ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loud

L AW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loud-, *loud*, lou
English-Thai: Longdo Dictionary
louder[ลาว-เด่อ] (adj) ดังขึ้น (ส่งเสียง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loud(adj) ดัง, See also: ส่งเสียงดัง, อึกทึก, กึกก้อง, Syn. resounding, deafening, stentorian, Ant. quiet, soft
loud(adj) เน้น, Syn. emphatic, insistent
loud(adj) บาดตา (แต่งตัว), See also: ฉูดฉาด, Syn. gaudy, flashy, showy
loud(adv) อย่างเสียงดัง, See also: อย่างอึกทึก, อย่างกึกก้อง, Syn. aloud, Ant. quietly, softly
louden(vt) เกิดเสียงดัง, See also: ทำให้ดังขึ้น
louden(vi) ดังขึ้น, See also: ทำให้ดังขึ้น, ดัง
loudly(adv) อย่างเสียงดัง, See also: อย่างอึกทึก, อย่างกึกก้อง, Syn. aloud, Ant. quietly
loudness(n) ความดัง (เสียง), See also: ความอึกทึก
loudmouthed(adj) ที่พูดเสียงดังน่ารำคาญ
loudspeaker(n) เครื่องกระจายเสียง, See also: ลำโพง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loud(เลาดฺ) adj.,adv. ดัง, (เสียง) สูง,กึกก้อง,อึกทึก,ฉูดฉาด,บาดตา,ยืนยัน,เน้น,หยาบคาย, See also: loudly adv. ดูloud loudness n. ดูloud
louden(เลา'เดิน) vt.,vi. ทำให้เกิดเสียงดัง,ทำให้ดังขึ้น,ดัง,ดังขึ้น
loudspeaker(เลา'สพีคเคอะ) n. เครื่องขยายเสียง
aloud(อะเลาดฺ') adj. ดัง,ออกเสียง, Syn. loudly, audibly, Ant. silently, inaudibly
becloud(บิเคลาดฺ') {beclouded,beclouding,beclouds} vt. ทำให้มืดมนด้วยเมฆ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ปกคลุม
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
cloud castlen. วิมานในฝัน
cloud seedingn. การก่อตัวเป็นเมฆ
cloud-builtadj. ฝันหวาน,เพ้อฝัน
cloud-kissingadj. สูงระฟ้า,สูงเทียมเมฆ

English-Thai: Nontri Dictionary
loud(adj) ดัง,กึกก้อง,จุ้นจ้าน,อึกทึก
loudspeaker(n) ลำโพง
aloud(adv) ดัง
becloud(vt) พยับเมฆ
cloud(n) เมฆ,ความมืดมัว,มลทิน
cloud(vi) คลุ้ง,ฟุ้ง,ตลบ
cloud(vt) มืดมัว,มีเมฆ,ทำให้เป็นเงา,ทำให้มืดสลัว
cloudless(adj) กระจ่าง,ไม่มีเมฆ
cloudy(adj) มีเมฆมาก,มืดมัว,ไม่แจ่มใส,เลือนลาง
raincloud(n) เมฆฝน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loudnessความดัง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loudเสียงดัง [การแพทย์]
Loudnessการแยกความดังของเสียง [การแพทย์]
loudspeaker [speaker]ลำโพงเสียง, อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นเสียง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Loudspeakersลำโพง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loudA conservative tie is preferable to a loud one for a job interview.
loudActions speak louder than words. [Proverb]
loudActions speak louder than words. Stop complaining and do it.
loudA little louder.
loudA loud knocking at the door woke him up.
loudA loud noise in the night scared him.
loudA loud noise made him jump.
loudA sudden loud noise broke in on my meditation.
loudBaby is sleeping. Don't be so loud.
loudBob sang loudest at the party.
loudCan you talk louder? I didn't hear you.
