ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

localization

L OW2 K AH0 L AH0 Z EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -localization-, *localization*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Localizationการปรับให้เข้ากับท้องถิ่น [คอมพิวเตอร์]
Localizationการบอกตำแหน่ง, การบอกที่, การรวมตัว, [การแพทย์]
Localization of the Exposureตำแหน่งที่ทะลุ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
localization(n) การแปลเพื่อปลายทาง การแปลเพื่อท้องถิ่น

CMU English Pronouncing Dictionary
LOCALIZATION L OW2 K AH0 L AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
localization (n) lˌoukəlaɪzˈɛɪʃən (l ou2 k @ l ai z ei1 sh @ n)
localizations (n) lˌoukəlaɪzˈɛɪʃənz (l ou2 k @ l ai z ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本地化[běn dì huà, ㄅㄣˇ ㄉㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, ] localization; adaptation (to foreign environment), #27,483 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ローカライズ[ro-karaizu] (n) (1) localization; (vs) (2) to localize [Add to Longdo]
ローカリゼーション;ローカライゼーション[ro-karize-shon ; ro-karaize-shon] (n) {comp} localization; localisation [Add to Longdo]
現地化[げんちか, genchika] (n) {comp} localization [Add to Longdo]
限局[げんきょく, genkyoku] (n,vs) restriction; localization [Add to Longdo]
地域化[ちいきか, chiikika] (n,vs) (See ローカライズ) localisation; localization; L10n (in IT) [Add to Longdo]
日本語化[にほんごか, nihongoka] (n) {comp} Japanese localization [Add to Longdo]
不拡大[ふかくだい, fukakudai] (n) nonexpansion; localization; localisation; nonaggravation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現地化[げんちか, genchika] localization [Add to Longdo]
日本語化[にほんごか, nihongoka] Japanese localization [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 localization
   n 1: a determination of the place where something is; "he got a
      good fix on the target" [syn: {localization},
      {localisation}, {location}, {locating}, {fix}]
   2: (physiology) the principle that specific functions have
     relatively circumscribed locations in some particular part or
     organ of the body [syn: {localization of function},
     {localisation of function}, {localization principle},
     {localisation principle}, {localization}, {localisation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top