ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

looting

L UW1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -looting-, *looting*, loot
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lootingฉกชิงทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOOTING L UW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
looting (v) lˈuːtɪŋ (l uu1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哄抢[hōng qiǎng, ㄏㄨㄥ ㄑㄧㄤˇ, / ] looting, #36,691 [Add to Longdo]
劫掠[jiélu:e4, ㄐㄧㄝˊlu:è, ㄜˋ, ] looting; plunder, #42,414 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plünderung {f} | Plünderungen {pl}looting | lootings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
略奪(P);掠奪[りゃくだつ, ryakudatsu] (n,vs) pillage; plunder; looting; robbery; (P) [Add to Longdo]
略奪行為[りゃくだつこうい, ryakudatsukoui] (n) looting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  looting
      n 1: plundering during riots or in wartime [syn: {looting},
           {robbery}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top