ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

long weekend

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -long weekend-, *long weekend*, long weeken
English-Thai: Longdo Dictionary
long weekend(n) วันหยุดยาวที่ต่อเนื่องจากวันเสาร์และอาทิตย์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I'm talking about a long weekend... margaritas, the two of us on a beach alone, sunset.- อืมมมม Wrong Turn (2003)
take a long weekend -- just the two of you -- on me.ไปหลายๆวันเลย-- แค่คุณกับเบ็น สองคน --ผมจ่ายเอง The Kids Are Alright (2007)
But ms. Weaver,justin tuck is in palm springs for a long weekend.คุณวีฟเว่อร์คะ นี่เป็นช่วงวันหยุดยาว จัสติน ทัคอยู่ที่ปาล์ม สปริงส์ Samson & Delilah (2008)
A long weekend.ต้องมีเรื่องให้น่าจดจำแน่นอน Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Well, it's a long weekend.ก็มันหยุดหลายวัน Broad Daylight (2010)
Last long weekend, there were 11 high-end BEs...วันหยุดยาวครั้งก่อน มีเหตุปล้นใหญ่ๆ 11 คดี Broad Daylight (2010)
I have to call Paul. He's at work. I told him it's a long weekend.ฉันต้องโทรหาพอล เขาอยู่ที่ทำงาน ฉันบอกเขาแล้วว่า ไม่มีใครทำงานวันหยุดยาว Broad Daylight (2010)
No, look, it was just for the long weekend.หรือบุรุษไปรษณีย์ - ไม่ ก็แค่วันหยุดยาว Broad Daylight (2010)
Can't you tell your client it's the long weekend?บอกลูกค้าไม่ได้เหรอว่าเป็นวันหยุด? Broad Daylight (2010)
- Excuse me. That was Leo's day care, and it's a long weekend, so they're having a half day.บ้านเลี้ยงเด็กโทรมา ก่อนวันหยุดยาว เค้าจะปิดครึ่งวัน Broad Daylight (2010)
Back to those four days of paradise, when Ursula's Mater and Pater slipped off to Greece for a long weekend.іΤоdаy, Αyrѕ аnd Ι рrеѕеntеd оur fіrѕt соllаbоrаtіоn tо Τаdеuѕz Κеѕѕеlrіng,/і іΑyrѕ fаvоrіtе соnduсtоr whо аrrіvеd frоm Βеrlіn. Cloud Atlas (2012)
This is the first long weekend I have had in a while so I wanna make it count.นี่มันวันหยุดยาวครั้งแรกในรอบปีของผมนะ งั้น นับมันรวมด้วยละกัน American Reunion (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
long weekendLet's take advantage of the long weekend.

Japanese-English: EDICT Dictionary
三連休[さんれんきゅう, sanrenkyuu] (n) three-day weekend; long weekend; three holidays in a row [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top