ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

logo

L OW1 G OW0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -logo-, *logo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
logo(abbr) โลโก้ (คำย่อของ logotype), See also: เครื่องหมาย
logogram(n) สัญลักษณ์หรือตัวอักษรที่ใช้แทนคำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
logon. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์,รูปแบบเอกลักษณ์ โลโก (ภาษา) เป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เขียนขึ้น ไว้โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็ก ๆ ใช้ในการเรียนรู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นภาษาเชิงสนทนา (conversational language)
logotypen. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์,รูปแบบเอกลักษณ์
analogous(อะแนล' โลเกิส) adj. เหมือนกัน,คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน. -analogousness n., Syn. akin, Ant. unlike
heterologousadj. ซึ่งมีแหล่งกำเนิดต่างกัน,ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่ต่างกัน
homologousadj. ซึ่งมีความสัมพันธ์เดียวกัน,คล้ายคลึงกัน,สายเดียวกัน, Syn. analogous

English-Thai: Nontri Dictionary
analogous(adj) คล้ายคลึง,เหมือนกัน,อุปมาเหมือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
logoตราสัญลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logo-คำพูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logoffลงบันทึกปิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logoffลงบันทึกปิด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logomachyการประคารม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
logonลงบันทึกเปิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logonลงบันทึกเปิด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logoplegiaอัมพาตอวัยวะใช้พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logorrhea; logorrhoea; verbomaniaอาการพูดไม่หยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logorrhoea; logorrhea; verbomaniaอาการพูดไม่หยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logoภาษาโลก [คอมพิวเตอร์]
LOGO (Computer program language)โลโก (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Logosความหมายของชีวิต [การแพทย์]
Logos (Symbols)เครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ทางการค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
logoThe design was also given the finishing touch to have launch impact and dynamism provided by the novelty of the arch shaped logo design.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้าย ๆ[khlāi-khlāi] (v) EN: resemble ; look like ; like ; analogous ; similar to
เครื่องหมายการค้า[khreūangmāi kānkhā] (n, exp) EN: trademark ; brand ; logo ; logotype  FR: logo commercial [m]
โลโก้[lōkō] (n) EN: logo  FR: logo [m]
ลงบันทึกปิด[long bantheuk pit] (n) EN: logoff  FR: logoff [m]
ลงบันทึกเปิด[long bantheuk poēt] (n) EN: logon  FR: logon [m]
ตราสัญลักษณ์[trāsanyalak] (n) EN: logo  FR: logo [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOGO L OW1 G OW0
LOGOS L OW1 G OW2 Z
LOGOGRAM L AO1 G AH0 G R AE2 M
LOGOGRAMS L AO1 G AH0 G R AE2 M Z
LOGOPHILIA L OW2 G OW0 F IH1 L IY2 AH0
LOGOTHETIS L OW2 G OW0 TH EH1 T IH0 S
LOGOGRAPHIC L AO2 G AH0 G R AE1 F IH0 K

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单词产生器模型[dān cí chǎn shēng qì mó xíng, ㄉㄢ ㄘˊ ㄔㄢˇ ㄕㄥ ㄑㄧˋ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] logogen model [Add to Longdo]
表意符阶段[biǎo yì fú jiē duàn, ㄅㄧㄠˇ ㄧˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] logographic stage [Add to Longdo]
逻各斯[luó gè sī, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄜˋ ㄙ, / ] logos (transliteration) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Logo {n} | Logos {pl}logo | logos [Add to Longdo]
Logopäde {m}; Logopädin {f}speech therapist [Add to Longdo]
Logopädie {f}speech therapy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アームウォマー[a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer [Add to Longdo]
サウンドロゴ[saundorogo] (n) (abbr) sound logo; commercial jingle [Add to Longdo]
シンボルマーク[shinboruma-ku] (n) logo (wasei [Add to Longdo]
スタジアムジャンパー[sutajiamujanpa-] (n) jacket with team's logo (wasei [Add to Longdo]
スタジャン[sutajan] (n) (abbr) (See スタジアムジャンパー) jacket with team's logo (wasei [Add to Longdo]
ゼッケン[zekken] (n) cloth bib with number or logo worn by athletes, etc. (e.g. over their shirts) (ger [Add to Longdo]
ブロゴスフィア[burogosufia] (n) blogosphere (the world of blogs and bloggers) [Add to Longdo]
リンクバナー[rinkubana-] (n) {comp} link banner (graphic or logo provided for use in linking to web site) [Add to Longdo]
ログアウト[roguauto] (n,vs) {comp} logout; logging off [Add to Longdo]
ログオフ[roguofu] (n,vs) {comp} logoff [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ログオフ[ろぐおふ, roguofu] logoff (vs) [Add to Longdo]
ログオン[ろぐおん, roguon] logon (vs) [Add to Longdo]
ログアウト[ろぐあうと, roguauto] logout [Add to Longdo]
ロゴ[ろご, rogo] Logo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  logo
      n 1: a company emblem or device [syn: {logo}, {logotype}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top