ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

look down upon

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look down upon-, *look down upon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look down upon(phrv) ดูหมิ่น, See also: ดูถูก, Syn. disdain, scorn

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look down uponDon't look down upon a man because he is poor.
look down uponDon't look down upon others because they are poor.
look down uponDon't look down upon them just because they are poor.
look down uponThe rich are apt to look down upon the poor.
look down uponYou must not look down upon parents' advice.
look down uponYou should never look down upon a man merely because he is poor.
look down uponYou should not look down upon the poor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูถูกดูแคลน(v) look down upon, See also: underestimate, disparage, disdain, slight, insult, snub, affront, Syn. ดูถูก, เหยียดหยาม, Example: เมื่อไหร่พวกเขาถึงจะเลิกดูถูกดูแคลนความคิดความอ่านของเราสักที, Thai Definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเขาว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีคุณสมบัติที่ดี
คาดหน้า(v) look down upon, See also: show contempt, hold in contempt, Syn. ตราหน้า, Example: ทุกคนคาดหน้าไว้ว่าเขาต้องเรียนไม่จบ, Thai Definition: หมายหน้าเป็นเชิงดูหมิ่น
หยามน้ำหน้า(v) look down upon, See also: scorn, Syn. เย้ยหยัน, ดูหมิ่น, Ant. ยกย่อง, เชิดชู, ให้เกียรติ, Example: คู่ต่อสู้หยามน้ำหน้าเขาว่าคงจะพ่ายแพ้แน่, Thai Definition: ดูหมิ่นเกียรติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูหมิ่น[dūmin] (v) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult  FR: mépriser ; dédaigner ; narguer
ดูถูก[dūthūk] (v) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult  FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[dūthūkdūkhlaēn] (v) EN: look down upon ; underestimate ; disparage ; disdain ; slight ; insult ; snub ; affront
สบประมาท[soppramāt] (v) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; slight  FR: offenser ; outrager
หยามน้ำหน้า[yāmnāmnā] (n) EN: look down upon ; scorn  FR: toiser ; rabaisser
เหยียดหยาม[yīetyām] (v) EN: insult ; abuse ; affront ; call names ; slight ; look down upon  FR: dédaigner ; mépriser

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] look down upon, #3,370 [Add to Longdo]
看不起[kàn bu qǐ, ㄎㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, ] look down upon; despise, #12,469 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
貶める[おとしめる, otoshimeru] (v1,vt) (1) to show contempt for; to look down upon; to have a low opinion of; (2) to cause to fall; to make decline [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top