ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

little

L IH1 T AH0 L   
119 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -little-, *little*
English-Thai: Longdo Dictionary
little cormorant(n name uniq ) นกกาน้ำเล็ก
little finger(n) นิ้วก้อย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
little[N] จำนวนเล็กน้อย
little[ADJ] ใจแคบ, See also: คับแคบ, Syn. mean, narrow, illiberal
little[ADV] แทบจะไม่, Syn. hardly
little[ADV] ไม่บ่อย, Syn. rarely, seldom
little[ADJ] ไม่สำคัญ, See also: เล็กน้อย, Syn. insignificant, Ant. significant
little[N] ระยะทางสั้น, Syn. short distance
little[N] ระยะเวลาสั้น, Syn. short time
little[ADJ] เล็ก, Syn. small, tiny, Ant. big, large
little[ADJ] เล็กน้อย, See also: น้อย, ไม่มาก, Syn. slight, small, Ant. much
little[ADV] เล็กน้อย, See also: นิดหน่อย, Syn. slightly, not much

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
little(ลิท'เทิล) adj. เล็ก,น้อย,ไม่มาก,จ้อย,หน่อย,สักหน่อย,ปลีกย่อย,หยุมหยิม, (ใจ) แคบ,คับแคบ. adv. ไม่เลย,แทบจะไม่,ไม่บ่อย. n. จำนวนเล็กน้อย,ระยะสั้น,ระยะเวลาสั้น -Phr. (little by little ทีละเล็กทีละน้อย), Syn. small, young, mean, weak
little fingerนิ้วก้อย
belittle(บิลิท'เทิล) {belittled,belittling,belittles} vt. ดูถูก,ดูแคลน,ทำให้ความสำคัญลดน้อยลง, See also: belittler n. ดูbelittle, Syn. deride ###A. promote

English-Thai: Nontri Dictionary
little(adj) เล็ก,เล็กน้อย,น้อย,นิดหน่อย,ต่ำต้อย
little(n) สิ่งเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,ระยะเวลาสั้น
littleness(n) สิ่งเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,ระยะเวลาสั้น
belittle(vt) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
little-end; rod small end; small-endปลายเล็กก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Little buddha (Motion picture)พระพุทธเจ้ามหาศาสดา--โลกลืมไม่ได้ (ภาพยนตร์) [TU Subject Heading]
Littler Modified Tendon Revisionการผ่าตัดแก้นิ้วคอห่านโดยวิธีของลิตเลอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A LITTLE.นิดนึง The Expendables 2 (2012)
But, Your Majesty, the little Princess!แต่คุณสมเด็จเจ้าหญิงน้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What a cute little chair!อะไรเก้าอี้เล็ก ๆ น้อย ๆ น่ารัก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, there's seven little chairs!ทำไมมีเจ็ดเก้าอี้น้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Must be seven little children.จะต้องเป็นเด็กเล็ก ๆ เจ็ด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, what adorable little beds!โอ้สิ่งที่น่ารักเตียงน้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm a little sleepy myself.ฉันง่วงนอนน้อยตัวเอง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, why, you're little men!ทำไมทำไมคุณผู้ชายน้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Bless the seven little men who have been so kind to me.อวยพรชายน้อยเจ็ด ที่ได้รับชนิดเพื่อให้ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The, the little men are not here?ที่ชายน้อยไม่ได้ที่นี่? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
little60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
littleA castle stands a little way up the hill.
