ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loathe

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loathe-, *loathe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loathe(vt) รังเกียจ, See also: เกลียด, เกลียดชัง, ชิงชัง, Syn. detest, abominate, hate, Ant. like

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loathe(โลธ) vt. รังเกียจ,เกลียดชัง,เกลียด,ไม่ชอบ, Syn. detest

English-Thai: Nontri Dictionary
loathe(vt) เกลียดชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loatheHence, loathed melancholy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลียดชัง(v) loathe, See also: hate, detest, despise, abhor, Syn. เกลียด, ชัง, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มสาว มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม, Thai Definition: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
แขยง(v) loathe, See also: abhor, feel a repugnance, regard with disgust, Syn. ขยะแขยง, สะอิดสะเอียน, Example: ฉันรู้สึกแขยงขึ้มมาทันทีเมื่อนึกถึงตีนของตะขาบที่ไต่อยู่บนขาฉันตอนนั้น, Thai Definition: เกลียดเมื่อได้เห็นหรือถูกต้องสิ่งที่สกปรกน่ารังเกียจหรือน่าเกลียดน่ากลัวหรือเมื่อนึกถึงสิ่งนั้น
แขยงแขงขน(v) loathe, See also: feel a loathing for, have a nauseated feeling at the sight of, cause to goose-flesh, Syn. แขยงขน, สะอิดสะเอียน, ขยะแขยง, แสยงขน, Example: เธอไม่รู้สึกแขยงแขงขนบ้างเลยหรือที่เอางูมาพันคอเล่นอย่างนั้น, Thai Definition: ทั้งเกลียดทั้งกลัวจนขนลุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัง[chang] (v) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate  FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
เดียดฉันท์[dīetchan] (v) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate
แขยง[khayaēng] (v) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated  FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
ขยะแขยง[khayakhayaēng] (v) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe  FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester
เกลียด[klīet] (v) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike  FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
เกลียดชัง[klīetchang] (v) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor  FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
หมั่นไส้[mansai] (v) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by  FR: être dégoûté ; être écoeuré

CMU English Pronouncing Dictionary
LOATHE L OW1 DH
LOATHED L OW1 DH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loathe (v) lˈouð (l ou1 dh)
loathed (v) lˈouðd (l ou1 dh d)
loathes (v) lˈouðz (l ou1 dh z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] loathe, #13,043 [Add to Longdo]
憎恶[zēng wù, ㄗㄥ ㄨˋ, / ] loathe, #39,938 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
忌み嫌う;忌嫌う[いみきらう, imikirau] (v5u,vt) to detest; to abhor; to loathe [Add to Longdo]
嫌う[きらう, kirau] (v5u,vt) to hate; to dislike; to loathe; (P) [Add to Longdo]
大嫌い[だいきらい, daikirai] (adj-na,n) very dislikeable; hate, loathe, abhor; (P) [Add to Longdo]
虫唾が走る;虫酸が走る;虫ずが走る[むしずがはしる, mushizugahashiru] (exp,v5r) to be disgusted with (wouldn't touch with a pair of tongs); to loathe [Add to Longdo]
別れを惜しむ[わかれをおしむ, wakarewooshimu] (exp,v5m) to loathe to part with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  loathe
      v 1: find repugnant; "I loathe that man"; "She abhors cats"
           [syn: {abhor}, {loathe}, {abominate}, {execrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top