ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loved

L AH1 V D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loved-, *loved*, lov, love
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beloved(บิเลิฟ'วิด) adj. สุดที่รัก n. ผู้เป็นที่รักยิ่ง, Syn. cherished
ungloved(อัน'กลัฟวดฺ) adj. ไม่ใส่ถุงมือ
well-beloved(เวล'บิลัฟ'วิด) adj. เป็นที่รักอย่างมากและด้วยใจจริง n. บุคคลอันเป็นที่รักอย่างมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
beloved(adj) ที่รัก,สุดที่รัก,เป็นที่รักยิ่ง
beloved(n) ผู้เป็นที่รัก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loved Objectedของรัก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lovedAll teachers were young and loved teaching.
lovedAnd the boy loved the tree...very much.
lovedArt is loved by everybody.
lovedAs he is honest, he is loved by everybody.
lovedAs I love her, so she loved me.
lovedBeing kind, he is loved by everyone.
lovedBill was much loved by the other children in his school.
lovedBlake loved to walk in the country round London.
lovedBut man loved darkness instead of light because their deeds were evil.
lovedDon't mourn over the loss of your loved one too long.
lovedEgotist though he was, his parents loved him.
lovedEinstein loved playing the violin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนิต(adj) beloved, See also: loved, Syn. ที่รัก, Thai Definition: เป็นที่รัก, ที่ชอบพอ, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวงใจ[dūangjai] (n) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart  FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงแก้ว[dūangkaēo] (n) EN: beloved person ; sweetheart ; loved one ; darling ; heart ; lover
ดวงสมร[dūangsamøn] (n) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest  FR: chérie [f]
แฟน[faēn] (n) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau  FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
แก้วตา[kaēotā] (xp) EN: one's beloved  FR: chose à laquelle on tient comme à la prunelle de ses yeux ; chouchou [m]
คู่รัก[khūrak] (n) EN: sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; boyfriend ; girlfriend  FR: amants [mpl]
ขวัญใจ[khwanjai] (n) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear  FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]
ขวัญตา[khwantā] (n) EN: beauty ; beloved
น่าสวาท[nāsawāt] (adj) EN: beloved
สมร[samøn] (n) EN: beautiful woman ; beloved beautiful woman

CMU English Pronouncing Dictionary
LOVED L AH1 V D
LOVEDAY L AH1 V D EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loved (v) lˈʌvd (l uh1 v d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
见爱[jiàn ài, ㄐㄧㄢˋ ㄞˋ, / ] loved; respected (honorific) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one [Add to Longdo]
エンディングノート[endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei [Add to Longdo]
愛しい[いとしい, itoshii] (adj-i) lovely; dear; beloved; darling; (P) [Add to Longdo]
愛し愛される[あいしあいされる, aishiaisareru] (v1) to love and be loved back; to love and be loved in return; to give and receive love [Add to Longdo]
愛し子;愛子;いとし子[いとしご, itoshigo] (n) beloved dear child [Add to Longdo]
愛妻[あいさい, aisai] (n) beloved wife [Add to Longdo]
愛児[あいじ, aiji] (n) beloved child [Add to Longdo]
愛車[あいしゃ, aisha] (n) (one's) beloved car [Add to Longdo]
愛妾[あいしょう, aishou] (n) (See めかけ) beloved concubine; favourite concubine (e.g. of the shogun) [Add to Longdo]
愛嬢;愛孃[あいじょう, aijou] (n) one's beloved daughter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  loved
      adj 1: held dear; "his loved companion of many years" [ant:
             {unloved}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top