ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loosening

L UW1 S AH0 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loosening-, *loosening*, loosen
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผ่อน(n) slackening, See also: loosening, abatement, alleviation, ease, relief, mitigation, Syn. การคลาย, การผ่อนคลาย, การบรรเทา, การลดหย่อน, Thai Definition: การทำให้หย่อนหรือคลายความตึง

CMU English Pronouncing Dictionary
LOOSENING L UW1 S AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loosening (v) lˈuːsnɪŋ (l uu1 s n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loosening
   n 1: an occurrence of control or strength weakening; "the
      relaxation of requirements"; "the loosening of his grip";
      "the slackening of the wind" [syn: {relaxation},
      {loosening}, {slackening}]
   2: the act of making something less tight [syn: {loosening},
     {laxation}] [ant: {tightening}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top