ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

looseness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -looseness-, *looseness*, loosenes
Japanese-English: EDICT Dictionary
きりっと[kiritto] (adv,vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness [Add to Longdo]
きりり[kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
緩み[ゆるみ, yurumi] (n) slack; looseness [Add to Longdo]
放逸;放佚[ほういつ, houitsu] (adj-na,n) self-indulgence; looseness; dissoluteness [Add to Longdo]
放縦[ほうじゅう;ほうしょう, houjuu ; houshou] (adj-na,n) self-indulgence; looseness; dissolution; licence; license [Add to Longdo]
放漫[ほうまん, houman] (adj-na,n) whimsy; looseness; indiscretion; laxity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 looseness
   n 1: frequent and watery bowel movements; can be a symptom of
      infection or food poisoning or colitis or a
      gastrointestinal tumor [syn: {diarrhea}, {diarrhoea},
      {looseness of the bowels}, {looseness}]
   2: freedom from restraint; "the flexibility and looseness of the
     materials from which mythology is made"
   3: a lack of strict accuracy; laxity of practice;
     "misunderstandings can often be traced to a looseness of
     expression"
   4: the quality of movability by virtue of being free from
     attachment or other restraints [ant: {fastness}, {fixedness},
     {fixity}, {fixture}, {secureness}]
   5: movement or space for movement; "there was too much play in
     the steering wheel" [syn: {looseness}, {play}] [ant:
     {tautness}, {tightness}]
   6: dissolute indulgence in sensual pleasure [syn: {profligacy},
     {dissipation}, {dissolution}, {licentiousness}, {looseness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top