ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

living

L IH1 V IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -living-, *living*, liv
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
living(n) กลุ่มคนที่มีชีวิต, Syn. the quick, flesh and blood
living(n) การครองชีพ, See also: การทำมาหากิน, Syn. livelihood
living(n) การดำรงชีวิต, See also: การดำรงชีพ
living(adj) กำลังคุ (ถ่าน), See also: กำลังลุก
living(adj) เกี่ยวกับคนที่มีชีวิตอยู่
living(adj) งอกงาม, See also: เจริญขึ้น, Syn. lively, flourishing
living(adj) ที่มีสภาพตามธรรมชาติ, See also: ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. live
living(adj) ที่ยังใช้อยู่ (ภาษา), See also: ที่ยังมีอยู่, Syn. extant, existing, surviving
living(adj) เพียงพอต่อการมีชีวิตอยู่, See also: เหมาะสมกับการดำรงชีพ
living(adj) มีชีวิตอยู่, See also: ไม่ตาย, Syn. alive, existing, breathing, Ant. dead

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
living(ลิฟ'วิง) adj. มีชีวิตอยู่,ไม่ตาย,มีอยู่,แรง,ขะมักเขม้น,คุกรุ่น,ไหล,เกี่ยวกับการครองชีพ,ในสภาพธรรมชาติ,แน่นอนที่สุด,n. การดำรงชีพ,วิธีการครองชีพ,คนที่มีชีวิตอยู่,เงินเดือนของพระ (ศาสนาคริสต์), Syn. live, alive, -A. dead, dull
living roomห้องนั่งเล่น,ห้องรับแขก
living standardมาตรฐานการครองชีพ
free-livingn. การดำรงชีวิตอย่างอิสระ
standard of livingมาตรฐานการครองชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
living(adj) มีชีวิตอยู่,ยังเป็นๆ,ซึ่งเป็นมนุษย์
living(n) การดำเนินชีวิต,มนุษย์,อาชีพ,การอยู่
COST OF cost of living(n) ค่าครองชีพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
living allowanceค่าเลี้ยงชีพ (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
living quartersส่วนที่อยู่อาศัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
living wageค่าจ้างประทังชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
living, cost ofค่าครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
living, standard of; living standardมาตรฐานการครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Living Agentsชีวิตน้อยๆ [การแพทย์]
Living Quarter Platformแท่นที่พักอาศัย, Example: เป็นแท่นที่ใช้สำหรับพักผ่อน โดยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องนอน ห้องอาหาร ห้องนั่งเล่น ห้องออกกำลังกาย เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]
Living roomsห้องรับแขก [TU Subject Heading]
Living Systemระบบสิ่งที่มีชีวิต [การแพทย์]
Living Zoneก้อนมะเร็งส่วนเจริญ [การแพทย์]
Living, Freeดำรงชีวิตอิสระ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
livingAccording to the newspaper, the cost of living in Tokyo is the highest in the world.
livingA critically wounded elephant went berserk and attacked every living thing in his path.
livingA job is not merely a means to earn a living.
livingA living dog is better than a dead lion.
livingAll living things die some day.
livingAll living things on earth depend one another.
livingAmericans accumulated their trade deficits by living far beyond their means.
livingAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"
livingAs for living in Japan, I have nothing to complain about.
livingAs for the standard of living, the republic has caught up with the West.
livingAs for the standard of living, the republic has overtaken other developed countries.
