ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lop off

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lop off-, *lop off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lop off(phrv) ตัดออก, Syn. lop away

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขลิบ[khlip] (v) EN: trim ; hem ; clip ; lop off ; hew  FR: couper ; tailler ; ourler
รอน[røn] (v) EN: cut ; trim ; curtail ; reduce ; lop off ; trim  FR: ramener ; réduire

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り払う;斬り払う;切払う[きりはらう, kiriharau] (v5u,vt) to clear away; to clear land; to prune; to lop off [Add to Longdo]
切り落とす;切り落す(io)[きりおとす, kiriotosu] (v5s,vt) to cut down; to lop off; to prune [Add to Longdo]
打ち落とす;撃ち落とす;打ち落す;撃ち落す;打落す;撃落す[うちおとす, uchiotosu] (v5s,vt) to knock down; to shoot down; to lop off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  lop off
      v 1: remove by or as if by cutting; "cut off the ear"; "lop off
           the dead branch" [syn: {cut off}, {chop off}, {lop off}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top