ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loathing

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loathing-, *loathing*, loath
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loathing(n) ความรังเกียจ, See also: ความเกลียดชัง, ความชิงชัง, Syn. abhorrence, hatred, Ant. admiration, love, adoration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loathing(โล'ธิง) n. ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ.

CMU English Pronouncing Dictionary
LOATHING L OW1 TH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loathing (v) lˈouðɪŋ (l ou1 dh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛惜[あいせき, aiseki] (n,vs) missing someone; loathing to part [Add to Longdo]
自己嫌悪[じこけんお, jikoken'o] (n,adj-no) self-hatred; self-abhorrence; self-loathing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loathing
   n 1: hate coupled with disgust [syn: {abhorrence},
      {abomination}, {detestation}, {execration}, {loathing},
      {odium}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top