ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lordly

L AO1 R D L IY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lordly-, *lordly*, lord
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lordly(adj) ซึ่งมีลักษณะของขุนนาง
lordly(adj) สง่าผ่าเผย, See also: สง่า, Syn. majestic, regal, dignified, noble, lofty
lordly(adj) หยิ่งยโส, See also: ยโส, วางก้าม, จองหอง, ถือตัว, Syn. haughty, arrogant, overbearing, domineering, Ant. meek
lordly(adv) อย่างมีลักษณะของขุนนาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lordly(ลอร์ด'ลี) adj.,adv. สูงศักดิ์,สูงส่ง,สง่าผ่าเผย,หยิ่ง,ยโส,โอหัง,เกี่ยวกับท่านลอร์ด,เกี่ยวกับขุนนาง, See also: lordiliness n. ดูlordly, Syn. lofty, insolent

English-Thai: Nontri Dictionary
lordly(adj) สง่างาม,หยิ่ง,เลิศ,ใหญ่โต,สูงศักดิ์,สูงส่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือยศ[theūyot] (adj) EN: lordly ; self-important

CMU English Pronouncing Dictionary
LORDLY L AO1 R D L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lordly (j) lˈɔːdliː (l oo1 d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有气派[yǒu qì pài, ㄧㄡˇ ㄑㄧˋ ㄆㄞˋ, / ] lordly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誇り高い[ほこりたかい, hokoritakai] (adj-i) proud; lordly [Add to Longdo]
殿様風[とのさまふう, tonosamafuu] (n) lordly air [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lordly
   adj 1: of or befitting a lord; "heir to a lordly fortune"; "of
       august lineage" [syn: {august}, {grand}, {lordly}]
   2: having or showing arrogant superiority to and disdain of
     those one views as unworthy; "some economists are disdainful
     of their colleagues in other social disciplines"; "haughty
     aristocrats"; "his lordly manners were offensive"; "walked
     with a prideful swagger"; "very sniffy about breaches of
     etiquette"; "his mother eyed my clothes with a supercilious
     air"; "a more swaggering mood than usual"- W.L.Shirer [syn:
     {disdainful}, {haughty}, {imperious}, {lordly},
     {overbearing}, {prideful}, {sniffy}, {supercilious},
     {swaggering}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top