ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lost

L AO1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lost-, *lost*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lost(adj) ที่ถูกทำลาย, See also: พินาศ, อับปาง, ฉิบหาย, Syn. damaged, ruined
lost(adj) ที่พ่ายแพ้, See also: พลาด, แพ้
lost(adj) ที่สิ้นหวัง, See also: ไร้ความหวัง, หมดหวัง, Syn. distraught, desperate, hopeless
lost(adj) ที่สูญเปล่า (โอกาส, เวลา, แรงงาน), See also: ไร้ประโยชน์, Syn. wasted, squandered
lost(adj) ไม่ได้คงอยู่ต่อไป, See also: ไม่ได้ครอบครองต่อไป
lost(adj) สับสน, See also: ไม่สบายใจ
lost(adj) สับสนจนหลงทิศทาง, See also: หลงทาง, Syn. confused, puzzled
lost(adj) สูญหาย, See also: หาย, หายไป, Syn. mislaid, missing, misplaced
lost cause(adj) สาเหตุที่ทำให้พ่ายแพ้
lost the plot(sl) สับสน, See also: ออกนอกประเด็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lost(ลอสทฺ) adj. สูญหายไป,เสียไป,ไม่พบ,หาย,สูญเสียเปล่า,แพ้,ถูกทำลาย,พินาศ,หมกมุ่น,ไม่มีคนรู้,ไร้ความหวัง. Id. (Get lost! หลีกไปอย่ารบกวน.) vt.,vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ lose
lost causen. ต้นเหตุหรือความที่พ่ายแพ้
lost clusterส่วนตกค้างหมายถึง ส่วนของแฟ้มข้อมูลที่ยังเหลือค้างอยู่ในจานบันทึก แม้ว่าแฟ้มตาราง แสดงรายการข้อมูลจะไม่บ่งบอกว่ามีเหลืออยู่ก็ตาม การที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะในขณะที่มีการคัดลอกแฟ้มข้อมูลลงไปในแผ่นจานบันทึก ไฟเกิดตก แต่บางทีก็หาสาเหตุไม่พบ โดยปกติ เราอาจใช้คำสั่ง Chkdsk/F ซึ่งเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการดอส สั่งลบส่วนที่เหลือออกให้หมด จะได้มีที่ว่างไว้เก็บแฟ้มอื่นได้
lost sheepn. คนที่หลงไปในทางที่ผิด
ancylostomiasis(แอนซะลิสโทไม' อะซิส) n. พยาธิปากขอ., Syn. ankylostomiasis
clostridiumn. เชื้อแบคทีเรียรูปท่อนที่พบในดิน/ลำไส้คนและสัตว์
colostomyn. ศัลยกรรมสร้างทวารหนักเทียมโดยเปิดเข้าไปในลำไส้ใหญ่
glost(กลอสท) n. เครื่องเคลือบ,วัตถุสำหรับเคลือบถ้วยชาม

English-Thai: Nontri Dictionary
lost(adj) ตาย,ฉิบหาย,แพ้,สูญหาย,เสียไป
lost(vt pt และ pp) ของlose

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lost or not lostเกิดหรือไม่เกิดวินาศภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lost propertyทรัพย์สินหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lost wax; cire perdueสูญขี้ผึ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lost willพินัยกรรมหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lost continentsทวีปที่สาบสูญ [TU Subject Heading]
Lost on Ipsilateral Half of the Body Surfaceสูญเสียครึ่งหนึ่งของความรู้สึกทางด้านเดียวกัน [การแพทย์]
Lost on the Contralateral Halfสูญเสียอีกครึ่งหนึ่งของความรู้สึกด้านตรงกันข้าม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lost time.สูญเสียความทรงจำ Stolen Kisses (2012)
Oh, I thought I'd lost it.โอ้ฉันคิดว่าฉันสูญเสียมันไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The way of life can be free and beautiful but we have lost the way.ชีวิตที่เลือกเองได้ และสวยงาม แต่ในความเป็นจริง The Great Dictator (1940)
I have to go over the place with Frank, just to make sure that he hasn't lost any of it.ผมต้องไปกับแฟรงค์ คอยคุมไม่ให้เขาทําเงินหล่นหาย Rebecca (1940)
I used to listen to him walking up and down, up and down, all night long, night after night, thinking of her, suffering torture because he'd lost her.ฉันเคยฟังเสียงนายท่านเดินขึ้นลงไปมา คืนเเล้วคืนเล่า เฝ้าคิดถึงแต่คุณนาย ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะท่านสูญเสียคุณนายไป Rebecca (1940)
We've lost our little chance of happiness.เราสูญเสียโอกาสที่จะมีความสุขไปเเล้ว Rebecca (1940)
