ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loonie

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loonie-, *loonie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loonie(sl) บ้า, See also: เพี้ยน, ประสาท, สติไม่ดี, Syn. loony
loonie(sl) คนบ้า, See also: คนเพี้ยน, Syn. loonny

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loonier (j) lˈuːnɪəʳr (l uu1 n i@ r)
loonies (n) lˈuːnɪz (l uu1 n i z)
looniest (j) lˈuːnɪɪst (l uu1 n i i s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loonie
   n 1: the basic unit of money in Canada; "the Canadian dollar has
      the image of loon on one side of the coin" [syn: {Canadian
      dollar}, {loonie}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top