littleAdd a little milk.
littleAdd a little more milk to my tea, please.
littleAdd a little sugar and cream.
littleA few years ago our room had little furniture in it.
littleAfter a while the little black rabbit sat down, and looked very sad.
littleAfter a while the little black rabbit stopped eating and sat down, and looked very sad.
littleA little bird told me.
littleA little bit of luck sometimes leads to an unexpected success.
littleA little girl caught her fingers in the door.
littleA little heavier rain might cause a flood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเล็ก[N] little kid, See also: kiddy, kiddie, little child, Syn. เจ้าตัวเล็ก, ลูกเล็ก, Example: แม่ไม่ค่อยอยากไปไหนไกลๆ เพราะเป็นห่วงเจ้าตัวเล็กที่บ้าน, Thai definition: เป็นคำที่เรียกลูกเล็กๆ อย่างเอ็นดู
ไม่เท่าไหร่[ADV] little, See also: not much, not many, Syn. ไม่มาก, Ant. มาก, Example: มีของเหลืออีกไม่เท่าไหร่ในกล่อง
สักหน่อย[ADV] little, See also: a little bit, Syn. สักนิด, สักนิดสักหน่อย, Ant. ทั้งหมด, Example: อากาศเย็นๆ แบบนี้ได้กินอาหารประเภทหม้อไฟร้อนๆ สักหน่อยจะช่วยให้ทั้งอิ่มทั้งอุ่นขึ้นมาทันที, Thai definition: เพียงเล็กน้อย
ขลุกขลิก[ADJ] little, See also: small, Thai definition: ที่มีน้ำน้อย
เล็กๆน้อยๆ[ADJ] small, See also: little, tiny, slight, Syn. นิดๆ หน่อยๆ, Example: เขาทำงานประณีตมาก ให้ความสนใจแม้แต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ, Thai definition: ที่ไม่มีความสำคัญ
ทีละเล็กละน้อย[ADV] gradually, See also: little by little, Syn. ทีละน้อย, Example: บิดามารดาควรฝึกความเป็นผู้ใหญ่ให้เด็กทีละเล็กละน้อยโดยให้รู้จักตัดสินใจเอง เช่น ในการเลือกคบเพื่อนหรือการเลือกซื้อเสื้อผ้า
ค่อย[AUX] gradually, See also: little, hardly, rarely, Syn. น้อย, บ้าง, Example: การหาผู้ชำนาญมาร่วมทีมงานในฝ่ายคอมพิวเตอร์ ก็หาไม่ค่อยจะได้เสียแล้ว
ลูกเล็กเด็กแดง[N] little children, See also: young children and babies, Syn. ลูกเด็กเล็กแดง, Example: คุณจะทำอะไรก็ให้นึกถึงลูกเด็กเล็กแดงเอาไว้ด้วย, Thai definition: เด็กเล็กๆ และเด็กทารก
อันน้อย[ADJ] minor, See also: little, small
เอียด[ADJ] little, See also: small, tiny, minuscule, Syn. เล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
บ้าง[X] (bāng) EN: some ; any ; a bit ; somewhat ; a little   FR: certain ; quelque ; un peu de
ชัก[X] (chak) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little   
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space   FR: momentané
เด็กผู้หญิง[n.] (dek phūying) EN: girl ; little girl ; lass   FR: fille [f] ; jeune fille [f] ; petite fille [f]
เด็กหญิงเล็ก ๆ[n. exp.] (dekying lek-lek) EN: little girl   FR: petite fille [f]
ฝนแล้ง[n.] (fonlaēng) EN: drought ; rain-shortage ; dry spell ; lack of rain ; drought condition ; no rain ; little rain   FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
อีกหน่อย[X] (īk nøi) EN: a little bit more   FR: encore un peu ; un peu plus
อีกสักครู่[X] (īk sakkhrū) EN: in just a moment ; in a little while ; in a moment ; for a while   FR: dans un instant
อีกสักหน่อย[adv.] (īk saknøi) EN: a little more ; a little longer   FR: un peu plus ; un peu plus longtemps

