ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

listless

L IH1 S T L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -listless-, *listless*, listles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
listless(adj) ไม่มีชีวิตชีวา, See also: ไม่ร่าเริง, ไม่สนุกสนาน, ไม่กระตือรือร้น, เฉื่อยชา, เซื่องซึม, ไม่เอาใจใส่, เมินเฉย, Syn. apathetic, lethargic, unenergetic, Ant. energetic
listlessly(adv) อย่างเฉื่อยชา, See also: อย่างเซื่องซึม, อย่างไม่กระตือรือร้น, อย่างไร้ความสนุกสนาน, อย่างไร้ชีวิตชีวา, Syn. languidly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
listless(ลิส'ลิสฺ) adj. ไม่มีความโน้มเอียง,ไม่สนใจในสิ่งใด,เมินเฉย,เฉยเมย., See also: listlessness n. ดูistless, Syn. forgetful

English-Thai: Nontri Dictionary
listless(adj) ทอดอาลัย,กระสับกระส่าย,เหงาหงอย,ไม่กระตือรือร้น,เฉยเมย
listlessness(n) ความกระสับกระส่าย,ความเหงาหงอย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Listlessเซื่องซึม [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกร่ว(adv) wearily, See also: listlessly, languidly, tirelessly, Example: ผมนั่งแกร่วคอยเขาอยู่ตั้งสองชั่วโมงเต็มๆ, Thai Definition: ทนรอหรือทนอยู่กับที่เป็นเวลานาน
หงอย(adv) listlessly, See also: in low spirits, witheringly, depressingly, spiritlessly, languidly, Syn. เหงา, หงอยเหงา, Ant. กระปรี้กระเปร่า, ชุ่มชื่น, ร่าเริง, Example: เขาเห็นลูกไก่ยืนหงอย ตัวสั่นกลางสายฝน จึงเข้าไปจับเข้าบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี่ยวแห้ง[hīohaēng] (adj) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless  FR: abattu ; sans énergie
จืดชืด[jeūtcheūt] (adj) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab
ไม่มีชีวิต[mai mī chīwit] (n, exp) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat  FR: ne pas donner signe de vie
ไม่มีชีวิตชีวา[mai mī chīwitchiwā] (xp) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat
เหม่อ[møe] (adj) EN: listless ; inattentive ; vacant ; distant  FR: distrait ; rêveur ; inattentif ; étourdi
อ่อนเพลีย[ønphlīa] (v) EN: be tired ; be exhausted ; be listless ; be weak ; be fatigued
อ่อนเปลี้ย[ønplīa] (v) EN: be exhausted ; be tired ; be listless ; be weak ; be fatigued ; be knackered
เซื่อง[seūang = seuang] (adj) EN: slow ; sluggish ; dull ; listless ; lifeless ; lethargic  FR: indolent ; nonchalant

CMU English Pronouncing Dictionary
LISTLESS L IH1 S T L AH0 S
LISTLESSLY L IH1 S T L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
listless (j) lˈɪstlɪs (l i1 s t l i s)
listlessly (a) lˈɪstlɪsliː (l i1 s t l i s l ii)
listlessness (n) lˈɪstlɪsnəs (l i1 s t l i s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无精打采[wú jīng dǎ cǎi, ㄨˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, / ] listless; in low spirits; washed out; downcast, #34,563 [Add to Longdo]
没精打采[méi jīng dǎ cǎi, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, / ] listless; dispirited; washed out; also written 沒精打彩|没精打彩, #74,952 [Add to Longdo]
没精打彩[méi jīng dǎ cǎi, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, / ] listless; dispirited; washed out, #172,236 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
だらける[darakeru] (v1,vi) to be lazy; to be slack; to feel dull; to feel languid; to feel listless [Add to Longdo]
寒々した心;寒寒した心[さむざむしたこころ, samuzamushitakokoro] (n) feeling listless [Add to Longdo]
気がない;気が無い[きがない, kiganai] (exp) (1) (See 気のない) to be uninterested; (adj-f) (2) indifferent; listless [Add to Longdo]
気だるい;気怠い[けだるい, kedarui] (adj-i) languid; listless [Add to Longdo]
気のない;気の無い[きのない, kinonai] (adj-i) (See 気がない) indifferent; half-hearted; dispirited; listless [Add to Longdo]
惰気[だき, daki] (n) indolence; listlessness [Add to Longdo]
物憂い;もの憂い;懶い[ものうい, monoui] (adj-i) languid; weary; listless; melancholy [Add to Longdo]
物憂げ;懶げ;物うげ[ものうげ, monouge] (adj-na) languorous; weary; listless [Add to Longdo]
腕弛るい[かったるい, kattarui] (adj-i) (1) (uk) listless; languid; sluggish; (2) irritating; exasperating; tiresome [Add to Longdo]
惘惘;惘々[もうもう;ぼうぼう, moumou ; boubou] (adv-to) flat; listless (through despair) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 listless
   adj 1: lacking zest or vivacity; "he was listless and bored"
   2: marked by low spirits; showing no enthusiasm; "a dispirited
     and divided Party"; "reacted to the crisis with listless
     resignation" [syn: {dispirited}, {listless}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top