livingBecause of inflation, salaries can't keep up with the high cost of living.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งมีชีวิต(n) living thing, See also: creature, organism, Example: จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีความหลากหลายในชนิดพันธุ์มากที่สุดนอกเหนือจากแมลง
ร่มไม้ชายคา(n) living place, See also: refuge, shelter, living quarter, Syn. ที่พึ่งพาอาศัย, ที่พึ่ง, Example: ผมต้องขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ผมเข้าไปพึ่งพิงอยู่ใต้ร่มไม้ชายคาของบ้านท่าน, Notes: (สำนวน)
ห้องนั่งเล่น(n) living room, See also: parlour, Example: ห้องนั่งเล่นในบ้านท่านเป็นที่ใช้ทำกิจกรรมนานาชนิด, Count Unit: ห้อง
เก๋งพั้ง(n) upper deck, See also: living quarters, Syn. สำปั้น, Example: เขาวักน้ำก้นคลองล้างหน้าล้างตา หัวหูพอเป็นพิธี ก่อนจะเข็นเก๋งพั้งไปข้างหน้าอย่างช้าๆ, Count Unit: ลำ, Thai Definition: เรือสำปั้นขนาดใหญ่มีเก๋งกลางลำ
ค่าครองชีพ(n) cost of living, See also: living expenses, Example: คนในชนบทสิ่งเย้ายวนใจมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย เศรษฐกิจก็พึ่งพาตนเองได้ ค่าครองชีพก็ถูกกว่าคนในสังคมเมือง, Thai Definition: ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
ปราณี(n) living things, See also: creature, human, animal, being, Syn. สิ่งมีชีวิต, ผู้มีชีวิต, สัตว์, คน
ชีพ(n) living, See also: existence, way of living, Syn. ความเป็นอยู่, Ant. ความตาย, Example: คนเราต้องทำงานหาเงินมาซื้ออาหารเพื่อปะทังชีพตนเอง
ชีพ(n) life, See also: living, existence, Syn. ชีวิต, ชีวะ, Example: ทหารยอมเสียชีพเพื่อชาติ
ชีวะ(n) life, See also: living, existence, Syn. ชีวิต, ชีพ
ชีวา(n) life, See also: living, existence, Syn. ชีวี, ชีวิต, ชีวัน, Example: เสียดายดวงชีวาอันควรม้วยมรณาอย่างอาลัย, Notes: (กวี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ชีวิต[chai chīwit] (v, exp) EN: live ; spend one's life ; make a living  FR: passer sa vie
ชีพ[chīp] (n) EN: life ; living ; existence  FR: vie [f] ; existence [f]
ชีวัน[chīwan] (n) EN: life ; living things ; living beings  FR: vie [f] ; être vivant [m]
ชีวิต[chīwit] (n) EN: life ; existence ; living  FR: vie [f] ; existence [f]
ชีวิตความเป็นอยู่[chīwit khwām penyū] (n, exp) EN: living conditions
ชีวิตเรียบ ๆ[chīwit rīep-rīep] (n, exp) EN: plain living  FR: vie simple [f]
ดำเนินชีวิต[damnoēn chīwit] (v, exp) EN: lead a life of ; make a living ; live ; conduct one's life  FR: mener sa vie
ดำรงชีพ[damrongchīp] (v, exp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself  FR: vivre ; gagner sa vie
ดัชนีค่าครองชีพ[datchanī khā khrøngchīp] (n, exp) EN: cost of living index
หากิน[hākin] (v, exp) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting  FR: gagner sa vie

CMU English Pronouncing Dictionary
LIVING L IH1 V IH0 NG
LIVINGS L IH1 V IH0 NG Z
LIVINGOOD L IH1 V IH0 N G UH2 D
LIVINGWELL L IH1 V IH0 NG W EH2 L
LIVINGSTON L IH1 V IH0 NG S T AH0 N
LIVINGROOM L IH1 V IH0 NG R UW2 M
LIVINGROOMS L IH1 V IH0 NG R UW2 M Z
LIVINGSTONE L IH1 V IH0 NG S T OW2 N
LIVINGSTON'S L IH1 V IH0 NG S T AH0 N Z
LIVINGWELL'S L IH1 V IH0 NG W EH2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
living (v) lˈɪvɪŋ (l i1 v i ng)
livings (n) lˈɪvɪŋz (l i1 v i ng z)
Livingston (n) lˈɪvɪŋstən (l i1 v i ng s t @ n)
living-room (n) lˈɪvɪŋ-ruːm (l i1 v i ng - r uu m)
living-rooms (n) lˈɪvɪŋ-ruːmz (l i1 v i ng - r uu m z)
living-space (n) lˈɪvɪŋ-spɛɪs (l i1 v i ng - s p ei s)
living-spaces (n) lˈɪvɪŋ-spɛɪsɪz (l i1 v i ng - s p ei s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生物[shēng wù, ㄕㄥ ㄨˋ, ] living creature; organism; biological, #2,201 [Add to Longdo]
居民区[jū mín qū, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩ, / ] living area; ghetto, #15,366 [Add to Longdo]
活人[huó rén, ㄏㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, ] living person, #22,921 [Add to Longdo]
