.
lovingThere is more pleasure in loving than in being loved.
lovingWe parents sometimes become blind in loving our children too much.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จู๋จี๋(adv) amorously, See also: lovingly, passionately, Example: เมื่อวานนี้ฉันเห็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งนั่งจู๋จี๋กันอยู่ในสวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ็นดู[endū] (v) EN: be loving ; be kind ; be merciful  FR: affectionner ; aimer
จู๋จี๋[jūjī] (adv) EN: amorously ; lovingly ; passionately  FR: passionnément
เมตตา[mēttā] (n) EN: loving-kindness ; affection ; kindness ; mercy  FR: amour [m] ; affection [m] ; charité [f] ; pitié [f] ; bienfaisance [f]
เมตตา[mēttā] (n) EN: loving-kindness ; Sublime state of mind ; Buddhist practice of loving-kindness  FR: amour inconditionnel [m]
สำรวย[samrūay] (adj) EN: foppish ; pleasure-loving ; luxurious ; extravagant ; idle
ตัดรัก[tat rak] (v, exp) EN: cast off (a lover) ; jilt ; break off ; withdraw one's love from ; stop loving  FR: rompre ; se séparer
ถ้วยรางวัล[thuay rāngwan] (n, exp) EN: trophy ; cup ; trophy cup ; loving cup  FR: coupe [f] ; trophée [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOVING L AH1 V IH0 NG
LOVINGS L AH1 V IH0 NG Z
LOVINGER L AH1 V IH0 NG ER0
LOVINGLY L AH1 V IH0 NG L IY0
LOVINGOOD L AA1 V IH0 NG G UH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loving (v) lˈʌvɪŋ (l uh1 v i ng)
lovingly (a) lˈʌvɪŋliː (l uh1 v i ng l ii)
loving-cup (n) lˈʌvɪŋ-kʌp (l uh1 v i ng - k uh p)
loving-cups (n) lˈʌvɪŋ-kʌps (l uh1 v i ng - k uh p s)
loving-kindness (n) lˌʌvɪŋ-kˈaɪndnəs (l uh2 v i ng - k ai1 n d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深情款款[shēn qíng kuǎn kuǎn, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄢˇ ㄎㄨㄢˇ, ] loving; caring; adoring [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
liebevoll {adj} | liebevoller | am liebevollstenloving | more loving | most loving [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
愛楽[あいぎょう, aigyou] (n,vs) (1) {Buddh} seeking after (Buddhist teachings, etc.); wanting; desiring; (2) (arch) loving [Add to Longdo]
愛妻弁当[あいさいべんとう, aisaibentou] (n) lunchbox made with loving care by one's wife [Add to Longdo]
愛情深い[あいじょうぶかい;あいじょうふかい, aijoubukai ; aijoufukai] (adj-i) loving; caring; devoted [Add to Longdo]
愛撫;愛ぶ[あいぶ, aibu] (n,vs) caress; loving dearly [Add to Longdo]
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence [Add to Longdo]
気障っぽい[きざっぽい, kizappoi] (adj-i) affected (appearance, attitude); stuck up; self-loving [Add to Longdo]
口説き文句[くどきもんく, kudokimonku] (exp) chatup line; pick-up line; (loving) words [Add to Longdo]
殺し文句[ころしもんく, koroshimonku] (exp,n) killing (i.e. loving) words [Add to Longdo]
心がこもる;心が籠もる[こころがこもる, kokorogakomoru] (exp,v5r) to be thoughtful (of a gift, etc.); to be from the heart; to be made with loving care [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  loving
      adj 1: feeling or showing love and affection; "loving parents";
             "loving glances" [ant: {unloving}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top