ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

livid

L IH1 V IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -livid-, *livid*, livi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
livid(adj) โกรธ, See also: ฉุนเฉียว, Syn. furious, angry
livid(adj) ซีด, See also: หน้าซีด, Syn. colourless, pale, ashen, Ant. clolourful
livid(adj) สีเทาฟ้า, Syn. grayish-blue, lead-colored

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
livid(ลิฟ'วิด) adj. สีฟกช้ำ,สีเขียวฟกช้ำ,โกรธ,ซีดเหมือนคนตาย., See also: lividness n. ดูlivid, Syn. bruised

English-Thai: Nontri Dictionary
livid(adj) ซีด,ตัวเขียว,ฟกช้ำดำเขียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lividดำช้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lividสีตะกั่วตัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lividityลักษณะดำช้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lividity, postmortemรอยเขียวช้ำหลังตาย [มีความหมายเหมือนกับ suggillation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lividGeorge was livid!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซีด[sīt] (adj) EN: pale ; pallid ; wan ; ashen ; faded  FR: pâle ; blafard ; blême ; livide

CMU English Pronouncing Dictionary
LIVID L IH1 V IH0 D
LIVIDITY L IH0 V IH1 D IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
livid (j) lˈɪvɪd (l i1 v i d)
lividly (a) lˈɪvɪdliː (l i1 v i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fuchtig {adj}livid [Br.] [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハナナガスズメダイ[hananagasuzumedai] (n) blunt snout gregory (Stegastes lividus) [Add to Longdo]
ブチ切れ(P);ぶち切れ[ブチきれ(ブチ切れ)(P);ブチぎれ(ブチ切れ);ぶちきれ(ぶち切れ);ぶちぎれ(ぶち切れ);ブチキレ;ブチギレ, buchi kire ( buchi kire )(P); buchi gire ( buchi kire ); buchikire ( buchi kire ); ] (adj-f) livid; (P) [Add to Longdo]
死斑[しはん, shihan] (n) postmortem lividity [Add to Longdo]
青藍色[せいらんしょく, seiranshoku] (adj-na) livid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 livid
   adj 1: anemic looking from illness or emotion; "a face turned
       ashen"; "the invalid's blanched cheeks"; "tried to speak
       with bloodless lips"; "a face livid with shock";
       "lips...livid with the hue of death"- Mary W. Shelley;
       "lips white with terror"; "a face white with rage" [syn:
       {ashen}, {blanched}, {bloodless}, {livid}, {white}]
   2: (of a light) imparting a deathlike luminosity; "livid
     lightning streaked the sky"; "a thousand flambeaux...turned
     all at once that deep gloom into a livid and preternatural
     day"- E.A.Poe
   3: furiously angry; "willful stupidity makes him absolutely
     livid"
   4: discolored by coagulation of blood beneath the skin; "beaten
     black and blue"; "livid bruises" [syn: {black-and-blue},
     {livid}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top