住地[zhù dì, ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, ] living area; residential area, #31,968 [Add to Longdo]
活佛[huó fó, ㄏㄨㄛˊ ㄈㄛˊ, ] Living Buddha; title of Mongolian Lamas from 17th century, #32,146 [Add to Longdo]
起居室[qǐ jū shì, ㄑㄧˇ ㄐㄩ ㄕˋ, ] living room, #42,372 [Add to Longdo]
宿营[sù yíng, ㄙㄨˋ ㄧㄥˊ, 宿 / 宿] living quarters; accommodation; camp, #54,270 [Add to Longdo]
活物[huó wù, ㄏㄨㄛˊ ㄨˋ, ] living animals, #58,638 [Add to Longdo]
享清福[xiǎng qīng fú, ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ ㄈㄨˊ, ] living in ease and comfort [Add to Longdo]
生活水平[shēng huó shuǐ píng, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, ] living standards [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensbedingung {f}living condition [Add to Longdo]
Lebensraum {m}living space; space to live; lebensraum [Add to Longdo]
Lebensunterhaltskosten {pl}living expenses [Add to Longdo]
Lebewesen {n} [biol.] | einzellige Lebewesen {pl}living thing; living being | single-celled creatures; unicellular organisms [Add to Longdo]
Wohnbereich {m}living area [Add to Longdo]
Wohnfläche {f}living space [Add to Longdo]
Wohnzimmer {n}living room; sitting-room [Add to Longdo]
fortlebendliving on [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
ざぶりざぶり[zaburizaburi] (adv-to) (on-mim) sound of living, moving water [Add to Longdo]
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
やって行く;遣って行く[やっていく, yatteiku] (v5k-s) to live; to make a living; to get on with [Add to Longdo]
アウトドアリビング[autodoaribingu] (n) out-door living [Add to Longdo]
イッシー[isshi-] (n) Isshi (lake monster said to be living in Kyushu's Lake Ikeda) [Add to Longdo]
インディペンデントリビング運動[インディペンデントリビングうんどう, indeipendentoribingu undou] (n) independent living movement [Add to Longdo]
エンディングノート[endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei [Add to Longdo]
オオトカゲ科[オオトカゲか, ootokage ka] (n) Varanidae (family of carnivorous monitor lizards whose only living genus is Varanus) [Add to Longdo]
カウンターキッチン[kaunta-kicchin] (n) kitchen with a small counter for eating, usu. allowing a view into the living and dining rooms (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 living
   adj 1: pertaining to living persons; "within living memory"
   2: true to life; lifelike; "the living image of her mother"
   3: (informal) absolute; "she is a living doll"; "scared the
     living daylights out of them"; "beat the living hell out of
     him"
   4: still in existence; "the Wollemi pine found in Australia is a
     surviving specimen of a conifer thought to have been long
     extinct and therefore known as a living fossil"; "the only
     surviving frontier blockhouse in Pennsylvania" [syn:
     {surviving}, {living}]
   5: still in active use; "a living language"
   6: (used of minerals or stone) in its natural state and place;
     not mined or quarried; "carved into the living stone";
   n 1: the experience of being alive; the course of human events
      and activities; "he could no longer cope with the
      complexities of life" [syn: {life}, {living}]
   2: people who are still living; "save your pity for the living"
     [ant: {dead}]
   3: the condition of living or the state of being alive; "while
     there's life there's hope"; "life depends on many chemical
     and physical processes" [syn: {animation}, {life}, {living},
     {aliveness}]
   4: the financial means whereby one lives; "each child was
     expected to pay for their keep"; "he applied to the state for
     support"; "he could no longer earn his own livelihood" [syn:
     {support}, {keep}, {livelihood}, {living}, {bread and
     butter}, {sustenance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top