ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lovable

L AH1 V AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lovable-, *lovable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lovable(adj) น่ารัก, See also: น่าชื่นชม, Syn. pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lovable(ลัฟ'วะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: lovability n. ดูlovable lovableness n. ดูlovable lovably adv., Syn. amiable

English-Thai: Nontri Dictionary
lovable(adj) น่ารัก,น่าชื่นชอบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lovableHe is a lovable person.
lovableHe is a man with a lovable character.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเกลียดน่าชัง(adj) cute, See also: lovable, charming, sweet, lovely, Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มโนชญ์[manōt] (adj) EN: attractive ; beautiful ; charming ; pretty ; lovable ; pleasing
น่าเกลียดน่าชัง[nāklīet-nāchang] (adj) EN: cute ?; lovable ?; charming ?; sweet ?; lovely ?  FR: haïssable ; détestable
น่ารัก[nārak] (adj) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten  FR: adorable ; charmant ; ravissant
น่าร้าก[nārāk] (adj) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten  FR: adorable ; charmant ; ravissant

CMU English Pronouncing Dictionary
LOVABLE L AH1 V AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lovable (j) lˈʌvəbl (l uh1 v @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāo, ㄐㄧㄠ, / ] lovable; pampered; tender; delicate; frail, #5,007 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじらしい[ijirashii] (adj-i) innocent; lovable; sweet; pitiful; pathetic [Add to Longdo]
愛すべき[あいすべき, aisubeki] (exp) lovable [Add to Longdo]
可愛げ;可愛気[かわいげ, kawaige] (n,adj-na) (uk) charm (e.g. of an innocent child); lovable nature [Add to Longdo]
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P) [Add to Longdo]
撫子;瞿麦[なでしこ;ナデシコ, nadeshiko ; nadeshiko] (n) (1) (uk) pink (any flower of genus Dianthus, esp. the fringed pink, Dianthus superbus); (2) (arch) lovable, caressable girl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lovable
   adj 1: having characteristics that attract love or affection; "a
       mischievous but lovable child" [syn: {lovable},
       {loveable}] [ant: {hateful}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top