ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liveable

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liveable-, *liveable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liveable(adj) คุ้มค่าที่จะอยู่
liveable(adj) น่าอยู่, See also: เหมาะกับการอยู่อาศัย, สะดวกสบาย, Syn. habitable, Ant. unlivable, unliveable
liveable(adj) เป็นเพื่อนกันได้, See also: อยู่รวมกันได้, Syn. companionable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liveable(ลิฟ'วะเบิล) adj. ดู livable, See also: liveableness n. ดูlivable liveability n. ดูlivable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liveable (j) lˈɪvəbl (l i1 v @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liveable
   adj 1: fit or suitable to live in or with; "livable conditions"
       [syn: {livable}, {liveable}] [ant: {unlivable},
       {unliveable}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top