ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

long for

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -long for-, *long for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
long for(phrv) อยากอย่างมาก, See also: โหยหา, ปรารถนาอย่างมาก, Syn. itch for, sigh for, yearn or

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
long forHow I long for a sight of my native land!
long forHow I long for a sight of my native land.
long forI feel restless when I have to wait too long for my friend to show up.
long forI feel so cold and I long for your embrace.
long forI long for a job as a flight attendant.
long forI long for a smoke.
long forI long for the day when I can meet him at Narita Airport.
long forLong for company.
long forMany young people in the country long for city life.
long forThe more civilization advances, the more people long for nature.
long forThere is no one that does not long for world peace.
long forWe all long for our graduation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรารถนา(v) desire, See also: long for, want, wish, hope for, yearn, aim, aspire, Syn. มุ่งหมาย, อยากได้, ต้องการ, หมาย, อยาก, ประสงค์, หวัง, Example: การตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนา แต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนเพียงใด
กระหาย(v) desire, See also: long for, yearn for, wish for, crave for, want, Syn. อยาก, ปรารถนา, ต้องการ, Example: ทุกคนกระหายที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคข่าวสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่[fai] (v) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish
คัน[khan] (v) EN: itch to do sth ; itch for sth ; long for ; crave for  FR: démanger ; causer une envie irrépressible
ขยายเวลา[khayāi wēlā] (v, exp) EN: extend for ; prolong for ; prolong ; perpetuate ; delay  FR: prolonger
ใคร่[khrai] (v) EN: desire ; wish for ; want ; would like ; crave ; long for  FR: désirer ; souhaiter ; vouloir ; avoir envie
กระหาย[krahāi] (v) EN: thirst for ; long for ; yearn for ; desire ; crave for  FR: avoir soif de ; brûler de ; mourir d'envie
เงี่ยน[ngīen] (v) EN: crave ; desire eagerly ; want greatly ; long for ; lust; have sexual desire  FR: être en manque ; être en chaleur
ปอง[pøng] (v) EN: have an eye on ; have designs on ; aim for/to get ; desire ; intend ; long for ; crave for  FR: projeter ; préméditer ; désirer ; souhaiter ; ambitionner ; avoir des vues sur
ปรารถนา[prātthanā] (v) EN: wish ; desire ; long for ; hope for ; yearn ; aim ; aspire  FR: souhaiter ; désirer ; aspirer
ต่ออายุ[tø āyu] (v, exp) EN: renew ; prolong the life ; extend one's life ; perform a long life ceremony ; lengthen one's life ; prolong for more time  FR: renouveler ; prolonger ; proroger

Japanese-English: EDICT Dictionary
待ち焦がれる[まちこがれる, machikogareru] (v1,vt) to long for [Add to Longdo]
憧れる(P);憬れる;憧憬れる[あこがれる, akogareru] (v1,vi) to long for; to yearn after; to admire; to be attracted by; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top