loudCould you speak a little louder please?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระงม(adv) tumultuously, See also: loudly, in noisy disorder, uproariously, Example: เสียงจิ้งหรีดเรไรร้องระงมกล่อมหนุ่มสาวบนเรือนให้นอนหลับฝันดี, Thai Definition: เสียงร้องแสดงความเศร้าโศกเสียใจของคนเป็นจำนวนมาก
ล้งเล้ง(adv) loudly, See also: boisterously, noisily, Syn. ดัง, โหวกเหวก, Example: คนจีนส่งเสียงคุยกันล้งเล้งไปหมด, Thai Definition: ขึ้นเสียงเอ็ดอึงราวกับทะเลาะวิวาทกัน
โฮ(adv) loudly, Example: ความที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ เธอถึงกับหลั่งน้ำตาร้องไห้โฮ, Thai Definition: อาการที่ร้องไห้ดังๆ
ลั่น(adv) loudly, See also: in a high voice, noisily, Syn. ดังลั่น, Example: วัยรุ่นหน้าตาคมเข้มตะโกนลั่นแทรกเสียงดนตรีที่ดังกระหึ่ม, Thai Definition: อย่างเสียงดัง
สะท้าน(adv) loudly, See also: noisily, vigorously, vociferously, uproariously, Syn. ดังลั่น, ดังก้อง, Ant. แผ่วเบา, Example: เขาส่งเสียงร้องดังสะท้านคล้ายหัวใจจะแตกสลาย
เอ็ด(adv) loudly, See also: noisily, Syn. เอะอะ, อึกทึก, เอ็ดอึง, Ant. เงียบสงบ, Example: แม้ค้าแม่ขายร้องเรียกลูกค้ากันเอ็ดอึง
ดังลั่น(adv) loud, Syn. ดังสนั่น, Example: เขาหัวเราะดังลั่นจนทุกคนหันมามองเป็นตาเดียว, Thai Definition: อย่างมีเสียงสนั่นขึ้นอย่างแรง
แจ๋ว(adj) ringing, See also: loud and clear, Example: หลานสาวฉันส่งเสียงแจ๋วมาแต่ไกล, Thai Definition: มีเสียงดังกังวานแจ่มชัด
เกรียว(adv) unanimously, See also: loudly, Example: การบูชาพระศิวะด้วยพระอัคนีของชาวทมิฬทั้งภาพและเสียงทำให้ขนลุกเกรียว, Thai Definition: ลักษณะอาการที่เป็นอย่างเดียวพร้อมๆ กัน
โขมง(adv) loudly, See also: noisily, Syn. เอ็ดอึง, อื้ออึง, ลั่น, โขมงโฉงเฉง, Ant. เงียบ, Example: พวกนักเลงคุยโขมงไปทั่วซอยไม่เกรงใจชาวบ้านกันบ้างเลย, Thai Definition: อย่างเสียงดังเอ็ดอึงไปทั่ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านออก[ān øk] (v, exp) EN: be literate ; read aloud  FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)
อ่านออกเสียง[ān øksīeng] (v, exp) EN: read aloud  FR: lire à voix haute
ดัง[dang] (adj) EN: loud ; noisy ; aloud  FR: bruyant ; sonore
ดัง ๆ[dang-dang] (adv) EN: aloud  FR: à voix haute ; à haute voix ; tout haut
อึกทึก[eukkatheuk] (adv) EN: loudly ; noisily ; boisterously  FR: bruyamment
โฮ[hō] (v) EN: cry loudly ; boohoo
โฮกฮาก[hōk-hāk] (adv) EN: rudely ; harshly ; brusquely ; loud-spoken
หัวเราะก๊าก[hūarǿ kāk] (v, exp) EN: burst into a loud guffaw   FR: éclater de rire
หูดับตับไหม้[hūdaptapmai] (x) EN: extremely loud
จ้า[jā] (adv) EN: very ; strongly ; loudly

CMU English Pronouncing Dictionary
LOUD L AW1 D
LOUDEN L AW1 D AH0 N
LOUDON L AW1 D AH0 N
LOUDER L AW1 D ER0
LOUDLY L AW1 D L IY0
LOUDIN L UW0 D AE1 N
LOUDEST L AW1 D AH0 S T
LOUDERMILK L AW1 D ER0 M IH2 L K
LOUDERBACK L AW1 D ER0 B AE2 K
LOUDSPEAKER L AW1 D S P IY2 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loud (j) lˈaud (l au1 d)
louder (j) lˈaudər (l au1 d @ r)
loudly (a) lˈaudliː (l au1 d l ii)
loudest (j) lˈaudɪst (l au1 d i s t)
loudness (n) lˈaudnəs (l au1 d n @ s)
loud-hailer (n) lˈaud-hˈɛɪlər (l au1 d - h ei1 l @ r)
loudspeaker (n) lˈaudspˈiːkər (l au1 d s p ii1 k @ r)
loud-hailers (n) lˈaud-hˈɛɪləz (l au1 d - h ei1 l @ z)
