ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lourd

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lourd-, *lourd*, lour
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I took the train to Lourdes.ฉันขึ้นรถไฟไปที่ลูร์ด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I don't know. Lourdes, did you think he was good-looking?ไม่รู้สิน่ะ ลอร์เดส เธอว่าเขาหล่อมั้ยล่ะ Prisoner of War (2011)
Lourdes, tell Tom what you told me.ฉันต้องคุยกับคุณ Mutiny (2011)
You've helped out a lot of people, Lourdes.เธอช่วยผู้คนมามากมายนะลอร์เดส Eight Hours (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารหนัก[n. exp.] (āhān nak) EN: heavy meal   FR: repas lourd [m]
โชเฟอร์สิบล้อ =โชเฟอร์ 10 ล้อ[n. exp.] (chōfoē sip lø) FR: chauffeur de poids lourd [m]
หอยกาบ[n. exp.] (høi kāp) EN: mussel   FR: palourde [f] ; clovisse [f] (rég.) ; clam [m]
กาบ[n.] (kāp) EN: shell   FR: palourde [f] ; clam [m]
ความหนัก[n.] (khwām nak) FR: lourdeur [f] ; pesanteur [f]
ความหนักขึ้น[n. exp.] (khwām nak kheun) FR: alourdissement [m]
โลหะหนัก[n. exp.] (lōha nak) EN: heavy metal   FR: métal lourd [m]
หนัก[adj.] (nak) EN: heavy ; burdensome ; important ; weighty ; toilsome ; hard   FR: lourd ; pesant ; alourdi ; dur
หนักขึ้น[v.] (nakkheun) FR: s'alourdir ; s'aggraver
งานหนัก[n. exp.] (ngān nak) EN: hard work ; heavy work ; hard labour ; heavy labour ; drudgery   FR: travail pénible [m] ; tâche pénible [f] ; labeur [m] (litt.) ; lourde besogne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOURDES    L AO1 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lourdes    (n) lˈuːrədz (l uu1 r @ d z)

French-Thai: Longdo Dictionary
lourd(adj) หนัก เช่น L'utilisation des bâtons n'est pas nécessaire car la poussée est moins forte qu'avec un sac lourd au dos., See also: S. lourde, A. léger, légère ,
chauffeur de poids lourd(n) คนขับรถบรรทุก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top