ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

look up to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look up to-, *look up to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look up to(phrv) เงยหน้ามอง, See also: แหงนหน้ามอง
look up to(phrv) เคารพ, See also: ชื่นชม, ชื่นชอบ
look up to(phrv) นับถือ, See also: ยอมรับนับถือ, เคารพ, ยำเกรง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everytime we fall down to the ground, we look up to the blue sky aboveทุกครั้งที่เราล้ม เราจะมองไปยังท้องฟ้าเบื้องบน Spirited Away (2001)
Somebody to look up to and...ไม่เลว Shaun of the Dead (2004)
Those outmodes look up to him.ไอ้พวกล้าสมัยมันหวังพึ่งแต่มันเท่านั้น Robots (2005)
Ben shouldn't look up to me.เบนไม่ควรเอาผมเป็นแบบอย่าง Lonesome Jim (2005)
Besides, these kids look up to me. I'm a role model to them.นอกจากนั้น เด็กพวกนี้รักฉัน ฉันเป็นแบบอย่างให้พวกเขา Ice Age: The Meltdown (2006)
When the situation finally came to that, who are the people going to look up to if not Wang-jae?เมื่อสถานการณ์ เดินไปถึงตอนนั้น คนจะไปหาใครช่วยได้ นอกจากแวง-จี The City of Violence (2006)
I look up to you to apologize you're rightผมตามหาคุณเพื่อที่จะขอโทษ ที่คุณคิด มันถูกแล้ว Sapuri (2006)
Who's she supposed to look up to now?ทีนี้ แกจะหาอะไรมาทดแทนได้ล่ะ? Spider-Man 3 (2007)
How you must look up to him.ท่านต้องดูอย่าง เขา To Kill the King (2008)
These folks in the provinces look up to us. We need to be efficient.คนเหล่านี้ในต่างจังหวัดมีลักษณะขึ้นอยู่กับเรา เราจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพ Revolutionary Road (2008)
I used to look up to you.ฉันเคยเอาแบบอย่างคุณ The No-Brainer (2009)
It's disturbing when I think about how the kids look up to you, Ray.มันเป็นเรื่องตอนที่ฉันคึดเกี่ยวกับ พวกเด็กมองคุณอย่างไรเรย์ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look up toA boy needs a father he can look up to.
look up toAll the students look up to him.
look up toAll the students look up to their homeroom teacher.
look up toA lot of people look up to you. Don't let them down.
look up toA lot of students look up to Mr Brown.
look up toA small boy needs some person he can look up to.
look up toChildren used to look up to their parents; now they are inclined to regard them as equals.
look up toDo you have anyone to look up to?
look up toDo you look up to your parents?
look up toEvery child needs someone to look up to and copy.
look up toHe does not look up to his parents.
look up toI look up to him as my teacher.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อถือ[cheūatheū] (v) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe  FR: croire en ; avoir foi en
ชื่นชม[cheūnchom] (v) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud  FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
นิยม[niyom] (v) EN: like ; admire ; esteem ; be interested in ; look up to  FR: appprécier ; aimer ; estimer ; admirer ; préférer
ยกย่อง[yokyǿng] (v) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem  FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter

Japanese-English: EDICT Dictionary
仰ぎ望み[あおぎのぞみ, aoginozomi] (n,vs) look to (for help); look up to; reverence [Add to Longdo]
仰望[ぎょうぼう, gyoubou] (n,vs) look to (for help); look up to; reverence [Add to Longdo]
見上げる(P);見あげる[みあげる, miageru] (v1,vt) (1) to look up at; to raise one's eyes; (2) to look up to; to admire; to respect; (P) [Add to Longdo]
師と仰ぐ[しとあおぐ, shitoaogu] (v5g) to look up to (a person) as one's preceptor [Add to Longdo]
崇まふ;崇ふ[あがまう, agamau] (v2a-s,vt) (arch) (See 崇める) to look up to; to respect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  look up to
      v 1: feel admiration for [syn: {admire}, {look up to}] [ant:
           {look down on}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top