loudspeakers (n) lˈaudspˈiːkəz (l au1 d s p ii1 k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大声[dà shēng, ㄉㄚˋ ㄕㄥ, / ] loudly; loud, #3,711 [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, ] loud noise; shout; suddenly, #3,796 [Add to Longdo]
[áo, ㄠˊ, ] loud clamor; the sound of wailing, #7,800 [Add to Longdo]
喇叭[lǎ ba, ㄌㄚˇ ㄅㄚ˙, ] loudspeaker; trumpet, #10,909 [Add to Longdo]
响亮[xiǎng liàng, ㄒㄧㄤˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] loud and clear; resounding, #14,162 [Add to Longdo]
巨响[jù xiǎng, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] loud sound, #14,580 [Add to Longdo]
爆笑[bào xiào, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, ] loud laugh; guffaw; explosion of laughter, #15,017 [Add to Longdo]
轰然[hōng rán, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˊ, / ] loudly; with a loud bang; a loud rumble, #21,707 [Add to Longdo]
嘹亮[liáo liàng, ㄌㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˋ, ] loud and clear; resonant, #33,376 [Add to Longdo]
娄底[Lóu dǐ, ㄌㄡˊ ㄉㄧˇ, / ] Loudi prefecture level city in Hunan, #42,536 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
laut {adj} | lauter | am lautestenloud | louder | loudest [Add to Longdo]
stimmgewaltigloud voiced [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あはは[ahaha] (int) a-ha-ha (laughing loudly) [Add to Longdo]
おぼろ雲;朧雲[おぼろぐも, oborogumo] (n) (See 高層雲) altostratus cloud [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
かなとこ雲;鉄床雲[かなとこぐも, kanatokogumo] (n) anvil cloud [Add to Longdo]
からから[karakara] (adj-na,adv,vs,adj-no) (1) (on-mim) parched; dried-up; (adv-to) (2) (on-mim) rattle; (3) (on-mim) loud laughter [Add to Longdo]
けたたましい[ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild [Add to Longdo]
けばい[kebai] (adj-i) (See 毳々しい) gawdy; glitzy; loud (e.g. of makeup) [Add to Longdo]
さば雲;鯖雲[さばぐも, sabagumo] (n) (See 巻積雲) cirrocumulus cloud [Add to Longdo]
すじ雲;筋雲[すじぐも, sujigumo] (n) (col) (See 巻雲) cirrus cloud [Add to Longdo]
どかどか[dokadoka] (adv,adv-to) (1) (on-mim) noisily; with loud footsteps; (2) in a crowd; incessantly; all together [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loud
   adv 1: with relatively high volume; "the band played loudly";
       "she spoke loudly and angrily"; "he spoke loud enough for
       those at the back of the room to hear him"; "cried aloud
       for help" [syn: {loudly}, {loud}, {aloud}] [ant:
       {quietly}, {softly}]
   adj 1: characterized by or producing sound of great volume or
       intensity; "a group of loud children"; "loud thunder";
       "her voice was too loud"; "loud trombones" [ant: {soft}]
   2: tastelessly showy; "a flash car"; "a flashy ring"; "garish
     colors"; "a gaudy costume"; "loud sport shirts"; "a
     meretricious yet stylish book"; "tawdry ornaments" [syn:
     {brassy}, {cheap}, {flash}, {flashy}, {garish}, {gaudy},
     {gimcrack}, {loud}, {meretricious}, {tacky}, {tatty},
     {tawdry}, {trashy}]
   3: used chiefly as a direction or description in music; "the
     forte passages in the composition" [syn: {forte}, {loud}]
     [ant: {piano}, {soft}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top