CMU English Pronouncing Dictionary
LITTLE    L IH1 T AH0 L
LITTLES    L IH1 T AH0 L Z
LITTLER    L IH1 T AH0 L ER0
LITTLEST    L IH1 T AH0 L AH0 S T
LITTLE'S    L IH1 T AH0 L Z
LITTLETON    L IH1 T AH0 L T AH0 N
LITTLEBOY    L IH1 T AH0 L B OY2
LITTLEWOOD    L IH1 T AH0 L W UH2 D
LITTLEJOHN    L IH1 T AH0 L JH AA2 N
LITTLEPAGE    L IH1 T AH0 L P EY2 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
little    (n) lˈɪtl (l i1 t l)
littler    (j) lˈɪtlər (l i1 t l @ r)
littlest    (j) lˈɪtlɪst (l i1 t l i s t)
littleness    (n) lˈɪtlnəs (l i1 t l n @ s)
Littlehampton    (n) lˈɪtlhæmtən (l i1 t l h a m t @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niū, ㄋㄧㄡ, ] little girl, #4,816 [Add to Longdo]
殊不知[shū bù zhī, ㄕㄨ ㄅㄨˋ ㄓ, ] little imagined; scarcely realized, #19,429 [Add to Longdo]
白鹭[bái lù, ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ, / ] little egret, #26,541 [Add to Longdo]
小指[xiǎo zhǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄓˇ, ] little finger, #32,335 [Add to Longdo]
铃铛[líng dāng, ㄌㄧㄥˊ ㄉㄤ, / ] little bell, #33,631 [Add to Longdo]
囡囡[nān nān, ㄋㄢ ㄋㄢ, ] little darling; baby, #37,202 [Add to Longdo]
妮子[nī zi, ㄋㄧ ㄗ˙, ] little girl, #37,818 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, / ] little tuna; Euthynnus alletteratus, #115,020 [Add to Longdo]
德薄能鲜[dé bó néng xiǎn, ㄉㄜˊ ㄅㄛˊ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] little virtue and meager abilities (成语 saw); I'm a humble person and not much use at anything (Song writer Ouyang Xiu 欧阳修), #379,861 [Add to Longdo]
一点一点[yī diǎn yī diǎn, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄧ ㄉㄧㄢˇ, / ] little by little; bit by bit; gradually [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Little Devil (n) ปีศาจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gläschen {n} (Getränk)little drink [Add to Longdo]
Kleine {m,f}; Kleinerlittle one; peewee [Add to Longdo]
Kleingeist {m} | Kleingeister {pl}little mind | little minds [Add to Longdo]
Männchen {n}little man; manikin [Add to Longdo]
Plätzchen {n}little place; spot [Add to Longdo]
Röckchen {n}little skirt; short skirt [Add to Longdo]
Röschen {n}little rose [Add to Longdo]
ganz allmählichlittle by little [Add to Longdo]
gering; wenig {adv} | geringer; weniger; kleiner | am geringsten; am wenigsten; am kleinstenlittle {less; least} | less | least [Add to Longdo]
klein; wenig; kaum; schwerlich {adj} | kleiner | am kleinsten | herzlich weniglittle | littler | littlest | woefully little [Add to Longdo]
nach und nachlittle by little [Add to Longdo]
Das Wasser kräuselte sich.Little ripples spread out across the water. [Add to Longdo]
Steter Tropfen höhlt den Stein.Little strokes fell big oaks. [Add to Longdo]
Flußregenpfeifer {m} [ornith.]Little Ringed Plover (Charadrius dubius) [Add to Longdo]
Kleiner Sturmtaucher {m} [ornith.]Little Shearwater (Puffinus assimilis) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
きつめ[, kitsume] (adj-no,adj-na,n) a little too tight [Add to Longdo]
ことあるごとに[, kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up [Add to Longdo]
ちびくろサンボ[, chibikuro sanbo] (n) Little Black Sambo (book title) [Add to Longdo]
ちょい[, choi] (adv,adv-to) (1) (See ちょっと) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather [Add to Longdo]
ちょこっと[, chokotto] (adv,adj-f) (on-mim) (See ちょっと) rather; a little; small [Add to Longdo]
ちょっくら[, chokkura] (adv,n) (See ちょっと) (a) little [Add to Longdo]
ちょっぴり[, choppiri] (adv) very little bit; just a smidgin; wee bit; (P) [Add to Longdo]
ちょびっと(P);ちょびと(P)[, chobitto (P); chobito (P)] (adv) a little; (P) [Add to Longdo]
ついさっき[, tsuisakki] (n) just now; a little while back; a short time ago [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リトルエンディアン式[リトルエンディアンしき, ritoruendeian shiki] little endian (a-no) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 little
   adv 1: not much; "he talked little about his family"
   adj 1: limited or below average in number or quantity or
       magnitude or extent; "a little dining room"; "a little
       house"; "a small car"; "a little (or small) group" [syn:
       {small}, {little}] [ant: {big}, {large}]
   2: (quantifier used with mass nouns) small in quantity or
     degree; not much or almost none or (with `a') at least some;
     "little rain fell in May"; "gave it little thought"; "little
     time is left"; "we still have little money"; "a little hope
     remained"; "there's slight chance that it will work";
     "there's a slight chance it will work" [syn: {little(a)},
     {slight}] [ant: {much(a)}]
   3: (of children and animals) young, immature; "what a big little
     boy you are"; "small children" [syn: {little}, {small}]
   4: (informal) small and of little importance; "a fiddling sum of
     money"; "a footling gesture"; "our worries are lilliputian
     compared with those of countries that are at war"; "a little
     (or small) matter"; "a dispute over niggling details";
     "limited to petty enterprises"; "piffling efforts"; "giving a
     police officer a free meal may be against the law, but it
     seems to be a picayune infraction" [syn: {fiddling},
     {footling}, {lilliputian}, {little}, {niggling}, {piddling},
     {piffling}, {petty}, {picayune}, {trivial}]
   5: (of a voice) faint; "a little voice"; "a still small voice"
     [syn: {little}, {small}]
   6: low in stature; not tall; "he was short and stocky"; "short
     in stature"; "a short smokestack"; "a little man" [syn:
     {short}, {little}] [ant: {tall}]
   7: lowercase; "little a"; "small a"; "e.e.cummings's poetry is
     written all in minuscule letters" [syn: {little},
     {minuscule}, {small}]
   8: small in a way that arouses feelings (of tenderness or its
     opposite depending on the context); "a nice little job";
     "bless your little heart"; "my dear little mother"; "a sweet
     little deal"; "I'm tired of your petty little schemes";
     "filthy little tricks"; "what a nasty little situation"
   n 1: a small amount or duration; "he accepted the little they
      gave him"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top