Who would believe me? I lost my head.ใครจะเชื่อผมล่ะ ผมคิดอะไรไม่ออก Rebecca (1940)
It's gone forever, that funny, young, lost look I loved.มันจากไปเเล้วชั่วนิรันดร์ ความสนุกสนาน ความเยาว์วัยที่ผมเคยรัก Rebecca (1940)
Nonsense. If you hadn't fainted like that, I'd have really lost my temper.ถ้าคุณไม่ได้เป็นลมไปซะก่อน ผมคงควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ Rebecca (1940)
No, but it's possib/e the boy lost his knife and somebody else stabbed his father with a similar knife.ไม่มี แต่ก็ possib / E เด็กหายไปมีดของเขา และคนอื่นแทงพ่อของเขาด้วยมีดที่คล้ายกัน 12 Angry Men (1957)
I know you did not leave me because you lost confidence.เพราะคุณสูญเสียความมั่นใจ The Old Man and the Sea (1958)
"I have lost 200 fathoms of good line and hooks and leaders, " he thought.ฉันได้สูญเสีย 200 ไสวของสาย ดี และตะขอและผู้นำที่เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lostA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
lostAll his hopes evaporated when he lost his only son in the war.
lostAll my advice was lost of her.
lostAll of a sudden, the clerk lost his temper.
lostAll that day my father was out of humor because he had lost his wallet.
lostAll the money is lost.
lostAll you have to do be make up for lost time.
lostA lost child was sobbing at the police box.
lostA lost dog strayed into our neighborhood yesterday.
lostAre you certain that you lost your book, or did you merely misplace it?
lostAre you lost?
lostAs far as knowing health's worth once you've lost it goes, that's the same thing with parents, water or air.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตกทัพ(v) be defeated in the war, See also: lost, Syn. พ่ายแพ้, Example: เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเคยยกกองทัพเรือไปตีลังกาสองครั้งสองครา แต่ครั้งสุดท้ายนั้นแตกทัพกลับมา, Thai Definition: แตกกระจัดกระจายไปจากกองทัพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาย[hāi] (v) EN: disappear ; vanish ; be lost ; be missing ; lose  FR: disparaître ; être perdu ; manquer ; perdre
หาย[hāi] (adj) EN: lost  FR: perdu ; égaré ; disparu
หายไป[hāi pai] (v, exp) EN: disappear ; be lost  FR: disparaître ; être perdu
หายไป[hāi pai] (adj) EN: lost  FR: disparu ; manquant
เข้าฌาน[khao chān] (n) EN: meditation ; absorption ; be in a trance ; lost in meditation ; be in a state of deep meditation
เคลิ้ม[khloēm] (v) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound  FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
ของที่หายไป[khøng thī hāi pai] (n, exp) EN: lost artcle ; lost thing  FR: objets perdus [mpl] ; choses disparues [fpl]
หลง[long] (v) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; forget  FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลงทาง[long thāng] (x) EN: lose one's way ; get lost ; be lost  FR: s'égarer ; se perdre ; se fourvoyer ; perdre son chemin
ผิดทาง[phit thāng] (v) EN: lose one's way ; get lost

CMU English Pronouncing Dictionary
LOST L AO1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lost (v) lˈɒst (l o1 s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失恋[shī liàn, ㄕ ㄌㄧㄢˋ, / ] lost in love, #4,675 [Add to Longdo]
迷失[mí shī, ㄇㄧˊ ㄕ, ] lost; not knowing one's location, #9,822 [Add to Longdo]
走失[zǒu shī, ㄗㄡˇ ㄕ, ] lost; missing; to lose (sb in one's charge); to get lost; to wander away; to lose (flavor, freshness, shape, hair, one's good looks etc); to lose meaning (in translation), #24,057 [Add to Longdo]
