ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

listlessness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -listlessness-, *listlessness*, listlessnes
English-Thai: Nontri Dictionary
listlessness(n) ความกระสับกระส่าย,ความเหงาหงอย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
listlessness (n) lˈɪstlɪsnəs (l i1 s t l i s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
惰気[だき, daki] (n) indolence; listlessness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 listlessness
   n 1: a feeling of lack of interest or energy [syn: {languor},
      {lassitude}, {listlessness}]
   2: inactivity resulting from lethargy and lack of vigor or
     energy [syn: {listlessness}, {torpidity}, {torpidness},
     {torpor}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top