ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loathsome

L OW1 DH S AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loathsome-, *loathsome*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loathsome(adj) น่ารังเกียจ, See also: น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, Syn. disgusting, detestable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loathsome(โลธฺ'เซิม) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง, See also: loathsomeness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
loathsome(adj) น่าเกลียด,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
loathsome humans!ได้ยินฉันมนุษย์น่าขยะแขยง! Princess Mononoke (1997)
He was a loathsome piece of shit. Treated you and your mother like dirt.เขาทำตัวเหี้ยเป็นที่น่ารังเกียจ ทำให้นายกับเเม่นายเหมือนขยะ Old Bones (2008)
Get back here, you... You sick! Revolting, loathsome little...กลับมาตรงนี้เลยนะ ไอ่เจ้าพวก ป่วยเรื้อรัง ไอ่พวก .. Bolt (2008)
You loathsome pig.คุณมันน่ารังเกียจเหมือนหมูโสโครก Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
Well, initially I felt something akin to grief and perhaps anger, but that's the natural reaction of the limbic system to being betrayed by a loathsome son of a bitch.ตอนแรก ฉันรู้สึกเศร้า และอาจโกรธแค้นบ้าง แต่นั่นเป็นปฏิกิริยาปกติของสมอง ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ถูกเจ้าคนสารเลวน่าชิงชังทรยศ The Maternal Congruence (2009)
It's a loathsome form of magic.มันเป็นมนต์ที่น่าขยะแขยง The Haunting in Connecticut (2009)
Wherever it might be, as long as we can escape this loathsome Baekje soil.จะเป็นที่ไหนก็ช่าง ตราบใดที่เราหนีออกไป จากดินที่น่าขยะแขยงของแพคเจ Episode #1.4 (2010)
This time to rescue Belladonna and rid the land of that loathsome wretch once and for all.ครั้งนี้ไปเพื่อช่วยเหลือเบลลาดอนน่า ให้สิ้นซากซะที Your Highness (2011)
That loathsome Shelley.เพราะยายแชลลีย์ที่น่าขยะแขยงนั้น Nor'easter (2012)
At this very moment, in a system far from here... the New Republic lies to the galaxy... while secretly supporting the treachery... of the loathsome Resistance.ในขณะนี้มากในระบบไกลจาก นี่สาธารณรัฐใหม่อยู่ทางกาแล็ค ซี่ ในขณะที่แอบสนับสนุนการ ทรยศหักหลัง Star Wars: The Force Awakens (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าขยะแขยง(adj) disgusting, See also: loathsome, repulsive, Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว, น่าแขยง, Ant. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่, Example: หญิงสาวเอามือควานลงไปในบ่ออันน่าขยะแขยงอย่างรวดเร็ว
อสุภ(adj) disgusting, See also: loathsome, abhorrent, ugly, Syn. น่าเกลียด, ไม่งาม, ไม่สวย, Ant. สวย, งาม, Notes: (บาลี)

CMU English Pronouncing Dictionary
LOATHSOME L OW1 DH S AH0 M
LOATHSOME L OW1 TH S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loathsome (j) lˈouðsəm (l ou1 dh s @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
苦々しい;苦苦しい[にがにがしい, niganigashii] (adj-i) unpleasant; disgusting; loathsome; shameful; scandalous [Add to Longdo]
憎憎しい;憎々しい[にくにくしい, nikunikushii] (adj-i) hateful; detestable; loathsome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loathsome
   adj 1: causing or able to cause nausea; "a nauseating smell";
       "nauseous offal"; "a sickening stench" [syn:
       {nauseating}, {nauseous}, {noisome}, {queasy},
       {loathsome}, {offensive}, {sickening}, {vile}]
   2: highly offensive; arousing aversion or disgust; "a disgusting
     smell"; "distasteful language"; "a loathsome disease"; "the
     idea of eating meat is repellent to me"; "revolting food"; "a
     wicked stench" [syn: {disgusting}, {disgustful},
     {distasteful}, {foul}, {loathly}, {loathsome}, {repellent},
     {repellant}, {repelling}, {revolting}, {skanky}, {wicked},
     {yucky}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top