败局[bài jú, ㄅㄞˋ ㄐㄩˊ, / ] lost game; losing battle, #37,770 [Add to Longdo]
败仗[bài zhàng, ㄅㄞˋ ㄓㄤˋ, / ] lost battle; defeat, #43,159 [Add to Longdo]
死信[sǐ xìn, ㄙˇ ㄒㄧㄣˋ, ] lost letter; letter containing news of sb's death, #130,559 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
in Anschauung versunkenlost in contemplation [Add to Longdo]
Fundbüro {n}lost property office [Add to Longdo]
Fundsachen {pl}lost property [Add to Longdo]
Leerlauf {m}lost motion [Add to Longdo]
Verlustzeit {f}lost time [Add to Longdo]
Wachsausschmelzverfahren {n}lost wax technique [Add to Longdo]
verschlamptlost sheer negligence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐうの音も出ない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation) [Add to Longdo]
げそげそ[gesogeso] (n) (See げっそり) (the appearance of having) lost weight [Add to Longdo]
アロステリズム[arosuterizumu] (n,adj-no) allosterism [Add to Longdo]
アロステリック[arosuterikku] (adj-no) allosteric [Add to Longdo]
アロステリック効果[アロステリックこうか, arosuterikku kouka] (n) allosteric effect [Add to Longdo]
ウェルシュ菌[ウェルシュきん, uerushu kin] (n) Welch bacillus (Clostridium perfringens) [Add to Longdo]
キッシンググラミー;キッシング・グラミー[kisshingugurami-; kisshingu . gurami-] (n) kissing gourami (Helostoma temmincki); kissing fish [Add to Longdo]
クロストリジウム[kurosutorijiumu] (n) clostridium [Add to Longdo]
ゲーム差[ゲームさ, ge-mu sa] (n) distance in the standings between two teams expressed as the difference in number of games won or lost (baseball) [Add to Longdo]
シーロスタット[shi-rosutatto] (n) coelostat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ロストクラスタ[ろすとくらすた, rosutokurasuta] lost cluster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lost
   adj 1: no longer in your possession or control; unable to be
       found or recovered; "a lost child"; "lost friends"; "his
       lost book"; "lost opportunities" [ant: {found}]
   2: having lost your bearings; confused as to time or place or
     personal identity; "I frequently find myself disoriented when
     I come up out of the subway"; "the anesthetic left her
     completely disoriented" [syn: {confused}, {disoriented},
     {lost}]
   3: spiritually or physically doomed or destroyed; "lost souls";
     "a lost generation"; "a lost ship"; "the lost platoon" [ant:
     {saved}]
   4: not gained or won; "a lost battle"; "a lost prize" [ant:
     {won}]
   5: incapable of being recovered or regained; "his lost honor"
   6: not caught with the senses or the mind; "words lost in the
     din" [syn: {lost}, {missed}]
   7: deeply absorbed in thought; "as distant and bemused as a
     professor listening to the prattling of his freshman class";
     "lost in thought"; "a preoccupied frown" [syn: {bemused},
     {deep in thought(p)}, {lost(p)}, {preoccupied}]
   8: perplexed by many conflicting situations or statements;
     filled with bewilderment; "obviously bemused by his
     questions"; "bewildered and confused"; "a cloudy and
     confounded philosopher"; "just a mixed-up kid"; "she felt
     lost on the first day of school" [syn: {baffled},
     {befuddled}, {bemused}, {bewildered}, {confounded},
     {confused}, {lost}, {mazed}, {mixed-up}, {at sea}]
   9: unable to function; without help [syn: {helpless}, {lost}]
   n 1: people who are destined to die soon; "the agony of the
      doomed was in his voice" [syn: {doomed}, {lost}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top